Prawo

edroga989Uchwalona w dniu 23 marca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych unormowań, które mają doprowadzić do surowszego i przede wszystkim bardziej skutecznego ścigania i karania kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego.

BIM 1Uporządkowanie przepisów budowlanych i urbanistycznych oraz prace nad wdrożeniem metodyki BIM (Building Information Modeling) w budownictwie to ważne elementy usprawniające warunki prowadzenia inwestycji, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

waga prawoPo rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm ostatecznie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, która ma ułatwić dochodzenie należnych roszczeń. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na poziom wypłacalności przedsiębiorców oraz pewność obrotu gospodarczego. Ustawa nowelizująca art. 6471 Kodeksu cywilnego wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r.

edroga138Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

lopataWarta 1,1 miliarda zł budowa wolskiego odcinka II linii metra nie zostanie wstrzymana – miasto złoży w Urzędzie Wojewódzkim dokumenty dotyczące prawa do dysponowania gruntem, a wojewoda ponownie wyda pozwolenie na budowę.

kompOd 24 kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji udostępni nową usługę, która umożliwi kierowcom sprawdzenie liczby punktów karnych bez potrzeby udawania się na komendę policji. Jedyne, co będzie wymagane, to założenie Profilu Zaufanego (eGO), ale i to w przypadku większości użytkowników da się załatwić przez internet.