Inżynieria ruchu

Na marginesie wypadku, w którym ocaleli ludzieBezpośrednia strata finansowa dla budżetu naszego państwa w wyniku śmierci jednej osoby w wypadku drogowym poza obszarem zabudowanym wynosi aż ponad 1,2 mln zł. W wypadku, jaki zdarzył się niedawno na Podkarpaciu, można ocenić, że uniknięto strat rzędu 9 mln zł. Osiem osób przeżyło zderzenie ze słupem konstrukcji bramowej zamontowanym na poboczu drogi. Podróżujący mieli wyjątkowe szczęście, bo zamiast tradycyjnej stalowej bramy pod instalację znaków, akurat w miejscu zdarzenia stała aluminiowa bezpieczna konstrukcja wsporcza.

ITS w ograniczaniu hałasu drogowego – cz. IIPrzeprowadzono porównanie możliwości ograniczenia propagacji hałasu drogowego, jakie daje z jednej strony zastosowanie technicznych środków ochrony (ekranów akustycznych), oraz, alternatywnie, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych. W porównaniu uwzględniono wyniki analiz akustycznych wykonanych w ramach opracowania Map akustycznych dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę10 oraz wybrane programy ochrony środowiska przed hałasem11. Z tymi wynikami porównano wyniki modelowania akustycznego uwzględniającego zastosowanie wybranych rozwiązań z zakresu ITS.

 ITS w ograniczaniu hałasu drogowegoDotychczasowe sposoby i metody ochrony przed hałasem w Polsce ograniczają się w większości przypadków do umieszczania ekranów akustycznych. Urządzenia te w wielu miejscach są niewłaściwie stosowane, mało skuteczne, nieefektywne oraz powodują wiele niekorzystnych oddziaływań wtórnych. Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie ochrony przed hałasem są restrykcyjne, należy zatem wykorzystywać do walki z hałasem takie metody, które dają najlepsze efekty.

Obecne uwarunkowania prawne wprowadzają obowiązek realizacji zabezpieczeń przed hałasem. Alternatywnym rozwiązaniem wobec powszechnych ekranów akustycznych są inteligentne systemy transportowe (ITS). Mogą być one wykorzystywane do walki z hałasem drogowym. Dowodzą tego wyniki analiz, które wykonano dla różnych zastosowań ITS w porównaniu do zabezpieczeń w formie ekranów akustycznych.

Drogowe stacje pomiarowe w ITSCzęsto za granicą, a też coraz częściej w Polsce, przy drogach można zaobserwować konstrukcje obwieszone czujnikami, bateriami słonecznymi i innymi przyrządami pomiarowymi. To są właśnie automatyczne stacje meteorologiczne. Pełnią one nieocenioną rolę w nadzorze pełnionym przez zarządców dróg oraz w działaniach służb utrzymania wynikających z panujących warunków na drodze.

Jakie są zadania drogowych stacji pomiarowych?

ITS na miarę życiaNa wagę rozwiązań poprawiających płynność ruchu i likwidujących zatory komunikacyjne w aglomeracjach wskazują wyniki badań, które – jak się okazuje – były nawet zaskoczeniem dla uczestników światowych kongresów pulmonologicznych. Zagrożenie zdrowia ludzkiego może stać się więc istotnym argumentem za stosowaniem ITS na miejskich ciągach komunikacyjnych.

W Warszawie transport odpowiada za 90% emisji tlenku węgla, 60% emisji pyłów zawieszonych, 50% emisji NO2. W stolicy automatyczna stacja monitoringu zanieczyszczeń komunikacyjnych pokazuje przekroczenia dopuszczalnych poziomów średniorocznych wartości NO2 o 54% oraz  PM10 o 20%.

Krajowa Architektura ITSW Polsce inteligentne systemy transportowe wykorzystywane są jeszcze w niewielkim stopniu, choć mogą istotnie przyczynić się do lepszego wykorzystania infrastruktury transportowej, podnieść wydajność transportu oraz ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko.

Szansę na rozwój inteligentnych systemów transportowych w Polsce daje podjęcie przez resort infrastruktury prac nad krajową strategią ITS. Przygotowanie tego opracowania będzie wspierać firma specjalistyczna, pełniąca funkcję konsultanta. - Zadaniem konsultanta jest takie przygotowanie strategii, w której kluczowym elementem - poza kwestiami organizacyjnymi i finansowymi – stanie się wyznaczenie ram prawnego wdrożenia krajowej architektury ITS.