Prawo

woda- Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko o nowej ustawie, która została przyjęta przez Sejm.

image003Rok temu Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wprowadził nową organizację ruchu na ul. Kalwaryjskiej (separatory), dzięki której tramwaje nie są blokowane przez samochody. Mimo że pozytywne efekty tej zmiany odczuwają na co dzień pasażerowie, to i tak została ona zaskarżona przez grupę mieszkańców i przedsiębiorców z Podgórza. W czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił tę skargę.

calculatorW czerwcu br. ogłoszono informację o niewypłacalności 71 polskich przedsiębiorstw wobec 60 niewypłacalności w czerwcu 2016 r. Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. W skali całego półrocza opublikowano informacje o niewypłacalności 418 przedsiębiorstw wobec 362 takich przypadków w ubiegłym roku (+15%).

edroga512Zatory płatnicze to jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Z danych BIG InfoMonitor i BIK wynika, że zaległości firm wobec kontrahentów i banków wynoszą już 19 mld zł.

edroga138Szef może sprawdzić gdzie teraz znajduje się auto służbowe, czy w baku jest tyle paliwa ile wynika z faktury, a także skontrolować czy jeździmy przepisowo, np. nie przekraczamy dozwolonej prędkości, i to legalnie za pomocą systemów GPS. Gdzie leży granica takiej kontroli i ile rzeczywiście pracodawca może wiedzieć o podróżach autem służbowym swojego pracownika?

Ugoda 02Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum, którego liderem jest chińska spółka budowlana Covec, zawarły porozumienie w sprawie rozwiązania wieloletniego sporu dotyczącego budowy odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, zapoczątkowanego jeszcze w 2011 roku.