Mobilność

lublin pixabayRuszają prace nad Planem Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025. W tym tygodniu odbędą się spotkania informacyjne. Podczas spotkań zbierane będą opinie, propozycje i oczekiwania mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przedstawicieli organizacji społecznych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zrównoważonej mobilności, odnośnie systemu transportowego i zarządzania mobilnością.

accident21 czerwca Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 roku”. Parlamentarzyści, urzędnicy, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji zidentyfikowali sporo problemów, przez które liczba wypadków w Polsce jest wciąż zbyt duża.

autostrada 1Autostrady są obecnie najbezpieczniejszym rodzajem dróg, w dużej mierze dlatego, że już na etapie ich projektowania ryzyko kolizji ograniczono do minimum. Osobną kwestią natomiast pozostaje szeroko rozumiany czynnik ludzki.

edroga993Konin, Leszno i Gniezno zrealizują projekty w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), dotyczące transportu miejskiego, na które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 48,6 mln zł. Prace obejmą rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego.

lopataDwie budowane stacje metra na Targówku są już połączone tunelami. Tarcze TBM drążące podziemne szlaki są już przygotowywane do pracy nad kolejnymi tunelami.

sign 441318 640Pomimo wielu apeli oraz informacji medialnych o tragicznych zdarzeniach, wielu kierowców nadal lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące poruszania się przez przejazdy kolejowe. W ostatnim okresie na terenie Warmii i Mazur doszło do dwóch takich zdarzeń.