żaba trawna 1Minęło siedem dni pomocy płazom wędrującym w wiosennym okresie godowym oraz funkcjonowania Gdańskiego Płaziego Patrolu Interwencyjnego – jedynego telefonu całodobowego w Polsce, w którym można zgłaszać płazie wędrówki.

Od 2008 roku w Gdańsku ratuje się tysiące tych pożytecznych zwierząt, dzięki akcji finansowanej przez Wydział Środowiska gdańskiego magistratu. W tym roku po raz pierwszy działa całodobowy telefon, a raport z jego działania można śledzić w internecie (Na Facebooku „Chronimy Płazy Gdańska”). W sezonie 2017 projekt ochrony płazów w Gdańsku realizuje Fundacja Remiza i Fundacja Sprawni Inaczej, której wolontariusze kolejny rok pomagają przenosić płazy.

Jak informują przedstawiciele Fundacji Remiza realizujący działania w obrębie trzech stanowisk w Gdańsku, płazy pokazały się na chwilę, przeszły niewielką falą migracyjną, a spadek temperatury skutecznie je zniechęcił do dalszej aktywności.

- Dotychczas przeszło około 4-5% populacji. Nadal czekamy – mówi Jarosław Reszka, prezes Fundacji Remiza. – Od trzech dni nie obserwujemy ich aktywności. Pomiędzy wygrodzeniami, które zbudowaliśmy na płazich trasach migracyjnych, by nie wchodziły na drogi i nie były rozjeżdżane, znajdujemy pojedyncze osobniki. Dotychczas przenieśliśmy niespełna 250 płazów, a spodziewamy się kilku tysięcy osobników. Dominują ropuchy szare, następnie żaby trawne, ale mieliśmy również kilka traszek zwyczajnych, a na jednym stanowisku odnotowaliśmy żaby moczarowe.

godujące-żaby-trawneropucha-szara-5żaba-moczarowa-2
Jak informuje prezes Remizy, spadek aktywności płazów w związku z niższą temperaturą nie jest niczym niezwykłym, Zwierzęta te potrafią przeczekać okres wiosennych chłodów, by ponownie, gdy temperatura osiągnie 7-10 stopni, ruszyć do zbiorników rozrodczych na gody. 

- Uważajmy więc na drogach i chodnikach, ponieważ z końcem tygodnia przewidujemy znaczny wzrost aktywności, co może skutkować setkami rozjechanych płazów. Zachęcamy również do przenoszenia i pomocy płazom, kiedy znajdziemy je w sytuacji, gdy nie mogą same wyjść z pułapki w jakiej się znalazły. A jeśli sami nie możemy mu pomóc, warto zadzwonić do Płaziego Patrolu Interwencyjnego pod numer 724 323 481. Pomożemy! – radzi Jarosław Reszka.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.