Prawo

safe 1142432 960 720Centra Powiadamiania Ratunkowego będą mogły przekazywać do służb mundurowych zgłoszenia z numeru 112 drogą elektroniczną. Dotychczas operatorzy CPR musieli sami klasyfikować zgłoszenie, a następnie przełączać je do dyspozytora Straży Pożarnej lub Policji za pośrednictwem telefonu. Wydłużało to cały proces, a osoba zgłaszająca, np. wypadek, musiała dwa razy powtarzać te same informacje.

books 942602 960 720Do konsultacji międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń.

book 933088 960 720- Jesteśmy zdeterminowani, by projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego był gotowy do końca 2016 roku - mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas inauguracji 62. Konferencji Naukowej Krynica 2016. - Kodeks ma integrować regulacje dotyczące działalności budowlanej i planowania przestrzennego.

umowa5 września Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.

edroga6152 września weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

technology 785742 640Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Docelowe posługiwanie się fakturami elektronicznymi w zamówieniach publicznych będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń.