mapa torunStrefa zamieszkania, całkowite wyłączenie z ruchu dróg wewnętrznych, miejsca postojowe dla zaopatrzenia, kurierów i dostawców, meleksów i riksz – to najważniejsze zmiany w organizacji ruchu na starówce, które zaczną obowiązywać od 13 lipca br.

Przyczyną wprowadzanych zmian jest bezpieczeństwo pieszych, którzy w strefie zamieszkania mają bezwzględne pierwszeństwo i ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po starówce. W strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

Wprowadzana od 13 lipca strefa zamieszkania będzie wyznaczona ulicami: Bulwar Filadelfijski, al. Św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego, Szumana, Warszawska. Z ruchu zostaną wyłączone całkowicie drogi wewnętrzne Różana, Rynek Staromiejski, Szeroka, Królowej Jadwigi. Z myślą o dostawach i przedsiębiorcach nowa organizacja ruchu zakłada utworzenie miejsc postojowych dla zaopatrzenia, kurierów i dostawców, meleksów, riksz i posiadaczy abonamentów. Na skrzyżowaniu ulic Fosa Staromiejska i Chełmińska pojawi się miejsce parkingowe Kiss & Ride, które pozwala na parkowanie do 3 min. Dzięki nowej organizacji zostanie uporządkowane parkowanie pojazdów na terenie Zespołu Staromiejskiego. W strefie zamieszkania parkować będzie można wyłącznie w miejscach wyznaczonych znakami pionowymi i poziomymi – ze starówki znikną zakazy zatrzymywania się, czyli znaki B-36.

Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się z ustawieniem znaków poziomych i pionowych. Prace te będą realizowane od 19 czerwca.

Warto wiedzieć:
- utworzonych zostanie 790 miejsc postojowych,
- wykonanych zostanie 344 nowych znaków,
- zdemontowanych zostanie 355 znaków istniejących,
- namalowanych zostanie ok. 3 tys. m2 oznakowania poziomego,
- zamontowanych zostanie 58 ozdobnych słupków blokujących z herbem Torunia.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.