Drogi i mosty

S7 granica swietokrzyskiego zblizenie IIUmowa na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma została podpisana 8 stycznia 2018 r. z firmą Mota- Engil Central Europe S.A., która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy.

DSC 0227Od 8 stycznia na kierowców poruszających się przebudowywanym odcinkiem ul. Łódzkiej w Toruniu czekają zmiany. Dla ruchu udostępnione zostało rondo. Powstało ono na wysokości ul. Włocławskiej. Na czas jego budowy drogowcy z firmy PBDI przygotowali baypass, który teraz zostanie rozebrany. W tym miejcu zostanie wykonane poszerzenie nasypu, na którym wybudowany zostanie chodnik ze ścieżką rowerową.

DSJ 2830zmxxx1000Na początku 2020 roku kierowcy będą mogli przejechać już całą obwodnicą Skawiny – do użytku zostanie oddany ostatni jej fragment, czyli odcinek od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej 953. Koszt wykonania tej części to ponad 35 mln zł, z czego 85 proc. będą stanowić środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Umowy na wykonanie końcowego etapu drogi przekazał 8 stycznia marszałek Jacek Krupa.

roboty drogoweJest już wykonawca wartej ponad 67 milionów złotych przebudowy węzła drogowego w Katowicach. W 2017 roku miasto pozyskało potężne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w sumie 450 mln zł, czyli 85 proc. kosztów kwalifikowanych na dwie inwestycje drogowe – w Piotrowicach i Giszowcu.

edroga954Cztery miejskie samorządy z Pomorza Zachodniego skorzystają z pomocy Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na poprawę jakości ulicznego oświetlenia. Za unijne fundusze będzie w regionie jaśniej, bezpieczniej, a przede wszystkim bardziej ekologicznie. W sumie realizacja pięciu inwestycji, obejmująca modernizację prawie 2 tys. punktów oświetleniowych, wsparta zostanie w ramach RPO WZ 2014-2020 kwotą prawie 4 mln zł.

prom003Trwają procedury przetargowe związane z uruchomieniem przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. W przetargu na budowę i dostarczenie jednostki pływającej ofertę złożyła jedna firma, która wyceniła realizację zamówienia na kwotę 5,9 miliona złotych.