Ochrona środowiska

frog 749277 960 720W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Gdańsk uruchomił akcję pomocy płazom wędrującym w wiosennym okresie godowym. Począwszy od 2008 roku miasto ratuje tysiące tych pożytecznych zwierząt. Gdańsk uruchomił też pierwszy w Polsce całodobowy telefon, pod którym można zgłaszać płazie wędrówki – Gdański Płazi Patrol Interwencyjny już działa.

20170313 144638Poprzez posiadanie szerokiej gamy rozwiązań systemowych, firma AS PPH po raz kolejny spełniła wszelkie oczekiwania klienta. Tym razem była to Galeria Grodova w Grodzisku Mazowieckim.

edroga223Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zrealizuje zadania w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili aż 107 pomysłów. Po ocenie formalnej i merytorycznej do realizacji trafią 24 projekty, z czego 9 do realizacji w pełni, a w przypadku pozostałych 15 w wybranych lokalizacjach. Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na realizację tych projektów to ponad 2 mln zł.

edroga484Cały proces inwestycyjny dla przedsięwzięć wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) rozpoczyna się od wydania decyzji środowiskowej. Jest ona niezbędna do uzyskania szeregu innych decyzji wymienionych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm. - zwaną ustawą ooś), w tym m.in. zgłoszenia, pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czy pozwolenia wodnoprawnego.

Ursus City Smile Electric Bus Poland"Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska" to temat konferencji z udziałem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, a także przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych.

edroga529Na początku lutego ukazał się Dokument Roboczy Służb Komisji Europejskiej dotyczący przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE. Sprawozdanie na temat funkcjonowania zasad i przepisów środowiskowych w Polsce wskazuje m.in. na sprawne działanie procedury oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadzają Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Załączniki:
Pobierz (raport_pl_pl.pdf)raport_pl_pl.pdf[ ]1496 kB