Ochrona środowiska

edroga124Od 17 czerwca zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega już znowelizowanym przepisom.

P1130693W tym roku do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęło już 21 zgłoszeń o kolizjach pojazdów z dzikimi zwierzętami. W całym ubiegłym roku ZZDW odnotował łącznie 37 takich zdarzeń, rok wcześniej było ich 28.

edroga07929 maja br. prezedent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja przywraca m.in. regulacje nakazujące konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zieloną metamorfozę przejdzie m in aleja Wojska Polskiego na ŻoliborzuNajwiększe stołeczne ulice zyskają nowe oblicze. Zmiany dotyczyć będą blisko osiemdziesięciu warszawskich arterii. Jako pierwszy uruchomiony został przetarg, który wyłoni projektantów aranżacji zieleni wzdłuż osiemnastu ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu.

doodle 1388117 960 720Ruch samochodowy, szczególnie w dużych miastach, gdzie natężenie ruchu jest ogromne, ma kolosalny wpływ na jakość powietrza. NIK zwraca uwagę na brak przepisów i metod badawczych umożliwiających eliminację z ruchu drogowego pojazdów emitujących najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje. Organy kontroli ruchu drogowego (policja, inspekcja transportu drogowego) w niedostatecznym stopniu są wyposażone w sprzęt pomiarowy do kontroli spalin, a nawet jeśli go posiadają, to w niewielkim stopniu wykorzystują.

Pomorskie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opublikował „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2016”. Ocena jakości powietrza została wykonana w tym roku na podstawie danych z monitoringu powietrza atmosferycznego, który realizowany jest w ramach sieci Państwowego Monitoringu Środowiska oraz na podstawie wyliczeń w oparciu o modelowanie matematyczne wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu.