Drogi i mosty

mop popowo1

Do użytku oddane zostały kolejne Miejsca Obsługi Podróżnych na lubuskim odcinku drogi S3 w Kępsku (ok. 10 km od Sulechowa) i Popowie (3 km od Skwierzyny).
To oznacza możliwość skorzystania podczas podróży z parkingów, toalet i miejsc do odpoczynku. Pozwala również na bezpieczne prowadzenie kontroli drogowej przez uprawnione służby.

edroga075Minął już miesiąc od przyjęcia sprawozdania końcowego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komitet Monitorujący. POIiŚ był największym programem operacyjnym realizowanym z funduszy unijnych. Na zapisane w nim działania przeznaczono ponad 28,3 mld euro, z czego aż 70 proc. (19,6 mld) na transport. Priorytetem była budowa autostrad, gdzie wsparcie wspólnotowe wyniosło ponad 8,5 mld euro (29% wartości podpisanych umów). Drugim, pod względem przyznanego dofinansowania, było promowanie czystego transportu miejskiego (2,96 mld euro, 10% wartości podpisanych umów).

edroga1011W Świnoujściu podpisana została umowa o dofinansowaniu połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, czyli budowę tunelu pod Świną.

via baltica w Podborze w LomzaDwa ostatnie fragmenty S61, domykające przebieg międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica, zostały właśnie skierowane do przetargu. Dokumenty dotyczące odcinków od Ostrowi Mazowieckiej (węzeł Podborze) do Śniadowa i od Śniadowa do węzła Łomża Południe podpisał 27 kwietnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit w Ostrowi Mazowieckiej. To właśnie w Ostrowi przyszła S61 łączyć się będzie z budowaną właśnie drogą ekspresową S8 Wyszków - Białystok.

edroga808Oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla 74-km odcinka drogi ekspresowej S16 opiewają na kwoty od 8,5 do 16,5 mln zł. Poza ceną zamawiający przyjął w przetargu dwa kryteria oceny ofert: doświadczenie zespołu projektowego – 30% oraz doświadczenie zespołu środowiskowego – 10%. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 37 miesięcy na zrealizowanie zadania.

edroga204Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zainicjował złożenie na ręce premier Beaty Szydło apelu w sprawie kompleksowego podejścia do projektowania i realizacji drogi ekspresowej S10 na całym odcinku, tj. od Szczecina do Płońska. W tym celu kilka tygodni temu prezydent rozesłał do włodarzy wszystkich samorządów leżących na trasie planowanego przebiegu tej drogi propozycję treści apelu w tej sprawie.