Ursus City Smile Electric Bus Poland"Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska" to temat konferencji z udziałem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, a także przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił, że polityka klimatyczna powinna być realizowana globalnie i  opierać się na zrównoważonym rozwoju, uwzględniając zarówno redukowanie emisji, jak i pochłanianie CO2. Jednym z aspektów jej realizacji powinien być transport. Ministerstwo Środowiska współpracuje więc z innymi resortami, w tym m.in. z Ministerstwem Energii, aby skutecznie dać o zasoby przyrodnicze w Polsce.

- Rozwój infrastruktury i dobra komunikacja oparta na strategii zrównoważonego rozwoju mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i lepszej jakości powietrza. Rozwój transportu powinien odbywać się przy jednoczesnym ograniczeniu jego oddziaływania na środowisko - powiedział prof. Jan Szyszko.

Minister środowiska, w kontekście założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, odniósł się do ustaleń zawartych w porozumieniu klimatyczne w Paryżu.

- Transport niskoemisyjny jest ważnym elementem  gospodarki, ochrony klimatu i walki ze smogiem - powiedział minister Szyszko. - Porozumienie paryskie wychodzi naprzeciw problemom, z jakimi musimy się zmierzyć w globalnym świecie. Opiera się na uszanowaniu zasobów energetycznych danych państw w walce o dobrą jakość wód, gruntów i powietrza – dodał minister.

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także promowanie niskoemisyjnych samochodów osobowych to cel rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Krzysztof Tchórzewski, minister energii, podkreślił, że elektryfikacja transportu będzie miała wymierny efekt dla ochrony środowiska.

- Rozwój transportu elektrycznego wymaga skoordynowania wielu działań w zakresie polityki, wypracowania systemu ładowania aut, aż po wytwarzanie, gromadzenie i dystrybucję energii – dodał

W 2015 r. w Polsce było prawie 12 tys. autobusów miejskich, z czego jedynie 419 to były autobusy na alternatywne paliwo (gazowe lub elektryczne). Te proporcje mają być radykalnie zmienione na korzyść pojazdów ekologicznych.

Elektromobilność jako wyzwanie w transporcie jest tematem, który wymaga pogłębionej debaty i wypracowania dobrych rozwiązań, stąd inicjatywa zorganizowania konferencji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych.

Źródło: MOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.