Ochrona środowiska

Zieloną metamorfozę przejdzie m in aleja Wojska Polskiego na ŻoliborzuNajwiększe stołeczne ulice zyskają nowe oblicze. Zmiany dotyczyć będą blisko osiemdziesięciu warszawskich arterii. Jako pierwszy uruchomiony został przetarg, który wyłoni projektantów aranżacji zieleni wzdłuż osiemnastu ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu.

doodle 1388117 960 720Ruch samochodowy, szczególnie w dużych miastach, gdzie natężenie ruchu jest ogromne, ma kolosalny wpływ na jakość powietrza. NIK zwraca uwagę na brak przepisów i metod badawczych umożliwiających eliminację z ruchu drogowego pojazdów emitujących najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje. Organy kontroli ruchu drogowego (policja, inspekcja transportu drogowego) w niedostatecznym stopniu są wyposażone w sprzęt pomiarowy do kontroli spalin, a nawet jeśli go posiadają, to w niewielkim stopniu wykorzystują.

Pomorskie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opublikował „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2016”. Ocena jakości powietrza została wykonana w tym roku na podstawie danych z monitoringu powietrza atmosferycznego, który realizowany jest w ramach sieci Państwowego Monitoringu Środowiska oraz na podstawie wyliczeń w oparciu o modelowanie matematyczne wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu.

environmental protection 326923 960 720Znani są już finaliści tegorocznego konkursu Drzewo Roku. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń nadesłanych z całej Polski, jury, złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników drzew, wybrało 16 drzew, które są symbolem lokalnych społeczności, a także częścią naszej kultury i historii.

żaba trawna 1Minęło siedem dni pomocy płazom wędrującym w wiosennym okresie godowym oraz funkcjonowania Gdańskiego Płaziego Patrolu Interwencyjnego – jedynego telefonu całodobowego w Polsce, w którym można zgłaszać płazie wędrówki.

edroga055Każdej wiosny w Gdańsku sadzonych jest coraz więcej kwiatów. W tym sezonie oczy mieszkańców i turystów cieszyć będą ponad 52 tysiące kwiatów. To znów o kilka tysięcy więcej, niż rok wcześniej. 24 marca Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaczyna pierwsze tegoroczne nasadzenia. W tym roku, inaczej niż dotychczas, jako pierwsze sadzone będą nie bratki, ale stokrotki. Będzie ich w sumie aż 3 tys. sztuk.