pkInstytut Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej serdecznie zaprasza na XII Seminarium "Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach - diagnostyka i zapobieganie" WIBROSZYN 2017, które odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 października 2017 roku.

Uwzględniając duże zainteresowanie środowisk związanych z inwestycjami i z eksploatacją transportu szynowego oraz pozytywne opinie uczestników dotychczasowych Seminariów w latach 2006–2016 organizujemy kolejną uaktualnioną jego edycję.

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się:
- zarządzaniem transportem szynowym,
- projektowaniem, budową i eksploatacją tras kolejowych, tramwajowych i metra,
- ochroną środowiska w terenie zabudowanym.

Celem seminarium jest przybliżenie słuchaczom aktualnych zagadnień dotyczących:
- prawnych i technicznych aspektów ochrony środowis-ka przed hałasem i drganiami, z uwzględnieniem procedur stosowanych w przypadku projektowania i realizacji inwestycji w zakresie transportu szynowego,
- metod pomiarów i diagnostyki hałasu i drgań,
- czynników wpływających na poziom hałasu i drgań,
- sposobów ochrony budynków i ludzi w budynkach przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu i drgań, w tym projektowania nowoczesnych nawierzchni szyno-wych z zastosowaniem rozwiązań wibroizolacyjnych.

Podczas seminarium przewidziane są także prezentacje firm oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne.
Przedstawienie w przystępny sposób powyższych zagadnień ma umożliwić słuchaczom praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy: uświadomienie skali i znaczenia rozważanych wpływów oraz konieczności stosowania odpowiednich procedur i rozwiązań konstrukcyjnych, ocenę możliwości przeciwdziałania tym wpływom, formułowanie wymagań (w tym przetargowych) w stosunku do opracowań specjalistycznych, wreszcie podejmowanie decyzji formalnych w tym zakresie.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w seminarium.    

Więcej informacji na stronie IMB