made with love from Joomla.it

190x190 KDN17Serdecznie zapraszamy do udziału w IV KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI, które odbędą się 15-17 listopada 2017 r. Na Konferencję złożą się dwa wydarzenia branżowe:
• III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych oraz stabilizacja podłoża – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017” (15 listopada)
• V Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017” (16-17 listopada).

Będą to XXIV oraz XXV wydarzenia z największego w branży cyklu merytorycznego KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

W spotkaniu udział wezmą specjaliści branży drogowej, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Zarządów Dróg oraz innych istotnych dla środowiska instytucji i stowarzyszeń, a także eksperci praktycy, którzy zaprezentują najnowsze technologie i osiągnięcia branży.

IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej, jak i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stabilizacji podłoża gruntowego pod budowle drogowe, wzmacniania i remontów nawierzchni oraz stosowania różnych technologii ich wykonywania, kosztów realizacji oraz kosztów ponoszonych w okresie cyklu życia, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech.

W trakcie IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017 poruszymy tematykę:
• aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie technologii nawierzchni, zwłaszcza w kontekście wyników prac badawczych wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych oraz aktualnych trendów rozwojowych w tej dziedzinie;
• nawierzchni opartych na asfalcie i cemencie;
• technologii wykonywania nawierzchni drogowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych;
• wpływu nawierzchni na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska oraz badań cech i oceny przydatności materiałów drogowych;
• wyniki badania hałaśliwości różnego rodzaju nawierzchni;
• pojazdów przeciążonych oraz optymalizacji konstrukcji nawierzchni poprzez stosowanie materiałów „zbrojących”;
• wyniki eksperymentalnych wdrożeń na odcinkach doświadczalnych nowoczesnego mikrodywanika uszorstniającego oraz nawierzchni przeciwspękaniowej.

W trakcie Konferencji zamierzamy stworzyć warunki sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Zasadniczym celem IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2017 jest danie Uczestnikom sposobności wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Miejsce Konferencji:
BEST WESTERN PREMIER KRAKOW HOTEL ****
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków

PROGRAM KONFERENCJI

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

WIĘCEJ INFORMACJI