made with love from Joomla.it

logo PKDPod wspólną nazwą IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Ostródzie odbędą się 4 wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy.

1 października (niedziela) godz. 13:00 - 17:00 (amfiteatr miejski w Ostródzie i tereny nad jeziorem Drwęckim)

Festyn dla mieszkańców miasta, turystów i gości Forum o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. W programie gra miejska, inne konkursy oraz równolegle występy muzyczne i taneczne na scenie amfiteatru. Motywem przewodnim ma być zieleń, związana z głównym tematem Forum, jakim jest w tym roku utrzymanie i wyposażenie dróg, w tym kwestia drzew i zieleni w pasie drogowym. W przygotowania włączone są szkoły z Ostródy, które przygotowują w ramach ogłoszonego konkursu programy artystyczne, związane z fauną i florą występującą w pasie zieleni przydrożnej. Na zakończenie festynu odbędzie się wielka "Zielona Parada", połączona z sadzeniem drzew.

1 października (niedziela) godz. 16:00 - 19:00 (hotel Dom Polonii w Ostródzie, ul. Pieniężnego 6). Inauguracja Inicjatywy Akademickiej PKD

Seminarium warsztatowe dla studentów uczelni technicznych "Standaryzacja: potrzeba i kierunki optymalizacji projektów drogowych i mostowych". W programie: wykład inauguracyjny, prezentacje kół naukowych oraz przygotowanych przez nie opracowań na temat rozwiązań optymalizacyjnych, dyskusja ogólna oraz postawienie zadania do wykonania w semestrze zimowym. Opracowanie ma dotyczyć tematu wykładu: propozycje standaryzacji obiektów/projektów.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) 9:30-17:30 (Sala Mazurska Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Konferencja "Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie".

Tematem przewodnim będą systemy utrzymania dróg, stosowane przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych oraz standardy letniego i zimowego utrzymania dróg. Będzie także kontynuowana tematyka "Zielonych dróg" z poprzedniego dnia. Osobna sesja, przygotowana we współpracy z GDDKiA i wykonawcami, dotyczyć będzie zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli, w tym - jako specjalni goście - zarządcy dróg powiatowych.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) początek godz. 9:00 (hala nr 3 Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Wystawa "OSTROAD - Technika utrzymania, remontów i wyposażenia dróg".

Zapraszamy wszystkie firmy związane z branżą drogową, oferujące: rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie. Do dyspozycji wystawców oferujemy powierzchnię do własnej aranżacji lub wybór zabudowanych stoisk w nowoczesnym i przestronnym wnętrzu hali targowej, a - w razie potrzeby - także na zewnątrz. Powierzchnia wystawiennicza wszystkich hal to 58 tys. m2 (wysokość pomieszczeń nawet 19 m, ponad 1000 punktów podwieszania, nośność podłogi 2 tony na m2 - co umożliwia wprowadzenia ciężkich maszyn budowlanych). Przestrzenie wystawiennicze "Expo Mazury" umożliwią pokazanie możliwości firmy każdej wielkości i każdego profilu tematycznego. Wystawę obejrzą uczestnicy konferencji oraz zaproszeni specjalnie zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski.

Miejscem zakwaterowania uczestników konferencji oraz gości uroczystych kolacji jest hotel Willa Port**** Art&Business w Ostródzie, ul. Mickiewicza 17.

Wiecej informacji na: http://kongresdrogowy.pl/konferencja/27-iv-warminsko-mazurskie-forum-drogowe-ostroad-2017