Ochrona środowiska

dymMałopolska to pierwszy polski region, w którym obowiązują regulacje antysmogowe obejmujące całe województwo. Równocześnie z nimi w życie weszły przepisy tzw. tymczasowej uchwały, do której muszą stosować się mieszkańcy Krakowa. Jednak, aby pozbyć się smogu, najpierw trzeba usunąć najgorsze kotły.

20170523 194217W 2017 roku firma AS zrealizowała zamówienia na dostarczenie swoich nowych produktów - Odwodnień Żelbetowych z Rusztem, między innymi na budowę Panattoni Europe w Grodzisku Mazowieckim oraz na płytę lotniska we Wrocławiu.

edroga124Od 17 czerwca zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega już znowelizowanym przepisom.

P1130693W tym roku do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęło już 21 zgłoszeń o kolizjach pojazdów z dzikimi zwierzętami. W całym ubiegłym roku ZZDW odnotował łącznie 37 takich zdarzeń, rok wcześniej było ich 28.

edroga07929 maja br. prezedent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja przywraca m.in. regulacje nakazujące konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zieloną metamorfozę przejdzie m in aleja Wojska Polskiego na ŻoliborzuNajwiększe stołeczne ulice zyskają nowe oblicze. Zmiany dotyczyć będą blisko osiemdziesięciu warszawskich arterii. Jako pierwszy uruchomiony został przetarg, który wyłoni projektantów aranżacji zieleni wzdłuż osiemnastu ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu.