Drogi i mosty

Brytyjsko-szwajcarski związek na trwałeW ocenach stanu technicznego naszych obiektów mostowych od wielu lat elementem uzyskującym najgorszy wynik są izolacje. Przeciętnie koszt wykonania izolaci oraz nawierzchni sięga 2-3 procent wysokości nakładów na realizację calego obiektu. – Podniesienie zatem tego kosztu o 1 procent, aby w tych robotach  zastosować  nowoczesne technologie, pełnowartościowe, wysokiej jakości materiały, może się przyczynić do  wydłużenia nawet do 25 lat bezremontowego okresu użytkowania obiektu – podkreśla Jan Ziaja, reprezentujący szwajcarską firmę Aeschlimann International. Praktyka szwajcarska, gdzie na 1 km drogi przypada największa ilość obiektów mostowych w Europie, dowodzi, iż okres bezremontowego użytkowania mostów można wydłużyć nawet do 35 lat.

Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowegoDokładnie rok temu zaproponowaliśmy instytucjom odpowiedzialnym za budowę i remonty dróg, wykonawcom oraz producentom i dystrybutorom surowców, materiałów i technologii, wykorzystywanych w procesach inwestycyjnych, sporządzenie „Bilansu zasobów polskiego budownictwa drogowego”. Jego idea sprowadzała się do prostego w teorii pomysłu: oto należy z jednej strony oszacować wielkość zapotrzebowania na różne materiały, biorąc pod uwagę plany budowy dróg nowych i modernizacji oraz remontów już istniejących. To jakby strona „Winien” w tym umownym bilansie. Po stronie „Ma” zaś umieścilibyśmy oszacowane przez producentów i dystrybutorów zasoby surowców, możliwości produkcyjne wytwórni materiałów i wyrobów używanych w budownictwie drogowym. Zamierzaliśmy także zbilansować zasoby tak zwane miękkie, czyli pracowników i ich kwalifikacje.

Prawo jazdy zostanie odebrane za przekroczenie 48 punktów karnych w ciągu dwóch lat. Młodzi kierowcy stracą jednak uprawniania za pięć wykroczeń. Takie poprawki do projektu ustawy o kierujących pojazdami wprowadziła sejmowa komisja infrastruktury, donosi Dziennik Gazeta Prawna.

W ciągu pierwszych dwóch lat od uzyskania uprawnień kierowca za popełnienie czterech wykroczeń miałby przedłużony okres próbny o kolejne dwa lata. Natomiast za pięć wykroczeń w okresie próbnym straciłby prawo jazdy.

Młody kierowca straci jednak uprawnienia, jeżeli w okresie próbnym spowoduje choćby jedno przestępstwo w ruchu drogowym - gdy spowoduje wypadek, w którym będą ranni, czy wsiądzie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Kruszywa drogowe: nie zabraknie, lecz mogą zdrożećW stosunku do państw europejskich naszą bazę surowców do produkcji kruszyw można ocenić jako średnią pod względem wielkości zasobów. Niemniej jest na tyle zróżnicowana, że praktycznie dostarcza wszystkie rodzaje materiałów potrzebnych do ich produkcji. W ostatnich latach zakłady wydobywcze podwoiły wielkość produkcji, dzięki czemu w najbliższych latach tego surowca do budowy dróg na pewno nie zabraknie. Dlatego też import kruszyw drogowych jest minimalny, a dotyczy wyłącznie regionów przygranicznych i sytuacji, kiedy ich sprowadzenie staje się opłacalne ze względu na odległość i koszt transportu.

Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i MostoweBariera wyposażona w układy elektroniczne oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne będzie, w przeciwieństwie do stosowanych aktualnie ochronnych systemów pasywnych, w sposób inteligentny aktywnie dostosowywała poziom absorpcji energii uderzenia do pojazdów o różnej masie (samochód osobowy, autobus, samochód ciężarowy). Ten wizjonersko brzmiący opis bariery drogowej już za rok może się urzeczywistnić.

10% wzrost produkcji budowlanej w 2011 r.Zbliżający się rok 2011 może okazać się dla branży budowlanej przełomowym, jeśli chodzi o wzrost zrealizowanej produkcji. Przy relatywnie korzystnych warunkach pogodowych zimą, średnioroczna zwyżka w 2011 r. może sięgnąć 10%. Sprzyjać temu będzie realizacja dużych projektów inżynieryjnych oraz znaczna poprawa sytuacji w budownictwie kubaturowym.

Według opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu „Sektor budowlany w Polsce II połowa 2010 – Analiza porównawcza województw i prognozy na lata 2010-2013”, po trudnym dla branży budowlanej okresie 2009-2010, nadchodzące lata cechować się będą wyższymi wzrostami. Dwudziesta już edycja raportu, pomimo pewnych zgłaszanych przez firmy budowlane problemów, przynosi dość pozytywny obraz rynku budowlanego w Polsce.