Mobilność

s 01 2Produkcja samochodu to skomplikowany proces. Dla jego użytkownika liczy się design, osiągi i bezpieczeństwo, jednak od pomysłu do gotowego samochodu droga jest bardzo długa. Całość mogłaby być opisana cyframi i wzorami. Duża część z nich poświęcona byłaby siłom, które na pojazd działają. Są one kluczowe z punktu widzenia ekonomii i bezpieczeństwa jazdy.

sign 441318 640Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym, a przeszło 70 proc. z nich nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi.

jar1Teren przy ul. Jaracza stanie się niebawem ważną przestrzenią publiczną w Łodzi. Jakość życia w mieście w dużej mierze zależy od jakości przestrzeni - ulic, placów, parków i skwerów. Program rewitalizacji obejmuje nie tylko remonty istniejących, ale także utworzenie nowych przestrzeni publicznych i jedną z nich jest pasaż Majewskiego.

autos 182795 960 720Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dwie podwarszawskie gminy otrzymały unijne wsparcie w wysokości 3,7 mln zł na budowę parkingów „Parkuj i Jedź” (P+R).

wieden rowerRozbudowa sieci komunikacji publicznej i ścieżek rowerowych, roczny bilet na środki transportu publicznego oraz wprowadzenie stref parkowania przynoszą efekty. Ruch uliczny w Wiedniu jest przyjazny dla środowiska, mimo że miasto ciągle rośnie, a mieszkańców przybywa.

edroga043Polacy wykazują większe zaufanie do autonomicznych samochodów niż innych kierowców. Polscy ankietowani uważają, że pojazdy autonomiczne byłyby bezpieczniejsze, a maszyny mogą być lepszymi kierowcami niż ludzie.