LOGO transeiaSerdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TRANSEIA "Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym", która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2017 r. w Krynicy Zdroju.

TRANSEIA stanowi kontynuację tematyki cyklu konferencji TRANSNOISE, które odbyły się w 2012 i 2013 roku. Z uwagi na wiele problemów, jakie pojawiły się w ostatnich latach podczas przygotowania, realizacji i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej, rozszerzono zakres konferencji TRANSNOISE oraz zmieniono jej nazwę. Oddziaływania pochodzące od dróg i ruchu drogowego są ze sobą ściśle powiązane, często występują w postaci oddziaływań skumulowanych. W związku z tym cele i zakres konferencji TRANSEIA obejmują najistotniejsze problemy i zagadnienia występujące podczas analiz i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Interdyscyplinarność tych zagadnień powoduje, że niezbędna jest wymiana doświadczeń naukowców i specjalistów.

Tematyka konferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia:
- Opracowania środowiskowe i ekoinfrastruktura w przepisach prawnych
- Badania i innowacyjne rozwiązania w zakresie ekoinfrastruktury
- Technologia projektowania BIM i prognozowanie niekorzystnych oddziaływań w budownictwie komunikacyjnym
- Niekorzystne oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej na środowisko i zdrowie ludzi - metody i środki minimalizacji

Patronat nad konferencją objęła Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje będą się pojawiać na stronie www.transeia.eu.