Drogi i mosty

Planowana droga nie wstrzyma budowy domuWłaściciele działek, przez które mają przebiegać autostrady, drogi krajowe czy obwodnice, nie mają łatwej sytuacji. Nawet jeżeli z planów nie wynika dokładnie, kiedy zaplanowana inwestycja się rozpocznie i czy w ogóle nadal jest aktualna, nie mogą oni nic zrobić ze swoim gruntem.

Samorząd lub państwo latami nie są zainteresowane wywłaszczeniem działki i wypłatą właścicielowi odszkodowania, a właściciel nie może na nim wybudować domu, czy korzystanie go sprzedać.

Przekonała się o tym jedna z mieszkanek Warszawy. Na działce w podwarszawskiej miejscowości Jabłonna chciała wybudować dla syna dom. Okazało się jednak, że w planie zagospodarowania województwa mazowieckiego zarezerwowana jest ona pod trasę Legionowo - Jabłonna - Łomianki.

Rekordowy rok w branży drogowej i kolejowejFirmy budowlane mogą do woli wybierać w przetargach. Tylko w tym roku za budowę nowych dróg i modernizację torów zainkasują prawie 25 mld zł, podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na inwestycje w 2010 roku wyda około 22 mld zł (pierwotnie miało być ponad 27,5 mld).

Natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe wydadzą około połowy zaplanowanych kwot, czyli 2,3 - 2,5 mld z 4,8 mld zł. Rozstrzygnięcie większości przetargów na wymianę torów dopiero nastąpi, ale już wiadomo, że część przychodów firm z branży odbiera konkurencja, która do tej pory budowała drogi.

Realizacja tak wielu inwestycji infrastrukturalnych nie byłaby możliwa bez unijnych dotacj. Tylko w tym roku UE zrefinansuje 8 mld zł wydatków poniesionych na drogi.

Satelitarny system opłat na SłowacjiOd stycznia tego roku działa na Słowacji satelitarny system opłat za przejazd dla samochodów ciężarowych, którego operatorem jest firma SkyToll. Natomiast dostawcą technologii dla tego systemu oraz specjalnych jednostek pokładowych do samochodów (urządzenia GPS) jest Siemens.

Siemens opracował sposób pobierania opłat przy pomocy danych z satelity oraz stworzył urządzenia pokładowe (OBU), które pozwalają na pozyskanie informacji niezbędnych do obliczenia opłat za przejazd (sprzęt ten rejestruje liczbę kilometrów przejechanych po płatnych odcinkach dróg, a na podstawie jego odczytów ustalana jest opłata drogowa). Dzięki zastosowaniu technologii satelitarnej, system poboru opłat na Słowacji umożliwia łatwe uzyskanie danych nie tylko na autostradach, ale także na dużej części sieci drogowej.

Surowsze rygory odpowiedzialności dla firm starających się o zamówienia publiczneKrzysztof Polak: Czy rzeczywiście prawo zamówień publicznych (p.z.p.) przewiduje reguły bardziej restrykcyjne dla przedsiębiorców od ogólnych zasad odpowiedzialności zawartych w kodeksie cywilnym?

Jacek Daniewski*: Na podstawie kodeksu cywilnego wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, w którym wprawdzie dojdzie do powstania szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ale szkoda powstanie na skutek okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Takiego wyraźnego wyłączenia niestety brakuje w ustawie - Prawo zamówień publicznych. W związku z tym nie można wykluczyć poglądu, że zakres odpowiedzialności wykonawcy na podstawie prawa zamówień publicznych jest szerszy od zakresu przewidzianego w k.c.

Drogi betonowe – doświadczenia z budowy i eksploatacji cz. IIW celu porównania kosztów budowy nawierzchni drogowych podatnych (asfaltowych) i sztywnych (betonowych) Stowarzyszenie Producentów Cementu dokonało analizy porównawczej wykonania nawierzchni drogowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR3, czyli takich, które stosowane są na drogach lokalnych. Uwzględniono różne rozwiązania konstrukcyjne zgodnie z obowiązującymi katalogami.

Drogi betonowe – doświadczenia z budowy i eksploatacji cz. ITypową technologią budowy nawierzchni drogowych w Polsce była i jest technologia nawierzchni podatnych – asfaltowych. Wiedza na temat innych technologii, jak nawierzchnie sztywne – betonowe, była niewielka. Taki stan rzeczy spowodował, że wśród samorządów lokalnych utrwaliło się przekonanie, że do budowy dróg używa się wyłącznie asfaltu. Jednak w minionych 10 latach w Polsce powstało wiele odcinków dróg lokalnych wykonanych w technologii betonowej, których łączna długość szacowana jest na 400 km.