park 6092 960 720W tym roku dojdzie do redukcji liczby miejsc postojowych w krakowskiej Strefie Płatnego Parkowania. Wynika to z konieczności udostępnienia większej ilości miejsca na chodnikach dla pieszych. Właśnie trwa proces projektowania nowej organizacji ruchu w SPP.

Przez ostatnich kilka tygodni trwała dokładna inwentaryzacja Strefy Płatnego Parkowania pod kątem poprawności wytyczenia miejsc postojowych. Projektanci sprawdzali, ile przestrzeni pozostaje dla pieszych, bo usunięte lub przesunięte mają być te miejsca, gdzie chodnika zostaje mniej niż 2 metry.

baner malyEfektem inwentaryzacji jest interaktywna mapa, na której zaznaczono dokładnie, które miejsca postojowe w strefie nie spełniają norm (2 metry wolnego miejsca dla pieszych, w wyjątkowych sytuacjach 1,5 metra).

Mapa jest dostępna pod adresem mobilnykrakow.pl/parkowanie.

Miejsca postojowe w strefie zostały oznaczone trzema kolorami:
- zielony to postój wyznaczony z odpowiednią rezerwą miejsca dla pieszych na chodniku,
- pomarańczowy: po zaparkowaniu samochodu, zgodnie z instrukcją na znaku, zostaje mniej niż 2 metry (ale więcej niż 1,5 metra) dla pieszego,
- czerwony: po zaparkowaniu samochodu, zgodnie z instrukcją na znaku, zostaje mniej niż 1,5 metra dla pieszego.

Projektanci na uwagi będą czekać do poniedziałku, 3 kwietnia.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.