Ochrona środowiska

Radiowóz labolatorium na kołachPięć specjalistycznych radiowozów pomoże Oddziałowi Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy dbać o jakość powietrza w stolicy. Pojazdy wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli strażnikom skutecznie odnaleźć trucicieli.

edroga966Transport europejski nadal spala coraz więcej oleju palmowego w samochodach osobowych i ciężarowych z silnikiem diesla. Dane OILWORLD, źródła referencyjnego branży dla analiz rynku olei roślinnych, pokazują 3% wzrost zużycia oleju palmowego w 2015 r. z przeznaczeniem na produkcję biodiesla. Europejski biodiesel jest obecnie głównym produktem końcowym z importowanego oleju palmowego, osiągając najwyższy w historii rynku udział 46%. To sprawia, że kierowcy są głównym (choć nieświadomym) konsumentem oleju palmowego w Europie.

mechSztuczny mech pochłaniający smog 275 razy bardziej niż drzewa, nowoczesne sensory i czujniki wykrywające dym pochodzący z palenia śmieci, najnowsza technologia pieców węglowych, czy wieże-wentylatory wspomagające cyrkulację powietrza – to tylko niektóre z pomysłów jakie zaproponowali uczestnicy tegorocznej edycji Smogathonu. Antysmogową burzę mózgów i 100 tys. zł ostatecznie wygrał projekt CityTree.  

edroga540- Porozumienie zawarte w Paryżu okaże się sukcesem wyłącznie w przypadku aktywnego udziału w jego wdrażaniu samorządów - przekonuje burmistrz Rypina, Paweł Grzybowski. Samorządowiec uczestniczył w konferencji klimatycznej ONZ w marokańskim  Marrakeszu (COP22) jako przedstawiciel Europejskiego Komitetu Regionów (KR), unijnego organu doradczego złożonego z przedstawicieli regionów, miast i gmin z państw członkowskich UE.

dym98% Małopolan oddycha powietrzem, które zawiera zbyt dużą ilość rakotwórczego benzo(a)pirenu. To problem szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Dlatego właśnie teraz startuje kampania społeczna pod hasłem „Dymem z pieca zabijasz”, która ma uświadomić mieszkańcom, że ich indywidualne decyzje mają wpływ na zdrowie i życie wielu osób. Kampania jest realizowana w ramach projektu LIFE i jest już kolejną inicjatywą władz Małopolski na rzecz czystego powietrza.  

edroga179Dostępna jest już aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce”, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).