Drogi i mosty

budowa 06Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata do 2023 roku (z perspektywą 2025) oznacza zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na drogi krajowe ze 107 mld zł na 135 mld zł. Nowelizacja programu zapewnia również priorytetowe potraktowanie S19 i zapewnienie jej finansowanie na całej długości, a tym samym na jej przebiegu w Podlaskiem.

budowa 12Rozpoczęła się budowa północno-zachodniej obwodnicy Staszowa, długo wyczekiwanej inwestycji, która poprawi warunki życia mieszkańcom. 11 lipca marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak „wbili łopatę” pod nową inwestycję i przekazali plac budowy wykonawcy.

IMG 0492W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, który połączy drogę krajową nr 28 z drogą krajową nr 73 w Jaśle.

edroga001GDDKiA wkrótce ogłosi przetarg na budowę obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94 (ok. 5,8 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”, a budowa zakończy się w 2021 roku.

roboty drogowe17 lipca podpisane zostaną umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku”.

DSC06810Rozpoczyna się budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S5, która połączy Bydgoszcz z Poznaniem. Na odcinku pomiędzy Szubinem i Żninem powstanie 15 nowych wiaduktów i przejść dla zwierząt, a 5 obiektów zostanie przebudowanych.