Ochrona środowiska

edroga062Unijni samorządowcy ostrzegają, że nawet jeśli obecne zobowiązania rządów krajowych zostaną skumulowane, to wzrost temperatury do końca wieku przekroczy 3 stopnie Celsjusza, wobec zakładanych 2 stopni.

edroga20914 listopada, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, rusza drugi nabór projektów dotyczących bioróżnorodności. Do wykorzystania przez samorządy, instytucje związane z ochroną przyrody, uczelnie czy organizacje pozarządowe jest 25 mln zł. 

wilki4 listopada, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zainstalowano w obszarach Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie oraz Łęgi Słubickie specjalne tablice informacyjno-edukacyjne.

edroga2144 listopada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie wydał decyzję utrzymującą w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Barwinek (granica państwa). Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

153Województwo małopolskie przygotowuje aktualizację Programu ochrony powietrza. Już ruszyły konsultacje tego projektu. Do 30 listopada można zgłaszać swojego uwagi.

DSC04232Eksperci PwC szacują, że średnioroczny wzrost produkcji aut wyniesie 3,6 proc. do 2021 roku. Oznacza to znaczący wzrost liczby samochodów na drogach. Z jednej strony rozwój branży oznacza wzrost zatrudnienia i mobilności społeczeństw, z drugiej - wiąże się z coraz większym wpływem na środowisko naturalne. Dlatego firmy z sektora podejmują wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dążą m.in. do zmniejszenia masy pojazdów oraz rozwijania alternatywnych źródeł napędu.