Drogi i mosty

dDSC2521 130 października w Kraśniku podpisano umowy na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie. Inwestycję obejmującą projekt i budowę 33-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 podzielono na trzy zadania.

IMG 0492Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kocmyrzowskiej. Zamówienie dotyczy odcinka od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic administracyjnych Krakowa oraz fragmentu drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy. Inwestycja znacznie poprawi obsługę komunikacyjną w tej części Krakowa.

edroga002Pod koniec listopada 2019 roku do użytku kierowców zostanie oddana niemal 3-km obwodnica Tuchowa. Na jej realizację samorząd województwa małopolskiego przeznaczył ponad 50 mln zł, 85 proc. z tej kwoty pokryją środki z RPO na lata 2014-2020. Umowę podpisali 27 października w tuchowskim ratuszu marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.  

edroga204Przetarg na opracowanie koncepcji programowej odcinka via Carpatia od Lublina do Lubartowa został ogłoszony. Postępowanie dotyczy ostatniego z odcinków S19 na terenie województwa lubelskiego - 24-kilometrowego odcinka od węzła Lubartów Północ do istniejącego już węzła Lublin Rudnik.

budowa 05Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 26 października 2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolski. Decyzja dotyczy węzła Lipno.

edroga001Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej. Podczas ośmiu dyżurów konsultacyjnych zorganizowanych na Pradze-Południe i Targówku będzie można zapoznać się z proponowanym projektem drogi i porozmawiać o możliwościach dalszego dostosowywania projektu do potrzeb mieszkańców.