Inżynieria ruchu

autos 182795 960 720Samorządy metropolii warszawskiej otrzymają blisko 60 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Do 2018 roku powstanie 27 parkingów.

rodo lodz retkinia 1Przy ul. Maratońskiej w Łodzi powstały dwa nowe ronda, które ułatwią ruch na skrzyżowaniach. Pierwsze z nich znajduje się przy ul. Popiełuszki, drugie zlokalizowane jest na skrzyżowaniu z ul. Sanitariuszek.

IMG 0005Od połowy ubiegłego wieku na polskich drogach systematycznie wzrasta natężenie ruchu. To jeden z ważniejszych powodów, dla których konieczne są zmiany w oznakowaniu dróg, w tym także w sygnalizacji świetlnej. Tymczasem dotyczące ich przepisy, choć wielokrotnie nowelizowane, wywodzą się jednak z lat 70.

pieszyZarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Chełmskiej. Powstanie tam m.in. nowe przejście dla pieszych.

sygnalizator przejscie dla pieszychOd lat wiadomo, że potrzebna jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tzw. „czerwonej książki”)*. Na zlecenie resortu infrastruktury powstało nawet opracowanie „Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, którego autorem jest konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów jako liderem. Nowe propozycje oparto na przepisach obowiązujących w krajach o najwyższym poziomie brd: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii i Niemiec.

sygnal3 listopada kończą się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zmiany dotyczą wyświetlaczy czasu – urządzeń, których obecnie w polskim prawie nie ma. Ministerstwo dość długo nie zabierało głosu w tej sprawie. Liczniki były natomiast montowane, bo kierowcy je lubią – takie projekty wygrywały np. głosowania w budżetach obywatelskich. Natomiast inżynierowie ruchu nie pałają do nich szczególną sympatią. I nawet teraz, gdy rozporządzenie ma je w końcu zalegalizować, szczególnego entuzjazmu nie widać.