Drogi i mosty

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnychSicore to kamera nowej generacji umożliwiająca automatyczne odczytywanie numerów tablic, a co za tym idzie identyfikację kierowców. Może być szeroko stosowana zarówno w dziedzinie monitorowania parkingów, bezpieczeństwa, kontroli prędkości, pomiaru czasu podróży, jak i pobierania opłat. Jednak wdrożenie systemu takiej kamery zawsze musi podlegać przepisom o ochronie danych osobowych, obowiązującym w danym kraju.

Systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych są coraz częściej wykorzystywane do kontroli ruchu. Zintegrowany system przetwarzania obrazów automatycznie identyfikuje pojazd i jego numery rejestracyjne, przekształcając te dane w strumień obrazów. Następnie nagrania są przekazywane na wyższy poziom przetwarzania (wraz z odpowiednimi obrazami, jeżeli jest to wymagane). Sicore może robić zdjęcia z przodu lub z tyłu pojazdów. W celu umożliwienia działania zarówno w dzień, jak i w nocy, system jest wyposażony w diody na podczerwień. Kamera może być instalowana na wielu urządzeniach infrastruktury drogowej – konstrukcjach wsporczych, słupkach czy barierkach mostowych.

2 w 1: modelowanie ruchu i obliczanie emisji zanieczyszczeńAby zminimalizować negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko, należy znać główne źródła pochodzenia zanieczyszczeń oraz ich ilość. Zgodnie z unijną dyrektywą 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu, średnie roczne stężenie NO2 nie powinno przekraczać 40 µg/m3 w centrach miast do 2010 roku. Jednak te wartości w miastach są wyższe właśnie z powodu ruchu drogowego.

Raport o stanie dróg krajowych 2009Z najnowszego raportu o stanie technicznym nawierzchni dróg administrowanych przez GDDKiA wynika, że ponad 40% sieci dróg krajowych wymaga przeprowadzenia różnego rodzaju remontów – od wzmocnień poprzez wyrównania, po zabiegi powierzchniowe poprawiające właściwości przeciwpoślizgowe lub uszczelniające powierzchnie jezdni. Niestety, z raportu też wynika, że tendencja poprawy stanu nawierzchni obserwowana w ciągu ostatnich lat w tym roku zostanie zatrzymana. Zaniechanie remontów może bowiem spowodować wzrost stanu złego nawierzchni o około 5%.

Kondycja branży drogowo-mostowejMiniony rok w drogownictwie przyniósł z jednej strony wzrost w wartościach robót, z drugiej – niestety, spadek cen w przetargach. Jak 2009 rok oceniają więc firmy branży? Poprawę dostrzegło 28% firm branży drogowo-mostowej, natomiast 34% uważa, że koniunktura pogarsza się, a 38% firm powściągliwie oceniło sytuację. W marcu ukazała się następna, ósma już z kolei edycja corocznego Raportu o firmach drogowych, sporządzanego przez firmę doradczą Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa oraz wieloma firmami branży.

Nie taka droga prosta…Kto dzisiaj buduje drogi? Bez inżynierów – fachowców od techniki drogowej – to na pewno się nie powiedzie. Ale dzisiaj na ten proces budowania dróg składa się również praca innych specjalistów, między innymi ekspertów finansowych i ekonomistów, prawników biegłych w zagadnieniach procedur administracyjnych, w przepisach prawa ochrony środowiska czy regulacji dotyczących własności nieruchomości. Do grupy ludzi wpływających na wprowadzanie nowoczesnych technologii do budownictwa drogowego, gwarantujących poziom i jakość robót, należy też środowisko naukowców z politechnik i instytutów naukowych. Trudno w tym miejscu nie wymienić też osób zaangażowanych w firmach wykonawczych, projektowych czy przedsiębiorstwach produkujących urządzenia infrastruktury drogowej. To dzięki nim, na nasz rynek drogowy wprowadzane są nowinki techniczne i technologiczne. Właśnie na ten aspekt różnorodności specjalistów, prac i podejmowanych działań zwrócił uwagę Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Uczynił to podczas kieleckich Targów AUTOSTRADA-POLSKA, które stały się dorocznym spotkaniem wszystkich tych, od których zależy rozwój naszej sieci dróg.

Dziur w drogach jest coraz więcejPonad 40 proc. sieci dróg krajowych wymaga przeprowadzenia różnego rodzaju remontów. Dziennik Gazeta Prawna poznał wyniki najnowszego raportu GDDKiA o stanie polskich dróg, który obejmuje niemal 18 tys. km tras.

Połowę potrzeb remontowych stanowią zabiegi, które należałoby wykonać natychmiast. Do takich remontów eksperci GDDKiA zakwalifikowali 3,3 tys. km dróg. Druga połowa powinna być zaplanowana do wykonania w ciągu najbliższych kilku lat.

Z porównania stanu dróg w poszczególnych województwach wynika, że po najgorszych jeżdżą kierowcy z Małopolski i województwa kujawsko-pomorskiego: co trzeci kilometr wymaga natychmiastowego remontu.