Mobilność

edroga23514 listopada odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S". Umowę podpiszą Paweł Adamowicz, prezes Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski reprezentujący Zarząd Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt umowy to ponad 20 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85% kosztów całego projektu tj. ok. 17 mln zł.

IMG 01789 listopada w Krakowie odbył się XIII Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy. Głównymi tematami były: transport, ochrona środowiska i oczywiście nowoczesne technologie.

2. fot.M.Ponikowski GISforumPiątą edycję najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zdominował praktyczny wymiar rozwiązań do zarządzania informacją przestrzenną. Swoimi doświadczeniami dzielili się użytkownicy oraz twórcy rozwiązań GIS.

edroga564Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Moto Data, 85% kierowców, którzy wymieniają opony na zimowe, deklaruje wymianę jeszcze przed rozpoczęciem sezonu – w październiku lub listopadzie. Choć w Polsce nie ma wprost wymogu jazdy na oponach zimowych, to 78% polskich kierowców opowiada się za wprowadzeniem wymogu wymiany opon letnich na zimowe.

edroga1008Od lat 90. liczba samochodów w polskich miastach wzrosła czterokrotnie. Samorządy przestają radzić sobie z wyzwaniami, które stwarza rosnąca ilość spalin, brak miejsc parkingowych i coraz większe korki. Potrzebny jest cały pakiet rozwiązań, aby im zaradzić, m.in.: zmiany w ustawie o drogach publicznych, które pozwolą miastom dowolnie kształtować swoją politykę parkingową, informatyzacja parkingów, rozwój komunikacji miejskiej i niższe ceny biletów oraz wspieranie współdzielenia przejazdów. Polacy adaptują ten trend równie szybko jak płatności zbliżeniowe.

20171010 093101Zakończyła się budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem w ul. Fromborska – Zajazd – Krasny Las. 3 listopada nastąpił odbiór techniczny inwestycji.