Drogi i mosty

IMG 005927 kwietnia udostępniona zostanie kierowcom nowa jezdnia budowanej drogi ekspresowej S7 w ciągu obwodnicy Szydłowca na długości blisko 4 km.

budowa 11Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Eurovia SA podpisali 26 kwietnia umowę na gruntowną przebudowę 19-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Brześcia Kujawskiego do Kowala. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych przy zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe.

edroga023Marszałek Adam Jarubas podpisał z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek porozumienie dotyczące przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Kwota dotacji na 2017 rok to prawie 16,7 mln zł.  

roboty drogowe25 kwietnia w Rybniku podpisana została umowa na budowę drogi „Racibórz - Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik. Po kilkuletnich przygotowaniach powstanie droga będąca nie tylko obwodnicą Rybnika, ale stanowiąca również ważną alternatywę dla innych dróg tej części regionu. Budowa, o wartości ponad 352,5 mln zł, zostanie zakończona w lipcu 2019 roku.

edroga001Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę obwodnicy Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Projekt ma przede wszystkim poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulice. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

edroga021W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ramach pierwszej transzy programu  do samorządów trafiło ponad 20,3 mln złotych.