Prawo

park 6092 960 720Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

edroga516W październiku opublikowano informacje o upadłości 66 polskich przedsiębiorstw wobec 55 w październiku ub.r. Od początku roku opublikowano informacje o 655 upadłościach wobec 629 w tym samym okresie ub. roku (+4%). Strumień upadłości w budownictwie jak na razie zmniejszył się, ale wcześniejszy jego szczyt w drugim kwartale wpływa na dekoniunkturę w produkcji materiałów budowlanych.

books 942602 960 7207 listopada 2016 r. w Katowicach odbyło się drugie z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Są one elementem pogłębionych konsultacji publicznych. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 24 października w Krakowie. Kolejne spotkania zaplanowano m.in. we Wrocławiu - 8 listopada, Rzeszowie - 14 listopada i Lublinie - 15 listopada. Cykl konferencji podsumuje spotkanie w Warszawie, które odbędzie się 16 grudnia 2016 r.

calculatorOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała pozacenowe kryteria oceny ofert, które mogłyby być stosowane w postępowaniach o zamówienia publiczne na roboty budowlane. Izba podkreśla, że wymienione kryteria nie mogą zastępować właściwego przygotowania zamówienia (siwz) i prowadzić do naruszania zasad uczciwej konkurencji.

edroga614Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

paper 1328856 960 720Nastroje w branży budownictwa drogowego nie są najlepsze, mimo zapowiedzi, że w latach 2014-2023 powstanie 3840 km autostrad i dróg ekspresowych. Przebudowanych ma być też 9 tys. km linii kolejowych.