IBDiM 190x190Realizacja pakietu projektów w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) rozpoczęła się z początkiem 2016 r. Przedsięwzięcie polega na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa i jest współfinansowane przez NCBR i GDDKiA.

W związku z wagą programu i jego nowatorską formułą, Instytut Badawczy Dróg i Mostów zaprezentuje stan zaawansowania prac podczas konferencji "Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych". Uczestnicy przedsięwzięcia opowiedzą o przebiegu realizacji projektów w ich instytucjach. Podzielą się swoimi sukcesami i pokażą, jak pokonywali trudności.

Na konferencji będzie można dowiedzieć się także, jakie nowatorskie rozwiązania pojawią się w obszarach: technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, brd, zarządzaniu siecią drogową, ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, sposobach ochrony otoczenia dróg i wielu innych.

REJESTRACJA ON-LINE

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

9 maja 2017

13.00-13.15 Otwarcie konferencji

13.15-14.15 Sesja I

13.15-13.35  RID-I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu - prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13.35-13.55  RID-I/25 Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych - prof. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska

13.55-14.15  RID-I/32 Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw - dr inż. Albin Garbacik, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

14.15-15.00  Obiad

15.00-16.00  Sesja II

15.00-15.20  RID-I/32 Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie - dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

15.20-15.40  RID-I/68 Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem - Akademia Górniczo-Hutnicza

15.40-16.00  RID-I/76 Ochrona przed hałasem drogowym - prof. Marian Tracz, Politechnika Krakowska

16.00-16.15 Podsumowanie


10 maja 2017

13.15-14.15  Sesja III

11.00-11.20  RID-I/44  Miejsca parkingowe na MOP - Uniwersytet Warszawski

11.20-11.40  RID-I/64  Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska

11.40-12.00  RID-I/67 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. Wojciech Witkowski, Politechnika Gdańska

12.00-12.20  Przerwa na kawę

12.20-13.20  Sesja IV

12.20-12.40  RID-I/50  Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu - dr inż. Krzysztof Ostrowski, Politechnika Krakowska

12.40-13.00  RID-I/55  Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu - dr inż. Piotr Szagała, Politechnika Warszawska

13.00-13.20  RID-I/62  Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu - dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska

13.20-13.40  Przerwa na kawę

13.40-14.40   Sesja V

13.40-14.00  RID-I/33  Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. Adam Tarnowski, Instytut Transportu Samochodowego

14.00-14.20  RID-I/36  Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu - Mikołaj Kruszewski, Instytut Transportu Samochodowego

14.20-14.40  RID-I/41 Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - dr inż. Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego

14.40-15.00  Dyskusja i podsumowanie Konferencji

15.00   Obiad
 

Więcej informacji na: http://www.ibdim.edu.pl/index.php/pl/konferencje