wil pwUprzejmie informujemy, że na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizowane są Studia Podyplomowe „Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”, których zakres tematyczny opracowany został wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.  

Trzecia edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych rozpocznie się w październiku 2017 r. Obecnie trwa nabór kandydatów na Studia Podyplomowe.

Celem Studiów jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu eksploatacji  i utrzymania dróg, w szczególności dotyczącej:  
• diagnostyki nawierzchni drogowej,
• projektowania wzmocnień nawierzchni drogowych,
• technologii wzmocnień i remontów nawierzchni drogowych,
• utrzymania bieżącego dróg,
• zarządzania ruchem drogowym,
• systemów zarządzania drogami,
• diagnostyki i utrzymania obiektów mostowych,
• wyposażenia dróg i jego utrzymania,
• projektowania dróg,
• budowy dróg.
 
Obecnie, po okresie budowy i przebudowy dróg na skalę niespotykaną w Europie, istnieje potrzeba aktualizacji wiedzy kadry administracyjnej, projektowej i wykonawczej zatrudnionej przy eksploatacji i utrzymaniu dróg.

Zajęcia na Studiach prowadzą wysokiej klasy specjaliści z wyższych uczelni (Politechnika Warszawska i inne) , instytutów naukowo-badawczych (IBDiM, TPA) oraz przedstawiciele z firm projektowych i wykonawczych (Transprojekt Warszawa, Strabag, Heller Ingenieurgesellschaft GmbH  i inne).

Studia przeznaczone są dla kadry administracji drogowej, pracowników ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg Samorządowych, firm związanych z budownictwem drogowym, pracowników uczelni technicznych i szkół zawodowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.speiud.il.pw.edu.pl

image002