Drogi i mosty

Modernizacja dróg metodą recyklingu nawierzchni- Głównymi czynnikami stymulującymi rozwój recyklingu materiałów drogowych w ostatnich latach są: brak odpowiednich źródeł kruszyw oraz terenów do składowania odpadów. Za tą technologią przemawiają także korzyści ekonomiczne i środowiskowe – stwierdził Dariusz Biel z Zespołu Badań Drogowych krakowskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Praktycznymi doświadczeniami w tej technologii podzielił się na konferencji „Drogi samorządowe – X lat” (Regietów, 20-22 stycznia 2010 r.) zorganizowanej przez PKD Region Małopolska. ZDW w Krakowie stara się powszechnie wykorzystywać tę technologię w realizowanych naprawach i przebudowach swojej sieci dróg.

Jak zwiększyć fundusze na drogi samorządowe?- Dzisiaj, nawet przy wsparciu funduszy unijnych, perspektywa najbliższych 20 lat na zamknięcie procesu remontowania dróg samorządowych, jest trudna do osiągnięcia. To pokazuje jak jeszcze dużo mamy do zrobienia – zastrzega Roman Ciepiela, wicemarszałek województwa małopolskiego. W ocenie drogowców samorządowych stan dysproporcji w finansowaniu dróg, preferujący sieć krajową stanowiącą zaledwie 5 procent w układzie transportowym państwa, nie może być dalej utrzymywany. Środowiska samorządowe oczekują takiego systemu drogowych finansów, który byłby proinwestycyjny.

Rząd dopłaci zarządcom autostradW 2010 roku wydatki z budżetu państwa na obsługę systemu koncesyjnego mogą drastycznie wzrosnąć. W planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego zarezerwowano na ten cel 2,67 mld zł. Tymczasem z wpływów z systemu koncesyjnego do kasy Funduszu wpłynie zaledwie 798 mln zł. To o kilka milionów zł mniej niż w 2009 roku.

Ministerstwo Infrastruktury uspokaja jednak, że lwią część zarezerwowanej kwoty stanowią wypłaty z tytułu tzw. zdarzeń odszkodowawczych. Według informacji uzyskanych z resortu to aż 1,74 mld zł.
Czym są zdarzenia odszkodowawcze? Oprócz wynagrodzenia koncesjonariusze domagają się jeszcze np. odszkodowań za nieterminowe przekazanie placu budowy, znalezione niewybuchy, które mogą opóźnić prace, odkrycia archeologiczne albo niezawinione przez nich zmiany projektu.

Zbrojenie niemetaliczne w konstrukcjach mostowychZbrojenie niemetaliczne określa się również pojęciem „niekonwencjonalne”. Obejmuje ono wszystkiego rodzaju zbrojenia betonu, które są wykonane z materiałów innych niż stal, w tym szczególnie z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami, nazywanych z ang. fiber reinforced polymer – FRP. Pod tym terminem należy rozumieć zbrojenie nieaktywne tzn. niesprężane oraz niestanowiące zbrojenia rozproszonego, np. służącego do wykonywania fibrobetnów.

Zbrojenia niemetaliczne, zaliczane są do materiałów kompozytowych, które są już znane w Polsce, choć ich praktyczne zastosowania są nadal unikatowe. Przede wszystkim używane są do wzmacniania konstrukcji.

Trudne prawo, lecz prawo…Obecne polskie drogownictwo to zdecydowanie większy problem prawny niż techniczny. Inżynierowie doskonale opanowali tajniki technologii i technik, dzięki którym można uzyskać jakościowo trwalsze i lepsze drogi. Takie też drogi chcą budować. W dążeniu do tego efektu niestety muszą się borykać z szeregiem trudności uwarunkowanych obowiązującymi regulacjami i przepisami technicznymi. Nie da się ukryć, że wiele wymagań jest zarówno nieracjonalnych, jak też niedopasowanych do specyficznych sytuacji poszczególnych poziomów administracji drogowej. Drogowiec nie działa już bez wsparcia prawnika. Ale i to nie rozwiązuje sprawy. Znane jest przecież powiedzenie: dwóch prawników – co najmniej trzy interpretacje.

Latem budowa A2 do WarszawyW sierpniu na budowę 91-km autostrady A2 z Łodzi do stolicy ma wjechać ciężki sprzęt. Aby zdążyć przed Euro 2012, drogowcy muszą rozpocząć inwestycję jak najszybciej. Kończy się wycinka drzew pod przyszłą trasę, czyli pierwszy etap przygotowań do budowy autostrady A2 ze Strykowa do rogatek Warszawy w Konotopie. Od początku roku pod topór poszło w sumie kilka tysięcy drzew. Drwale ścigali się z czasem, by zdążyć przed okresem lęgowym ptaków, w trakcie którego nie można prowadzić wycinki.

Zgodnie z planem idzie także projektowanie trasy podzielonej na pięć krótszych odcinków.
- Prace projektowe są zaawansowane w 85 procentach - mówi Marcin Hadaj, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Najpóźniej w kwietniu wszystkie projekty powinny już trafić na biurko Lecha Witeckiego, szefa Generalnej Dyrekcji. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. - Niewykluczone, że uda nam się przyspieszyć rozpoczęcie głównych prac przy budowie autostrady z Łodzi do Warszawy - mówi Marcin Hadaj.