edroga2236 lutego Zarząd Zieleni Miejskiej zaprezentował swoje plany dotyczące zazieleniania Krakowa w 2017 roku. ZZM jeszcze intensywniej włączy się w działania na rzecz czystego powietrza. Głównym pomysłem jest zastosowanie panelu z mchem, który pochłania zanieczyszczenia.

O postawienie innowacyjnej instalacji na terenie Krakowa postulowali uczestnicy Smogathonu w 2016 roku. The CityTree, bo taką nazwę nosi panel z mchu o grubości 2,2 metra, jest wysoki na 4 i szeroki na 3 metry. Koszt jego zakupu szacuje się na 25 tys. euro a roczne utrzymanie wyniesie ok. 2,5 tys. euro.

- Taka instalacja powinna stanąć w miejscu, w którym niemożliwe jest sadzenie zieleni. Pierwszy panel pojawi się w mieście na wiosnę tego roku. Najbardziej prawdopodobne miejsce postawienia instalacji to okolice Centrum Kongresowego ICE Kraków, kina Kijów lub ronda Mogilskiego – zapowiada Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora ZZM.

W tegorocznym budżecie na zieleń miejską Kraków przeznaczy łącznie 100 mln złotych. Kwota została zwiększona, zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej będzie też kontynuował nasadzenia pyłochwytnych krzewów w pasach drogowych. Będą to: Aleje Trzech Wieszczów na odcinku od ul. Piłsudskiego do wysokości Placu Inwalidów, Aleja Focha, ul. Reymonta, ul. Bobrzyńskiego/Grota Roweckiego, Rondo przy dworcu autobusowym RDA, ul. Lubomirskiego, ul. Monte Cassino.

Pasy drogowe zazielenią też nowe łąki kwietne. Pojawią się przy ul. Konopnickiej, Armii Krajowej, Conrada, Bora-Komorowskiego, Wielickiej. Będzie ich też przybywać w parkach Krakowa.

Ponadto ZZM przedstawił plany na 2017 roku, dotyczące zwiększenia powierzchni terenów zielonych w Krakowie. W tym roku zaplanowano sadzenie 2,5 tys. drzew, ok. 300 tys. krzewów, 2 tys. pnączy i 6 ha łąk kwietnych.

Część środków będzie przekazana na lasy Krakowa dla zwiększania lesistości miasta oraz szerszego udostępnienia ich mieszkańcom. Zarząd Zieleni Miejskiej będzie się też starał wprowadzić roślinność do miejsc, gdzie nie można ich posadzić w gruncie. W tym celu zostaną zakupione donice. Wszystkie działania w zakresie zieleni są możliwe, dzięki zwiększeniu jej finansowania w budżecie miasta na ten rok. Tylko na zieleń Kraków w 2017 roku przeznaczy 100 mln zł.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.