Prawo

spadekWśród małych przedsiębiorców w Polsce przybyło pesymistów, którzy negatywnie oceniają ogólną sytuację i perspektywy rozwoju swoich firm. Dodatkowo prawie trzy czwarte z nich nie ma zaufania do decyzji podejmowanych przez rządzących. To wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm w pierwszej połowie 2016 roku.

paper 1328856 960 720Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż w związku z zakończeniem realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016, Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt kolejnego dokumentu planistycznego, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

DSC01192W listopadzie br. opublikowano informacje o upadłości 73 polskich przedsiębiorstw wobec 57 w listopadzie 2015 r. Od początku roku opublikowano informacje o 728 tak rozumianych upadłościach wobec 686 w tym samym okresie ub. roku (+6%). Firmy, o których upadłości opublikowano informacje w listopadzie zatrudniały według ostatnich dostępnych danych łącznie ponad 4,5 tys. pracowników.

timeOpóźnienia we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych wynoszą około 8 miesięcy w porównaniu z RPO z poprzedniej perspektywy finansowej – ocenia w listopadowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Do wykorzystania jest w sumie ok. 32,3 mld euro. NIK zwróciła też uwagę na nieprawidłowości w konkursach. Prezes Izby ma nadzieję, że uda się nadrobić zaległości i pieniądze unijne nie przepadną.

kasaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa skierowała pismo do premier Beaty Szydło, w którym zwróciła się o podjęcie działań celem kompleksowego uregulowania problemu finansowania dróg publicznych w Polsce.

edroga510Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Jak zaznaczył prezydent, nowa ustawa dotyczy rozwoju w Polsce innowacyjności, "podniesienia poziomu innowacyjności, a tym samym - poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki, poprawy funkcjonowania polskiej nauki, a przede wszystkim - poprawy naszej pozycji na świecie, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne w działalność i jej skutki o charakterze innowacyjnym".