Drogi i mosty

edroga364Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie zarządza około 1156 km dróg krajowych, co stawia Małopolskę w czołówce województw o takiej gęstości sieci. Jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji w tym regionie jest oczywiście budowa drogi ekspresowej S7.

S61ostrszcz6 lutego minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit ogłosili przetarg na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim. Przetarg obejmuje odcinki S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km).

Wytwarzanie kładkiW Bydgoszczy powstanie stalowa konstrukcja estakady, która umożliwi bezkolizyjny przejazd z ul. Marsa w ul. Żołnierską oraz kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Żołnierską w Warszawie. Rozbudowana wojewódzka droga nr 631 pełnić ma funkcję wschodniej obwodnicy stolicy.

chodnikUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz samorządy lokalne z regionu realizują wspólnie szereg inwestycji poprawiających bezpieczeństwo użytkowników kujawsko-pomorskich dróg. Efekty ubiegłorocznej współpracy to między innymi pięć nowych odcinków chodników, które powstały w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, gruntownie zmodernizowana ulica Toruńska w Golubiu-Dobrzyniu oraz nowa ścieżka rowerowa w gminie Sicienko.

edroga002W tym roku samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy 368 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej w regionie. Niedawno zakończyła się przebudowa 7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Niezgoda-Milicz. Kierowcy mogą już jeździć po nowej nawierzchni, co poprawiło bezpieczeństwo i komfort podróży.

edroga780Rozstrzygnięto drugi konkurs dotyczący wsparcia infrastruktury drogowej z Programu Polska Wschodnia (POPW). Do dofinansowania wybrano 6 inwestycji o łącznej wartości ponad 514 mln zł. Projekty zostaną zrealizowane dzięki 424 mln zł unijnej dotacji. Priorytetem jest przede wszystkim wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego makroregionu i długofalowe pobudzenie aktywności ekonomicznej, szczególnie na tych obszarach, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej.