Drogi i mosty

roboty drogoweWzdłuż ulicy Marsa widać już stalową konstrukcję 600 m estakady, która bezkolizyjnie przeprowadzi ruch drogowy w kierunku wyjazdu z miasta, są nowe jezdnie, powstaje nowy wiadukt ul. Żołnierskiej nad torami kolejowymi i ul. Strażacką.

edroga779Obwodnice miejscowości Daleszyce i Suków oraz przebudowa drogi poprawiającej przejazd z Kielc w kierunku mostu przez Wisłę w Połańcu – to elementy inwestycji drogowej, która zyskała dofinansowanie unijne z Programu Polska Wschodnia.

Międzychód 21Trwają prace przy podporach pośrednich i przyczółkach nowego mostu w Międzychodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160, która umożliwia kierowcom dojazd do autostrady A2. W Bydgoszczy powstała natomiast stalowa konstrukcja pomostu, która aktualnie jest zabezpieczana antykorozyjnie.

edroga001Rozpoczęły się konsultacje w sprawie modernizacji ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Projektanci opracowali już wstępną koncepcję. Urzędnicy na uwagi bydgoszczan czekają do 5 października.

S12S17Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji dwa programy inwestycji dla obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 oraz dla S17 Piaski – Hrebenne (z wyłączeniem obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, która jest na etapie wyboru wykonawcy). Łączny koszt realizacji tych zadań, zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wynosi 5,3 mld zł.

edroga00612 września br. podpisana została umowa na budowę obwodnicy Woźnik. Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor podpisał ją z konsorcjum firm, które wygrało przetarg Drog-Bud Sp. z o.o. i Nowak-Mosty Sp. z o.o.