Ochrona środowiska

lopataNa południu Włoch znajduje się jeden z najważniejszych placów budowy. Chodzi o rozbudowę istniejącej drogi nr 96 Bari-Matera od km 81 + 300 do km 94 + 040 za 82 mln euro.

zbOdbudowa zalewu w Sielpi, budowa zbiornika małej retencji w Radoszycach i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego – to trzy duże zadania wybrane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach konkursu na projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych. Zarząd Województwa przekaże na te inwestycje prawie 54 miliony złotych.

iStock 505872010 news image big gallery36 mln złotych na przedsięwzięcia zwiększające świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

IMG 8109Zielona ofensywa wkracza na arterie Ochoty, Śródmieścia, Ursusa, Włoch i Woli. Przed projektantami duże wyzwanie, gdyż tym razem ich zadaniem będzie przygotowanie aranżacji zieleni m.in. wzdłuż Alei Jerozolimskich, Grójeckiej czy Marszałkowskiej. To już trzecia część projektu #ZieloneUlice Warszawy.

ekran 1Dalsza szeroka dyskusja z udziałem przedstawicieli zarządców, naukowców i specjalistów, wypracowanie harmonogramu zmian przepisów, również w podejściu do zagospodarowania przestrzennego, wypracowanie ogólnych procedur doboru metod oraz prowadzenie dalszych badań i analiz nad metodami ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. To spuścizna po dwóch Konferencjach ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE, które odbyły się w 2012 i 2013 roku w Zakopanem.

edroga17217 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.