190x190 KONGRES ZIMOWYPIARC, GDDKiA oraz Miasto Gdańsk mają zaszczyt zaprosić w dniach 20-23 lutego 2018 roku do AMBEREXPO wszystkich delegatów, naukowców, ekspertów, wystawców z całego świata do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie zimowego utrzymania dróg.

 

Tematyka kongresu:
1. Sytuacje ekstremalne, katastrofy
2. Zmiany klimatu i środowisko
3. Informacje o warunkach pogodowych na drogach
4. Użytkownicy dróg i bezpieczeństwo drogowe
5. Planowanie zimowego utrzymania dróg i zarządzanie nim
6. Sprzęt i produkty
7. Zimowe utrzymanie dróg na obszarach miejskich
8. Tunele i mosty

- Przedstawiciele administracji rządowej i publicznej różnego szczebla, reprezentanci stowarzyszeń i agencji drogowych, europejscy i światowi eksperci, przedstawiciele akademii oraz producenci sprzętu będą mieli możliwość wypracowania wspólnych standardów opartych na różnorodnych doświadczeniach i wieloletnich praktykach oraz nawiązania bliskiej, dwu- lub wielostronnej współpracy - powiedział minister Andrzej Adamczyk zapraszając na Kongres do Gdańska. - Zaplanowane sesje, panele dyskusyjne, wizyty techniczne oraz targi sprzętów będą świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i technologiami w obszarze reagowania na sytuacje ekstremalne, wpływu środowiska i zmian klimatycznych na drogownictwo oraz zimowego zarządzania i utrzymania dróg. Liczę na to, że rzeczowe debaty, atrakcyjne panele tematyczne i nowinki techniczne pozwolą na wzbogacenie wykorzystywanej przez Państwa na co dzień wiedzy – tak merytorycznej, jak i praktycznej – oraz że wizyta w Gdańsku będzie szansą na poznanie Polski jako kraju o zrównoważonym transporcie, bezpiecznej i dobrze utrzymanej sieci dróg oraz atrakcyjnego pod względem historycznym i kulturowym.

- Motyw przewodni kongresu w Gdańsku: „Świadczenie bezpiecznych i zrównoważonych zimowych usług drogowych” jest idealnie dopasowany do celów strategicznych przyjętych przez Stowarzyszenie, tj. zarządzania i finansów, dostępu i mobilności, bezpieczeństwa, rozwoju i utrzymania infrastruktury oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska - dodał Claude Van Rooten, prezes Światowego Stowarzyszenia Drogowego (PIARC).

Więcej na:http://pl.aipcrgdansk2018.org