made with love from Joomla.it

KOMUNIKACJA avatar 190x1902 edycja Konferencji „Komunikacja i Transport w Mieście” odbędzie się 24 maja 2018 r. w hali EXPO-ŁÓDŹ, przy al. Politechniki 4. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego – opartych na idei zrównoważonego rozwoju, a także wymiana doświadczeń dotyczących kierunków rozwoju branży.

 

Tematyka Konferencji dotyczyć będzie m.in.: przyszłości komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej), systemów informacji pasażerskiej w pojazdach, organizacji ruchu w mieście, systemów parkowania, stacji przesiadkowych, inteligentnych przystanków – przystanek przyszłości, a także innowacyjnych systemów biletowych i doświadczeń w zakresie ich stosowania, stref płatnego parkowania w mieście. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia w zakresie organizacji ruchu na przykładzie dużych ośrodków miejskich oraz kierunki rozwoju systemów rowerów miejskich i aglomeracyjnych. Konferencja dedykowana jest producentom środków transportu publicznego, infrastruktury i wyposażenia środków komunikacji miejskiej. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa produktów i usług dla branży komunikacyjnej.

Do udziału zapraszamy:
• producentów pojazdów komunikacji miejskiej oraz ich wyposażenia;
• firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania ruchem oraz systemów informatycznych i biletowych dla komunikacji miejskiej;
• dostawców innowacyjnych rozwiązań w zakresie służących poprawie bezpieczeństwa
w transporcie zbiorowym i komfortu podróżowania,
• jednostki samorządu terytorialnego;
• przedsiębiorstwa komunalne, realizujące zadania samorządu z zakresu komunikacji miejskiej oraz zapewnienia publicznego transportu zbiorowego;
• firmy z branży komunikacji miejskiej, poszukujące kontaktów biznesowych.

Współorganizatorami Konferencji są: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz MPK Łódź Sp. z o.o.

Szczegóły na: www.komunikacjawmiescie.targi.pl