Drogi i mosty

17112Wybrano wykonawcę ostatniego z czterech mazowieckich odcinków S7, Pieńki - Płońsk o długości niespełna 14 kilometrów. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 311,7 mln zł, złożyło konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Konwent 06Prezydenci Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Torunia i Włocławka przyjęli wspólne stanowisko w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Chodzi o budowę drogi ekspresowej S10, a także rozbudowę innych ważnych dróg krajowych w województwie.

budowa 06Znane są już oferty cenowe firm zainteresowanych realizacją trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika w województwie lubelskim. Wielu wykonawców zainteresowanych jest realizacją całości trasy. Wszyscy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy i wydłużenie gwarancji do 10 lat.

5 24I etap dobudowy drugiej (wschodniej) jezdni na odcinku Sulechów - Zielona Góra Północ został zakończony. Po wydaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, pojawiły się na niej pierwsze samochody i ruch od tej pory będzie się odbywał po dwóch jezdniach.

plac2U zbiegu ul. Brackiej, Chmielnej, Zgody i Szpitalnej będzie Plac Pięciu Rogów – nowa przestrzeń przyjazna mieszkańcom. Na podstawie koncepcji wybranej w konkursie zorganizowanym przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego powstanie szczegółowa dokumentacja budowlana.

0x0Nowy most w Supraślu jest już gotowy. W ramach inwestycji stary most został rozebrany, a w jego miejsce stanął nowy. Rozbudowano także drogę wojewódzką nr 676. 17 października obiekt został otwarty. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.