Ochrona środowiska

wilki4 listopada, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zainstalowano w obszarach Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie oraz Łęgi Słubickie specjalne tablice informacyjno-edukacyjne.

edroga2144 listopada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie wydał decyzję utrzymującą w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Barwinek (granica państwa). Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

153Województwo małopolskie przygotowuje aktualizację Programu ochrony powietrza. Już ruszyły konsultacje tego projektu. Do 30 listopada można zgłaszać swojego uwagi.

DSC04232Eksperci PwC szacują, że średnioroczny wzrost produkcji aut wyniesie 3,6 proc. do 2021 roku. Oznacza to znaczący wzrost liczby samochodów na drogach. Z jednej strony rozwój branży oznacza wzrost zatrudnienia i mobilności społeczeństw, z drugiej - wiąże się z coraz większym wpływem na środowisko naturalne. Dlatego firmy z sektora podejmują wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dążą m.in. do zmniejszenia masy pojazdów oraz rozwijania alternatywnych źródeł napędu.

23Około 3 hektarów trawników i zieleńców rozjeżdżanych jest każdego roku w Gdańsku. To powierzchnia prawie czterech boisk piłkarskich. Koszt odtworzenia i zabezpieczenia 100 m2 zieleni wynosi 3000 zł. Kwota potrzebna zatem na przywrócenie do stanu pierwotnego całej zniszczonej w Gdańsku zieleni to rocznie około 600 tysięcy zł!

edroga507Kraków lubi nowe technologie – inteligentne sterowanie ruchem, aplikacje ostrzegające przed smogiem czy korkami. Rozstrzygnięto już przetarg na inteligentne systemy parkingowe, a wkrótce dołączy do nich równie inteligentne oświetlenie.