Logo 190x190W dniach 21-23 marca 2018 roku, w Centrum Edukacyjno Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się II Studencka Konferencja Mosty i Tunele. Jej organizatorem jest Koło Naukowe Pylon, działające przy Katedrze Mechaniki i Mostów na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

 

Będzie to kolejna odsłona konferencji o obiegowym charakterze, podejmująca problematykę mostownictwa oraz geotechniki w zakresie związanym z obiektami mostowymi i tunelami.

Pomysł organizacji tego wydarzenia powstał w ogólnopolskim, mostowym środowisku akademickim. Pierwsza edycja odbyła się na Politechnice Warszawskiej. Co roku organizacja konferencji spoczywa na studentach jednej z polskich uczelni. Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja dorobku naukowego oraz poszerzanie wiedzy technicznej studentów, jak również integracja środowiska branżowego oraz akademickiego na arenie krajowej.

Podczas trzydniowej konferencji głównym punktem programu będą tematyczne bloki prelekcji studentów oraz przedsiębiorstw i organizacji związanych z branżą mostową i geotechniczną, jak również planowane wycieczki techniczne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji oraz do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia:
https://mostyitunele.wordpress.com/
https://www.facebook.com/studenckie.mity/

720x540