dymRadni województwa opolskiego po burzliwej dyskusji przyjęli tzw. uchwałę antysmogową. Jej ostateczna wersja wprowadza ograniczenia odnoszące się do niektórych rodzajów opału.

Przyjęta podczas sesji uchwała antysmogowa wprowadza ograniczenia odnoszące się do niektórych rodzajów paliw stałych i dotyczy węgla brunatnego, mułów i flokoncentratów węglowych. Ograniczenie to zacznie obowiązywać od 1 listopada 2017 roku. Prezentując zapisy uchwały Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, przypomniał, że zarząd wycofał się z zapisu dotyczącego instalacji grzewczych, bowiem ich wymiana – jak się szacuje – kosztowałaby w całym województwie ok. 1 mld złotych, natomiast w międzyczasie rząd wydał rozporządzenie, w którym wprowadził zakaz sprzedaży na terenie kraju kotłów klasy niższej niż piąta. Rząd zapowiedział też wydanie kolejnego rozporządzenia dotyczącego norm spalania.

Ostatecznie za uchwałą głosowało 20 radnych, wstrzymało się 5, jeden był przeciwny.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.