Inżynieria ruchu

P4130029W drugiej połowie lipca na tzw. "starym" moście w Ostrołęce zostaną wprowadzone ograniczenia dla ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t (większych niż osobowe). Będą one musiały korzystać z przygotowanych objazdów.

edroga584Stalexport Autostrada Małopolska uruchamia elektroniczny pobór opłat o nazwie A4Go. Będzie on uprawniał do przejazdów autostradą A4 Katowice-Kraków z 15% rabatem. Od 7 lipca można już kupować urządzenia pokładowe.

edroga948Od lat urbaniści obserwują bardzo intensywny rozwój przedmieść. Miasta rozrastają się, ponieważ mieszkańcy przenoszą się coraz dalej od centrum. Powodów jest wiele. m.in. ceny nieruchomości, ale także poszukiwanie odrobiny zieleni i ciszy, o którą w mieście tak trudno.

P9280411W ścisłym centrum Grudziądza została wprowadzona strefa „Tempo 30”, która obejmuje wszystkie ulice na wschód od ul. Małogroblowej. Zabieg ten ma na celu uspokojenie ruchu i zapewnienie większego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

wbr plakatWarszawskie Badanie Ruchu zostało wykonane przez konsorcjum Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej oraz firmy PBS z Sopotu. Było to największe i najbardziej kompleksowe badanie podróży w Polsce. Składało się z wywiadów w gospodarstwach domowych, ale również pomiarów natężenia ruchu, potoków pasażerskich, prędkości pojazdów, struktury rodzajowej, zawierało także szczegółową analizę ruchu ciężarowego i rowerowego. Łącznie zrealizowano 17 tys. wywiadów z mieszkańcami Warszawy, które zbierano od 9 kwietnia do końca czerwca 2015 roku.

edroga990Zakończyła się budowa zespołu zatok do kontroli pojazdów w Radomiu przy ulicy NSZZ Solidarność, łączącej rondo Łaskiego z ulicą Wolanowską. Powstało między innymi dwustanowiskowe miejsce do ważenia samochodów ciężarowych, które będzie wykorzystywane przez Inspekcję Transportu Drogowego.