Drogi i mosty

droga betonowa 1Na ponad 605 mln zł, czyli 25 mln zł za kilometr, wyceniło włosko-szwajcarskie konsorcjum projekt i budowę 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko. To właśnie ten podmiot, któremu lideruje firma Impresa Pizzarotti, złożył najtańszą, spośród dziewięciu nadesłanych na przetarg ofert. Co ciekawe, najdroższa z nich, była aż o 309 mln zł wyższa i opiewała na 914 mln zł. Tak wyceniła inwestycję włoska firma Astaldi.

edroga601Jeszcze w tym roku, na pięciu małopolskich rondach usytuowanych przy drogach wjazdowych województwa małopolskiego powstaną innowacyjne elementy architektury. Ruszył konkurs na najlepsze projekty zagospodarowania drogowej przestrzeni, które będą nie tylko nowatorskie i oryginalne, ale także będą nawiązywać do identyfikacji wizualnej Małopolski oraz tożsamości regionalnej miejsc, w których powstaną.

timePodczas wizyty przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na placu budowy obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S8, wiceminister Jerzy Szmit potwierdził, że wspólnie z GDDKiA będzie dyscyplinował wykonawcę tej inwestycji.

kasaEuropejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowy dotyczące finansowania budowy Trasy Łagiewnickiej, czyli części południowego odcinka wewnętrznej obwodnicy Krakowa, wraz z nową linią tramwajową.

budowa 0520 marca wiceminister Jerzy Szmit zatwierdził programy inwestycyjne dla przebudowy odcinków dróg krajowych nr 63, 65 i 66 w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

edroga023Ponad 16 milionów złotych unijnej dotacji przyznano powiatowi poznańskiemu na kompleksową przebudowę drogi powiatowej 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ulicą Olszynową). Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na blisko 22 miliony złotych, ma zostać zrealizowana zaledwie w ciągu 2 lat.