Drogi i mosty

edroga312108,9 mln zł wynosi dofinansowanie, jakie przyznał zarząd województwa lubuskiego na budowę mostu przez rzekę Odrę w Milsku, wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II.

edroga131Do 30 września 2018 roku ma się zakończyć budowa obwodnicy Miechowa. Jak wynika z analiz wykonawcy, obecnie ukończono ponad 1/3 zaplanowany prac.

DSC 024024 maja marszałek Marek Woźniak podpisze umowy o dofinansowanie projektów drogowych miasta Leszno oraz powiatów leszczyńskiego, rawickiego i kępińskiego.

edroga113Ponad 2,4 mln zł wyniesie koszt prac na drogach wojewódzkich, które wspólnie zrealizują samorząd województwa z samorządem Kędzierzyna-Koźla. W kędzierzyńsko-kozielskim magistracie podpisano już w tej sprawie umowy.

lopataRozpoczęła się zasadnicza część robót budowlanych na wszystkich sześciu odcinkach drogi S6 od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości 120 km. Drogą tą powinniśmy pojechać w 2019 roku. Od wiosny ubiegłego roku budowana jest również obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu S6, tak więc łączna długość budowanej w regionie S6 to 140 km.

roboty drogowe- Jest to bardzo ważny dzień dla rozwoju miasta – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przed podpisaniem umowy z PORR S.A. na budowę trzeciego odcinka obwodnicy od ul. Bielskiej do Długiej. - Zaczęliśmy przed kilkoma laty od wykonania pierwszego etapu tej trasy. Drugi odcinek obwodnicy, między ul. Otolińską i Bielską właśnie powstaje.