Mobilność

Pieniądze, prawo i roweryBranża drogowa ma wiele powodów do satysfakcji, jak też i uzasadnionych obaw o możliwości sprawnego przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Na pewno przyczynkiem do zadowolenia może być stan wykorzystania środków unijnych na drogi. Zarówno zarządcy samorządowi, jak też administracja sieci krajowej, dokładają wysiłków, by nie stracić żadnego euro. I mimo perturbacji powodziowych na razie nie widać większego zagrożenia i opóźnień w absorpcji europejskich funduszy.

Od jutra mandaty za złe parkowanie na osiedlowych uliczkachOd jutra policja i straż miejska mogą karać za wykroczenia popełniane w strefach ruchu, które obejmą większość dróg wewnętrznych. Kończy się zatem bezprawie pod blokami czy hipermarketami, gdzie kierowcy notorycznie parkują gdzie popadnie czy zajmują miejsca niepełnosprawnym. W miejscu, gdzie będzie droga wewnętrzna oznaczona jako strefa ruchu będą obowiązywały te same przepisy co na drogach publicznych.

Przewiduje to nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która jutro (4 września) wchodzi w życie. W konsekwencji na drodze wewnętrznej kierowcę może spotkać kara nie tylko za złe parkowanie, ale i przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu czy brak dokumentów.

- Od paru lat wnioskowaliśmy o wprowadzenie takich przepisów, bo nie mogliśmy interweniować na drogach wewnętrznych - mówi Robert Kania, starszy aspirant z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Tłumaczy, że dotychczasowy brak takich przepisów był poważnym problemem. Policja mogła interweniować na drogach wewnętrznych dopiero jak doszło np. do kolizji.

Bezpieczna droga, szczęśliwa podróż, sprawny transportWyznaczone  przez Komisję Europejską w 2001 r.  zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych do roku 2010 nie powiodło się. Ale na pewno nie można tego traktować jako porażki państw Unii Europejskiej. Realizowany w ostatniej dekadzie program brd  przyniósł bowiem takie doświadczenia i wnioski, które posłużyły do stworzenia kolejnego planu. Tym razem program KE sięga 2020 roku i opierając się na bardziej realnych przesłankach równocześnie stawia kolejne ambitne wyzwania w osiągnięciu bezpieczeństwa na drogach. Cele nowego programu, sformułowane w siedmiu punktach, przedstawia publikacja z 2 sierpnia  („Nowy program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011-2020: środki szczegółowe”).

Inwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskoweOd dziś będzie można przenieść decyzję środowiskową z jednego inwestora na innego. Ułatwi to prowadzenie prac, bowiem często kto inny zajmuje się przygotowaniem procesu budowlanego, a kto inny faktycznie realizuje inwestycję – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

W toku procesu budowlanego często zachodzi potrzeba dokonania zmian w projekcie budowlanym. Jeżeli takie zmiany są istotne, gdyż dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak jego wysokość, kubatura lub powierzchnia, wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. Nowelizacja ustawy OOŚ wyłącza w takim przypadku konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej pod warunkiem, iż zmiany w projekcie nie wpływają na warunki określone w wydanej dla danej inwestycji decyzji środowiskowej.

Od dziś pijani kierowcy dożywotnio utracą prawo jazdyDziś (1 lipca) wchodzą w życie zaostrzone przepisy kodeksu karnego. Za spowodowanie wypadku, w którym będą ranni lub ofiary śmiertelne, pijany kierowca dożywotnio straci prawo jazdy, poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

To samo będzie groziło, jeśli kierowca będzie pod wpływem narkotyków lub ucieknie z miejsca wypadku. Ostrzejsze kary czekają także recydywistów.

Tylko w wyjątkowych okolicznościach i po dokładnym uzasadnieniu swojej decyzji sędziowie nie będą orzekać dożywotniego odebrania praw jazdy.

Będą mandaty za złe parkowanie pod blokiemDrogi wewnętrzne na osiedlach mieszkaniowych nie są teraz traktowane jako drogi publiczne. Policja ani straż miejska nie ma możliwości karania poruszających się po nich kierowców na takich samych zasadach, jak użytkowników dróg publicznych. Dziennik Gazeta Prawna ostrzega, że zmieni to wkrótce nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Obecnie odpowiedzialność za łamanie przepisów kodeksu drogowego ponoszą użytkownicy dróg publicznych - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dróg oznaczonych jako strefy zamieszkania.  Nowelizacja rozszerzy zakres obowiązywania prawa o ruchu drogowym na każdy obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. O ustanowieniu strefy ruchu będzie decydował zarządca drogi wewnętrznej lub jej właściciel.