LOGO transeiaJuż dziś w Krynicy Zdroju rozpoczyna się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TRANSEIA "Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym". Wydarzenie potrwa do 8 grudnia. W konferencji weźmie udział ponad stu uczestników. Wygłoszonych zostanie ok. 30 referatów.

 

Opracowania środowiskowe w przepisach prawnych, optymalizacja i procedury stosowania ekoinfrastruktury, wytyczne i katalogi, badania i prognozy, technologia projektowania BIM, analiza cyklu życia, wariantowanie oraz niekorzystne oddziaływanie infrastruktury na zdrowie: zanieczyszczenie powietrza, wody oraz hałas. To zaledwie część tematów, które eksperci przedstawią podczas konferencji.

Plan konferencji

Oddziaływania pochodzące od dróg i ruchu drogowego są ze sobą ściśle powiązane często występują w postaci oddziaływań skumulowanych. W związku z tym cele i zakres konferencji TRANSEIA obejmują najistotniejsze problemy i zagadnienia występujące podczas analiz i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Interdyscyplinarność tych zagadnień powoduje, że niezbędna jest wymiana doświadczeń naukowców i specjalistów.

Do podstawowych celów konferencji należą:

- POTRZEBA BADAŃ I INNOWACJI w zakresie projektowania, wykonywania opracowań środowiskowych oraz zastosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
- POWIĄZANIE NAUKI I PRAKTYKI w zakresie opracowań środowiskowych oraz stosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY NAUKĄ I PRAKTYKĄ w zakresie zmian w przepisach i podejściu do wykonywania opracowań środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym oraz stosowania urządzeń ekoinfrastruktury.

Organizatorami wydarzenia są EKKOM i edroga.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.