Drogi i mosty

Niewidomi i słabowidzący w przestrzeni publicznej (I)„Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej - zalecenia, przepisy, dobre praktyki” to publikacja Polskiego Związku Niewidomych, która jest efektem projektu „Chcemy zobaczyć żółte pasy, usłyszeć numery autobusów”. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu na prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Cykl artykułów „Niewidomi i słabowidzący w przestrzeni publicznej” publikowany w dniach 23, 27, 28, 29 grudnia br., to obszerny wyciąg z broszury PZN, adresowany do administracji drogowej w celu wskazania jej tych aspektów w kształtowaniu ulic, które są istotne w poruszaniu się osób cierpiących na schorzenia wzroku i dysfunkcje widzenia.

Brak miejsc parkingowych na osiedlach powoduje, że mieszkańcy nie mają gdzie zostawić swojego auta. Parkują, gdzie się da, i później są karani przez straż miejską mandatami, donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Parkowanie na osiedlach to problem, który istnieje od lat. Odkąd zmieniły się przepisy ruchu drogowego, które pozwoliły straży miejskiej i policji na interwencje na drogach wewnętrznych (czyli także osiedlowych uliczkach), wzrosła tam aktywność straży miejskich.

- Każdy kierowca, który zostaje ukarany mandatem, uważa, że jesteśmy nadgorliwi - podkreśla Monika Niżniak z warszawskiej straży miejskiej. Dodaje jednak, że to nie wina straży, że deweloper zapomniał, iż na osiedlu potrzebne są parkingi.

PPP w projektach autostradowych i drogowych (IV) Polskie doświadczeniaW Polsce sektor transportu drogowego pozostaje jedynym, w którym PPP jest wykorzystywane w stopniu zaawansowanym. Stało się to możliwe dzięki ustawie o autostradach płatnych z dnia 27 października 1994 r.4

Ustawa o autostradach płatnych wprowadziła nowy system realizacji inwestycji autostradowych. Umożliwiono zawieranie wieloletnich umów na budowę i eksploatację, modernizację i eksploatację lub tylko eksploatację autostrad płatnych, obejmujących także projektowanie i finansowanie budowy lub eksploatacji (DBFO). Ustawa pozwoliła także na wykorzystanie w tych inwestycjach mechanizmów płatności opartych na dostępności, opłatach bezpośrednich, mycie ukrytym lub kombinacji wszystkich trzech mechanizmów.

PPP w projektach autostradowych i drogowych (III) Trendy światoweAktualnie na świecie mimo niedawnego stanu niepewności, gwałtownych zmian na rynkach kapitałowych i pieniężnych, jak również zwiększonej niechęci instytucji finansowych do ryzyka i wiążących się z tym zwiększonych kosztów finansowania (koszty marż i dodatkowych zabezpieczeń) projekty typu PPP są nadal chętnie wykorzystywane przez wiele krajów, a szczególnie w sektorze transportu.

W wielu krajach, a zwłaszcza w Europie, wzrasta wsparcie dla projektów realizowanych w formule PPP, gdyż są one postrzegane jako narzędzie dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności na rynku usług wodno-kanalizacyjnych, komunikacyjnych, budownictwa socjalnego, sektora energetycznego oraz  budowy sieci transportowych.

PPP w projektach autostradowych i drogowych (II) Udane projekty w EuropieW Europie jest szereg projektów drogowych zrealizowanych w formule PPP, które z powodzeniem można uznać za udane. Poniżej opisano trzy przykłady takich projektów: pakiet czterech zdań dotyczących budowy i modernizacji odcinków autostrad Wielkiej Brytanii, budowę autostrady IC1 na odcinku Litoral-Centro w Portugali, budowę płatnej autostrady A28 we Francji.

PPP w projektach autostradowych i drogowych (I) Model współpracyPartnerstwo publiczno–prywatne (PPP) w sektorze drogowym polega na współpracy partnera publicznego i prywatnego w ramach jednej umowy przy budowie i wieloletniej obsłudze infrastruktury drogowej. Partner prywatny ponosi część ryzyka wynikającego z projektu, jak również może partycypować w finansowaniu budowy.

PPP pozwala na realizację inwestycji bez obciążenia limitu długu publicznego jednostki publicznej oraz rozłożenie zobowiązań jednostki publicznej na wiele lat. Partner prywatny, który jednocześnie projektuje, buduje i obsługuje infrastrukturę drogową przez wiele lat, ma motywację do wykorzystania w projektowaniu i budowie najbardziej efektywnych rozwiązań i dostosowania infrastruktury do przyszłej eksploatacji. W ten sposób jednostka publiczna korzysta z doświadczenia partnera prywatnego oraz wyższej efektywności pracy, jaka charakteryzuje sektor prywatny.