Ochrona środowiska

edroga335Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 92 proc. ludności na świecie żyje w miejscach, gdzie przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym opracowano specjalną interaktywną mapę, która wskazuje, gdzie jakość powietrza jest najgorsza. Model opiera się na danych pochodzących z pomiarów satelitarnych i około 3 tysięcy stacji naziemnych, zarówno w miastach, jak i na wsiach.

153Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wszystkie skargi złożone na tzw. „uchwałę antysmogową” przyjętą na początku tego roku przez małopolski sejmik.

edroga223„Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku” został poddany konsultacjom społecznym. Otrzymane uwagi pozwoliły na wprowadzenie zmian oczekiwanych przez mieszkańców. Niebawem dokument trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

edroga139Europosłowie wezwali Komisję Europejską (KE) do opracowania ambitnej propozycji jak najszybszego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez samochody ciężarowe.

edroga1009Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego projektu gminy Czarna Białostocka dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej. Kwota dotacji to ponad 2 miliony złotych.

edroga948Komisja śledcza Parlamentu Europejskiego, powołana w sprawie nadmiernej emisji spalin w silnikach diesla, spotkała się w poniedziałek, 5 września, aby przesłuchać byłych komisarzy: Janeza Potočnika (ds. środowiska) i Antonia Tajani (ds. przemysłu i przedsiębiorczości).