Ochrona środowiska

edroga484Cały proces inwestycyjny dla przedsięwzięć wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) rozpoczyna się od wydania decyzji środowiskowej. Jest ona niezbędna do uzyskania szeregu innych decyzji wymienionych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm. - zwaną ustawą ooś), w tym m.in. zgłoszenia, pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czy pozwolenia wodnoprawnego.

Ursus City Smile Electric Bus Poland"Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska" to temat konferencji z udziałem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, a także przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych.

edroga529Na początku lutego ukazał się Dokument Roboczy Służb Komisji Europejskiej dotyczący przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE. Sprawozdanie na temat funkcjonowania zasad i przepisów środowiskowych w Polsce wskazuje m.in. na sprawne działanie procedury oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadzają Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Załączniki:
Pobierz (raport_pl_pl.pdf)raport_pl_pl.pdf[ ]1496 kB

edroga310Komitet Regionów zaapelował do Komisji Europejskiej o istotne zwiększenie budżetu programu LIFE, dotyczącego ochrony środowiska. - Nie stać nas na to, żeby nie mieć narzędzi dedykowanych ochronie środowiska - uważa marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

153Do końca lutego powstanie projekt uchwały, która wprowadzi w Krakowie tzw. przepisy przejściowe, zakazujące stosowania niskiej jakości paliw stałych do momentu wejścia w życie całkowitego zakazu palenia węglem (do 1 września 2019 roku). O takie czasowe rozwiązanie w liście do marszałka województwa wystąpił prezydent Krakowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy zaczną obowiązywać w Krakowie jak w całym województwie - już od 1 lipca 2017 r.  

edroga232Niektóre europejskie miasta przywodzą na myśl najbardziej zanieczyszczone miasta w Indiach czy Chinach. Potrzebujemy inteligentnych metropolii, uważa wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič.