Inżynieria ruchu

Olsztyńskie Centrum Sterowania RuchemZ 72 sygnalizacji świetlnych, funkcjonujących w ciągach ulic Olsztyna, 62 to instalacje odpowiadające najnowszym standardom technicznym (sygnalizacje akomodacyjne, acykliczne, pracujące w trybach sterowania wlotami lub sterowania strumieniami ruchu). 33 z nich działa w nowoczesnym systemie sterowania obszarowego SCATS. Nadzór nad ruchem drogowym jest wspomagany podglądem z 36 kamer cyfrowych zainstalowanych w najbardziej newralgicznych punktach sieci ulicznej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie rozpoczął modernizację systemu sterowania ruchem w 2000 roku. Modernizacja była wieloetapowa, rozłożona w czasie, przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowania zamierzeń inwestycyjnych do planów budżetowych miasta. Ale przeciąganie w czasie miało także swoją dobrą stronę – otóż mogliśmy korygować kolejne kroki inwestycyjne o parametr postępu technologicznego. A chyba niewielu chciałoby zaprzeczać tezie, że w inżynierii ruchu postęp technologiczny to komponent kluczowy.

Wpływ barier linowych na motocyklistówBariery linowe – groźne czy bezpieczne? Największe kontrowersje budzą u motocyklistów. Ankieta internetowa okazała się bardzo dobrym źródłem informacji dając możliwość wypowiedzenia się licznym osobom na temat barier linowych.

Wyniki w zależności od typu motocykla

Większość ankietowanych, którzy posiadali motocykl typu sportowo-turystycznego albo supersport miało także motory typu turystycznego albo custom (rys. 3). Największe pojemności, pow. 1000 cc. miały motocykle turystyczne i custom. Wśród kategorii supersport i sportowo-turystycznej dominowały pojemności 700-1000 cc. Poniżej wyniki w zależności od rodzaju motocykla.

Wpływ barier linowych na motocyklistówBariery linowe – groźne czy bezpieczne? Największe kontrowersje budzą u motocyklistów. Dla nich gęsto rozstawione słupki podpierające barierę stanowią duże niebezpieczeństwo. Upadek z motocykla i silne uderzenie w słupki kończy się tragicznie.

W Szwecji bariery linowe są bardzo popularne na drogach o przekroju 2+1. W 2005 roku przeprowadzono tam ankietę internetową, w której motocykliści odpowiadali na pytania dotyczące tych właśnie systemów zabezpieczeń. Autorem ankiety jest  Tymoteusz Piegłowski, fragment jego pracy magisterskiej poświęconej zagadnieniu wpływu barier linowych na zachowanie i odczucia motocyklistów prezentujemy poniżej.

Normy bezpieczeństwa w testach zderzeniowych urządzeń drogowychMierzymy różnego rodzaju parametry – jednym z tych parametrów jest zdolność pochłaniania energii, jest on mierzony za pomocą spadku prędkości przed kolizją z obiektem i za kolizją. O normyach bezpieczeństwa w testach zderzeniowych urządzeń drogowych rozmawiamy z Janem Unarskim z Instytutu Ekspertyz Sądowych.

- Zajmuje się Pan badaniami przeprowadzanymi w czasie crashtestów drogowych konstrukcji wsporczych.

- W pewnym momencie okazało się, że są firmy, które zajmują się produkcją urządzeń drogowych, czy przydrożnych – można wprost powiedzieć, które chcą znać jakość swoich wyrobów, czyli ich dobroć. Dobroć ta mierzona jest parametrami, które opisane są w normach.

ITS dla bezpieczeństwa ruchu drogowegoTransport jest krwiobiegiem gospodarki i jednym z kluczowych sektorów zapewniających społeczeństwu dobrobyt. Niestety coraz częściej kojarzy się z zagrożeniami i ich dramatycznymi skutkami.

Ze wszystkich gałęzi transportu to właśnie drogowy jest najbardziej niebezpieczny i przynosi największe straty wyrażane liczbą ofiar śmiertelnych. Ofiary wypadków drogowych stanowią aż ponad 90% wszystkich ofiar śmiertelnych w transporcie. Ryzyko śmierci na drodze jest więc o wiele wyższe w stosunku do podróży samolotem, koleją lub statkiem.

Spokojnie, ale czy bezpiecznie?Poprzez organizację ruchu i za pomocą urządzeń uspokajania ruchu zmniejszana jest liczba odcinków z możliwością wyprzedzania. To stwarza kolejne zagrożenie, niwelujące efekty podjętych działań brd. Jak rozwiązać tę sytuację?

W województwach, powiatach oraz w gminach podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie liczby wypadków i zabezpieczenie użytkowników dróg przed skutkami takich zdarzeń. Głównie za pomocą środków organizacji ruchu wprowadza się szereg restrykcji, które wymuszają na kierujących bezpieczniejsze zachowania.

Do groźnych sytuacji najczęściej dochodzi na odcinkach, gdzie drogi przechodzą przez obszary zabudowane. I tam właśnie przede wszystkim stosuje się uspokojenie ruchu.