Drogi i mosty

edroga961Za półtora roku kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 965 znacznie szybciej i bezpieczniej pokonają odcinek z Zielonej do Limanowej. Ruszyła rozbudowy trasy łączącej powiat bocheński z limanowskim. Inwestycja kosztować będzie ponad 43,5 mln zł, z czego 85% pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 MG 3339bZakończyła się VIII edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której przedstawiciele najważniejszych spółek debatowali o kwestiach dotyczących branży.

edroga1009Częstochowa, Zamość, Łomża i Rybnik to miasta, które na realizację projektów drogowych pozyskały w sumie blisko 208 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach konkursu "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T". 8 lutego 2017 roku ich przedstawiciele podpisali umowy dotyczące unijnego wsparcia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

WP 20170208 15 27 52 ProW Suwałakch trwa IX Seminarium Techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”, zorganizowane przez Białostocki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

moneyOferty na budowę dwóch odcinków zachodniej obwodnicy Łodzi i Zgierza zostały otwarte. Okazało się, że nawet najtańsze propozycje co najmniej o kilkadziesiąt milionów przekraczają kwoty, jakie na inwestycje chciała przeznaczyć GDDKiA.

S7 Mlawa StrzegowoGDDKiA wysłała zaproszenia do składania ofert cenowych w drugim etapie przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Mława - Strzegowo. Zaproszenia otrzymało wszystkich dziewiętnastu wykonawców, którzy w pierwszym etapie postępowania przetargowego złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Na ich złożenie oferenci będą mieli czas do 7 kwietnia 2017 roku.