Drogi i mosty

Badania wpływu rond na redukcję hałasu cz. IStosowanie rond w większości przypadków spowodowane jest głównie problemami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tymczasem ronda, jako skrzyżowania mogą stanowić jeden z ważniejszych sposobów związanych z ochroną przed hałasem w obszarach z bliską zabudową mieszkalną.

W niektórych sytuacjach brak możliwości zastosowania w otoczeniu skrzyżowania najczęściej wykorzystywanego w Polsce sposobu ochrony przed hałasem w postaci ekranu akustycznego spowodowana jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa ruchu (widoczność na dojazdach do skrzyżowania) oraz uwarunkowaniami estetycznymi i krajobrazowymi. Efekt zmniejszenia poziomu hałasu w otoczeniu rond związany jest przede wszystkim z płynnym sposobem jazy i przejazdu w stosunku do innych typów skrzyżowań. Zmniejszenie prędkości, płynny przejazd, brak kolejek na wlotach, i co z tym związane zmniejszenie liczby zatrzymań i ruszania pojazdów powoduje, że zauważany jest istotny spadek poziomu hałasu w otoczeniu rond. Efekt ten potwierdza coraz większa liczba przypadków, które podlegają analizom porealizacyjnym, czyli badaniom przed i po przebudowie skrzyżowania.

„Zielony” Hamburg – zrównoważony transportUsprawnienie transportu jest jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakiemu sprostać muszą współczesne metropolie. Stale rosnące natężenie ruchu powodujące zatłoczenie ulic, jest nie tylko uciążliwe dla mieszkańców miast, ale także ma szkodliwy wpływ na środowisko. Wobec dynamicznego wzrostu liczby pojazdów miasta poszukują  nowoczesnych systemów i rozwiązań, które pozwalałyby na upłynnienie ruchu ulicznego oraz poprawę jakości i zwiększenie efektywności transportu publicznego i indywidualnego.

Kiedy ekran chroni skutecznie? cz. IINa Zachodzie tam, gdzie można wzdłuż dróg buduje się wały. Wymagają one większego terenu, za to są tanie w budowie i eksploatacji, a ich skuteczność – m.in. z uwagi na zieleń którą są obsadzone - jest większa od ekranu akustycznego o podobnej wysokości. Natomiast samą zieleń w ochronie przed hałasem się przecenia. Nie tłumi go tak, jak byśmy tego oczekiwali. Ma jednak zalety – daje efekt „rozmycia” dźwięku. Za to z powodzeniem może być wykorzystywana jako element wspomagający ekranowanie – jej nasadzenie za ścianą zwiększa skuteczność ekranu. Wąski pas zieleni poprawia warunki dyfrakcji. Badania Belgów z Uniwersytetu w Gent  pokazały, że dzięki temu można od 2 do 4 dB podnieść skuteczność ekranu. Czy w Polsce szukamy alternatywy dla ekranów? Czy potrzebne są standardowe wzorce ekranowania? Odpowiada  dr inż. Tadeusz Wszołek z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kiedy ekran chroni skutecznie? cz. I- My, akustycy nie jesteśmy zadowoleni, że ekranuje się niemal wszystko. Oczywiście, musimy stawiać ekrany akustyczne, bo takie są przepisy i tych inwestorzy ściśle się trzymają. Niestety, w wielu przypadkach, nawet gdy nie mają one merytorycznego uzasadnienia, trzeba je stawiać – ubolewa dr inż. Tadeusz Wszołek z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kiedy ekran jest tylko pozorną osłoną, a kiedy rzeczywiście skutecznie chroni przed hałasem? O tym mówi dr inż. Tadeusz Wszołek w wywiadzie dla portalu edroga.pl.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.Dzięki znakomitemu początkowi roku, w całym 2011 r. wartość produkcji budowlanej wzrośnie o ok. 11%, napędzana przede wszystkim przez intensywną realizację dużych inwestycji inżynieryjnych. Jednak w latach 2012-2013 możliwe jest wyhamowanie tempa wzrostu sektora budowlanego. W ciągu ostatniego roku w oczach wykonawców na atrakcyjności najwięcej zyskały budownictwo mieszkaniowe oraz kolejowe, natomiast straciły przede wszystkim budownictwo drogowe, ochrony środowiska oraz obiektów sportowych.

Najnowsza, dwudziesta pierwsza już edycja raportu „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 – Prognozy rozwoju na lata 2011-2013” opublikowana przez firmę badawczą PMR, przyniosła pewną poprawę prognoz dla rynku budowlanego na 2011 r. Korekcie uległy jednak przewidywania odnośnie sytuacji w branży w latach 2012-2013.

Instrumenty krakowskiej polityki transportowej redukujące emisję dwutlenku węgla cz. IIIW kategorii instrumentów krakowskiej polityki transportowej mieszczą się opłaty za wjazd do centrum miasta. Kraków bierze pod uwagę wykorzystanie tego środka, ale w tej chwili nie jest to jeszcze możliwe, przede wszystkim ze względu na brak odpowiednich uregulowań prawnych. Stąd stopień wdrożenia tego instrumentu jest niski, natomiast jego znaczenie dla redukcji emisji CO2 jest bardzo istotne.