Ochrona środowiska

IMG6174Na budowie drogi ekspresowej S5 trwają prace przyrodnicze związane z przemieszczaniem siedlisk pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Decyzją o przeniesieniu objęte zostały siedliska znajdujące się w okolicy miejscowości Sartowice (odcinek 1 drogi S5) oraz Gruczno (odcinek 2).

czosnek 33Niecodziennego odkrycia dokonał na placu przebudowy ulicy Polnej dr Lucjan Rutkowski. W połowie lipca tego roku fotografując przebudowę ulicy, dla której w latach 2014 i 2015 wykonywał ekspertyzy dendrologiczne, znalazł czosnek grzebieniasty. Okazało się, że gatunek od kilkudziesięciu lat uznany w Polsce za wymarły rośnie w Toruniu.

droga lesnaZmiana ustawy prawo wodne, podpisana przez Prezydenta 2 sierpnia 2017 r, wpływa na zmiany szeregu inny ustaw, w tym m.in. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku... – dalej ustawa OOŚ.

lopataNa południu Włoch znajduje się jeden z najważniejszych placów budowy. Chodzi o rozbudowę istniejącej drogi nr 96 Bari-Matera od km 81 + 300 do km 94 + 040 za 82 mln euro.

zbOdbudowa zalewu w Sielpi, budowa zbiornika małej retencji w Radoszycach i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego – to trzy duże zadania wybrane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach konkursu na projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych. Zarząd Województwa przekaże na te inwestycje prawie 54 miliony złotych.

iStock 505872010 news image big gallery36 mln złotych na przedsięwzięcia zwiększające świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.