Drogi i mosty

Doświadczenia z likwidacji osuwisk – cz. IIPrzy drodze gminnej Nadzamcze – Wronina w Czorsztynie występują dwa osuwiska: osuwisko nr I w sąsiedztwie osuwiska nr II (rys. 5) w odległości od 5 m w korycie potoku, do 10 m w linii korony drogi gminnej. Są położone na skarpie drogi gminnej, która jest równoczesne skarpą potoku. Osuwiska są zaliczone do grupy c.

Likwidacja protestów przyspieszy inwestycjeProcedury odwoławcze obowiązujące w polskich zamówieniach publicznych ulegną radykalnemu skróceniu: wykonawcy nie będą już mieli prawa do wnoszenia protestów, a ich odwołania trafią od razu do Krajowej Izby Odwoławczej.

Orzekać ona będzie w składzie jednoosobowym, a nie trzyosobowym. Uzyska też uprawnienie do nakładania kar alternatywnych, gdy zawarta umowa o zamówienie naruszy przepisy. Zmienią się też zasady unieważniania umów. Skróceniu ulegną terminy na składanie ofert. Natomiast same przetargi mają być prowadzone z większą przejrzystością, a podmioty prywatne będą mogły nie stosować rygorów zamówieniowych, gdy wydają środki unijne.

Takie są założenia trzeciej już w tym roku nowelizacji prawa zamówień publicznych, którą Sejm przyjął po uwzględnieniu redakcyjnych poprawek Senatu. Ustawa trafi do prezydenta. Wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Prawników i przedsiębiorców najbardziej bulwersują zmiany dotyczące środków ochrony prawnej, jakie przysługiwały dotychczas wykonawcom w postępowaniach zamówieniowych.
– Odwołanie rozpatrywane przez KIO będzie nie tylko pierwszym ze środków ochrony prawnej, ale może okazać się też w praktyce środkiem jedynym. Wskutek znacznego podwyższenia wysokości wpisu sądowego na mocy tzw. małej nowelizacji pzp z 5 listopada kontrola sądowa wyroków KIO może być zupełną iluzją – uważa Aldona Kowalczyk, radca prawny, szef Zespołu Prawa Zamówień Publicznych kancelarii Salans. – W większości przypadków spór między zamawiającym i wykonawcą zakończy się na orzeczeniu KIO – dodaje.

W jakim terminie i w jakiej formie będzie można wnieść odwołanie? Jakie nowe rozwiązania mają skrócić czas trwania procedury odwoławczej? Dlaczego ekspertów dzieli kwestia wydawania przez podmioty prywatne środków unijnych? Na czym polegają nowe zasady unieważniania zawartych już umów o wykonanie zamówienia publicznego?

 

 

 

 

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna, Jerzy Kowalski, 3.12.2009 (236) – str.B8

Czy polskie drogi będą ekologiczne i ekonomiczne?Dlaczego w drogownictwie musimy stosować materiały miejscowe, alternatywne i z recyklingu? To jest unijna polityka gospodarki odpadami. Nie chodzi o to, że Polska jest członkiem UE i przez to traci suwerenność wypełniając unijne postanowienia. Przyjęte w europejskiej polityce gospodarki odpadami założenie służące ich minimalizowaniu i unieszkodliwianiu jest przecież właściwym podejściem do tego problemu. Dlatego my, drogowcy też musimy się nauczyć ochrony środowiska. Obowiązkiem inżynierów i techników drogowych jest nie tylko budowa dróg i rozpatrywanie tego pod kątem technicznym, ale też dbanie o to, co będzie w przyszłości ze środowiskiem. Zatem trzeba zacząć powszechnie stosować materiały właśnie pochodzące z odpadów oraz z innych źródeł.

Na przykład powinniśmy się natychmiast zając sprawą recyklingu nawierzchni asfaltowych. Destrukt z frezowanych nawierzchni musi być wykorzystywany do produkcji nowych mieszanek. W  świecie są już nawet technologie mieszanek, w których taki materiał stanowi 50 procent ich zawartości.

Doświadczenia z likwidacji osuwisk – cz. INajwiększym wrogiem stabilizacji każdego osuwiska jest woda powierzchniowa i gruntowa. Zamknięcie spływu przez grunty z suwającej powierzchni jest podstawowym sukcesem w działaniu na rzecz stabilności zbocza, skarpy.

Na podstawie doświadczeń z realizacji stabilizacji osuwisk w tym artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcyjnym i odwodnieniowym. Rozwiązania sprawdziły się w praktyce i mogą stanowić odniesienie do podobnych zagrożeń osuwiskowych występujących na drogach.

Technologie ekonomiczne i ekologiczne- Budując trwałe drogi oszczędza się zasoby surowców naturalnych. Z kolei budując drogi tanio, można z tych oszczędności zrealizować wiele innych, potrzebnych przedsięwzięć drogowych, bądź tak wykonać prace utrzymaniowe, by nie ponosić zbędnych kosztów remontowych. W ten sposób niwelując zakłócenia w ruchu ograniczamy emisje szkodliwych związków – stwierdził Peter Sebaaly z Uniwersytetu Reno w amerykańskim stanie Nevada. To prosty i oczywisty rachunek ekonomiczny. Peter Sebaaly przytoczył go w wystąpieniu inaugurującym warszawską konferencję „Drogi przyjazne środowisku – ENVIROAD 2009”. Stwierdzenie amerykańskiego naukowca było wprowadzeniem do obszernej tematyki spotkania, którego wspólnym mianownikiem było wdrażanie optymalnych rozwiązań zarówno pod względem wykonania, jak i ochrony naturalnego otoczenia dróg.

Rekompensaty na ratySamorządowcy chcą zmian w przepisach dotyczących wypłaty rekompensat za nieruchomości zajęte pod budowę dróg. Kryzys gospodarczy oraz krótkie terminy na wypłatę odszkodowań zagrażają płynności finansowej wielu gmin.

Zdaniem Andrzeja Porawskiego ze Związku Miast Polskich przy wycenie nieruchomości przejętej wiele lat temu zasadne byłoby uwzględnienie wartości związanej z użytkowaniem w czasie jej przejmowania. Problemem są też krótkie terminy, jakie mają gminy na wypłatę odszkodowań - 14 dni od chwili, kiedy decyzja o wypłacie staje się ostateczna.