Drogi i mosty

Wpływ utrzymania zimowego na stan drzewGłówną przyczyną zamierania drzew są silne skażenia gleb w strefie przyulicznej powodowane przez sole stosowane do zwalczania gołoledzi.

Drzewa w aglomeracjach miejskich, szczególnie nasadzenia przyuliczne, rosną w bardzo niekorzystnych warunkach, stąd powszechnym zjawiskiem jest ich zamieranie.

Symptomy uszkodzenia liści drzew, jako objaw złego stanu zdrowotnego, pojawiają się już na przełomie maja i czerwca. Na początku lipca drzewa ze zdrowymi liśćmi stanowią 63%, w połowie sierpnia 25%, a w końcu września jedynie 5%.

Ekrany akustyczneObecnie wzdłuż naszych dróg - zwłaszcza nowych lub remontowanych - coraz częściej budowane są ekrany akustyczne. Są to urządzenia, których zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów. Przede wszystkim służą one ochronie ludzi zamieszkałych w sąsiedztwie traktów komunikacyjnych.

W Polsce dopiero od niedawna stosuje się ekrany akustyczne na szeroką skalę. W ich projektowaniu do tej pory zwracano uwagę głównie na skuteczność i wytrzymałość. W tej chwili również dzięki formie konstrukcji i wkomponowaniu w otoczenie stają się swoistymi przestrzennymi akcentami estetycznymi.

Odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiskaOdwodnienie dostosowane do wymagań środowiska może być nie tylko skuteczne, ale również bardziej estetyczne, bezpieczniejsze dla ruchu drogowego oraz mniej uciążliwe w utrzymaniu.

Projektowanie odwodnienia powinna poprzedzić odpowiednia analiza, przede wszystkim otwarta na uznanie podmiotowości terenów przyległych do inwestycji drogowych. Odejście od tradycyjnego, technicznego projektowania elementów przyrody jest podstawą tworzenia racjonalnego systemu odwodnienia.

Odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiskaInwestycja liniowa uznawana jest za najistotniejsze uszkodzenie środowiska doliny i cieku, a jej negatywny wpływ na potok lub rzekę płynącą doliną jest odwrotnie proporcjonalny do odległości budowli od brzegów cieku.

Im bliżej rzeki czy potoku prowadzona jest trasa, tym większe prawdopodobieństwo konieczności ingerencji inżynierskiej w przebieg cieku oraz degradacji środowiska z tym związanej (3).

Uszanowanie istniejących naturalnych cieków z zachowaniem ich terenów zalewowych i właściwego zagospodarowania

Skuteczność naturalnych rozwiązańWoda deszczowa jest podstawowym źródłem słodkiej wody dla Ziemi. Jest więc dla życia najważniejszym surowcem. Tymczasem coś, co jest źródłem życia, drogowcy muszą traktować w sposób do tego nie przystający – jako potencjalnie zagrażający ściek.

Dlaczego naturalny deszcz staje się nagle problemem? Jak ten problem rozwiązać w zgodzie ze środowiskiem? I przede wszystkim - czy można ingerując inżyniersko zachować istniejącą w przyrodzie równowagę? Zdaniem Józefa Jeleńskiego projektanci wręcz muszą podejmować ten wysiłek. Podczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych z dróg można „wpisać” w system przyrody.

Oszczędność dzięki konsultacjomDostosowanie polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej podniosło znaczenie konsultacji społecznych oraz wzmocniło rolę organizacji ekologicznych. Za tym idzie konieczność zdecydowanego podniesienia jakości przeprowadzanych konsultacji.

W każdym województwie liczbę organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych, można szacować w dziesiątkach, a nawet w setkach. Z tego zaledwie kilka organizacji rzeczywiście działa i współpracuje z instytucjami wykonując swoje statutowe obowiązki. Pozostałe uaktywniają się w sytuacjach najmniej przewidzianych, z reguły podżegając konflikty pomiędzy społecznościami uczestniczącymi w dyskusji o przedsięwzięciach istotnych na ich terenie.