Drogi i mosty

kasaEuropejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowy dotyczące finansowania budowy Trasy Łagiewnickiej, czyli części południowego odcinka wewnętrznej obwodnicy Krakowa, wraz z nową linią tramwajową.

budowa 0520 marca wiceminister Jerzy Szmit zatwierdził programy inwestycyjne dla przebudowy odcinków dróg krajowych nr 63, 65 i 66 w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

edroga023Ponad 16 milionów złotych unijnej dotacji przyznano powiatowi poznańskiemu na kompleksową przebudowę drogi powiatowej 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ulicą Olszynową). Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na blisko 22 miliony złotych, ma zostać zrealizowana zaledwie w ciągu 2 lat.

edroga214W Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano 6 umów o dofinansowanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendą Główną Policji. - Łączna wartość sześciu inwestycji, dla których zawarto umowy, to ponad 4,9 mld zł, a dofinansowania unijnego ok. 2,5 mld zł - poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

budowa 03Podpisany już został program inwestycji dla budowy S1 Kosztowy II (Mysłowice) – Suchy Potok (Bielsko-Biała). Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

edroga131- Inwestycja jest jednym z najważniejszych zadań dla regionu, które znajduje się na liście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – mówił marszałek Adam Jarubas podczas podpisania umowy na realizację budowy obwodnicy Jędrzejowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej.