Drogi i mosty

Badania geologiczne dla Mostu Północnego – Fundamentowanie obiektu (II)Z pełną świadomością można stwierdzić, iż najważniejszą częścią każdej budowli jest fundament. To właśnie ten element konstrukcyjny jest odpowiedzialny za przekazywanie na podłoże gruntowe całości obciążeń od budowli. Obecnie najczęściej wykonywany z betonu lub żelbetu, dawniej murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna. Pod wpływem przekazywanych obciążeń przez budowlę, dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje siadanie obiektu. Dlatego też, dobór odpowiedniego sposobu posadowienia jest wyjątkowo istotny.

Badania geologiczne dla Mostu Północnego – Podłoże i posadowienie (I)Dla potrzeb projektu i budowy Mostu Północnego w Warszawie za wystarczające przyjęto rozpoznanie przypowierzchniowej warstwy podłoża gruntowego do głębokości około 40 m pod poziom terenu. Rozpoznania dokonano poprzez ciąg badań geologicznych zarówno terenowych, laboratoryjnych jak i prac kameralnych polegających m.in. na analizie materiałów archiwalnych. Prace polowe sprowadzały się do wykonania sondowań statycznych CPT oraz otworów badawczych. Taki program badań terenowych stanowi swoisty komplet niezbędny do prawidłowego rozpoznania podłoża. W Polsce taka praktyka zaczyna być stosowana na coraz większą skalę, jednak wciąż większość badań polowych stanowią same odwierty.1

Warszawski most oczekiwanyMost Północny w Warszawie, choć  jeszcze niewybudowany, już jest pod pewnymi względami bardzo wyjątkową przeprawą. Przede wszystkim dlatego, że w mieście cierpiącym na brak sprawnego połączenia prawo i lewobrzeża Wisły, stał się mostem długo wyczekiwanym przez warszawiaków, a szczególnie przez mieszkańców stołecznej dzielnicy Białołęka. Historia mostu Północnego sięga roku 2004, kiedy ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przyszłej przeprawy. Od tamtego czasu most  wzbudzał wiele emocji i zamieszania wokół konkursów oraz przetargów na jego realizację, co niestety stawiało inwestycję w sytuacji niemal braku dla niej perspektywy.  I tak z kilkuletnim poślizgiem wreszcie ruszyły roboty. Planowany termin zakończenia budowy mostu to koniec 2011 roku.

Drogi w pomylonych pojęciachSzczególnym zagrożeniem dla dróg są nierównomierne osiadanie podłoża, osuwiska i erozja wodna. Intensywność tych procesów niszczących w dużej mierze zależy od rodzajów gruntów na jakich posadawiane są drogi, od poprawnego zagęszczenia gruntów oraz od zastosowania właściwych zabezpieczeń i umocnień. Czy skala zniszczonych dróg w powodzi mogłaby być mniejsza? Tak, pod warunkiem stosowania w  procesie budowlanym  badań geotechnicznych, stanowiących podstawę  do oceny przydatności podłoża do posadowienia drogi. O przyczynach i skutkach braku właściwego rozpoznania gruntów pod drogami – mówi dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. nadzw. w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki.

Przetarg na e-myto od nowaOd 2011 rok na polskich autostradach miał działać system elektronicznego poboru opłat dla ciężarówek i autobusów. Miał rejestrować, ile przejechały i automatycznie wyliczać opłatę. Ale systemu nie będzie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastanawia się nad unieważnieniem przetargu – informuje Dziennik Gazeta Prwana.

Z informacji pozyskanych przez DGP  wynika, że sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie:  GDDKiA rozważa szanse rozstrzygnięcia przetargu oraz jego unieważnienie.  Oferty na budowę e-myta w Polsce złożyły dwie firmy – My Toll, czyli konsorcjum firm Strabag, Satellic, Kulczyk Investments oraz austriacki KapshTrafficCom. Firmy zażądały jednak wyższej zapłaty niż zakładała GDDKiA. Na ośmioletni kontrakt przeznaczyła ona ok. 3,8 mld zł – informuje DGP. Na swoją niekorzyść działają również same firmy, które w nieformalny sposób oskarżają się o stosowanie nieczystych zagrywek.

Rynek budownictwa drogowego w Europie Środkowej do 2013 r. przekroczy 15 mld euroW ciągu najbliższych lat w Europie Środkowej oczekiwany jest wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę drogową. Ogrom planowanych projektów powoduje jednak, że pomimo znacznego wsparcia finansowego ze strony UE, nierealna jest realizacja wszystkich planowanych inwestycji z unijnego budżetu na lata 2007-2013. Kluczowe dla krajów regionu jest więc ustalenie ostatecznego kształtu budżetu na lata 2014-2020.

Firma badawcza PMR w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym „Road construction market in Central Europe 2010 - Development forecasts and planned investments” szacuje, że po 2% spadku w 2009 r., w najbliższych latach rynek budownictwa drogowego w Europie Środkowej będzie się rozwijał w średnim nominalnym tempie 5% rocznie, przekraczając w latach 2012-2013 poziom 15 mld euro.