Prawo

edroga168Środowisko przedsiębiorców wystąpiło z apelem do premiera Morawieckiego, a także ministra Kowalczyka o przyspieszenie prac nad projektem ustawy Konstytucja Biznesu. To długo oczekiwany akt, ze względu na złe doświadczenia spowodowane dotychczasową formą współpracy z administracją publiczną. Przyjęcie przez Sejm Konstytucji Biznesu ma poprawić relacje i funkcjonowanie przedsiębiorców. Stabilne otoczenie prawne i poprawa praktycznego stosowania przepisów jest istotnym elementem dla zwiększenia inwestycji, zwłaszcza wśród mikro- i małych przedsiębiorców.

doodle 1388117 960 720Urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska wezwały Volkswagena do zakończenia naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem emisyjnym.

way 1694101 960 720Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie wynika wprost z Konstytucji RP. Regulacje doprecyzowuje zapis zawarty w Kodeksie Pracy – wskazuje on podmioty odpowiedzialne za zapewnienie prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy.

umowaEksperci z branży budownictwa drogowego, przedstawiciele firm i stowarzyszeń dyskutowali podczas konferencji „Zatory płatnicze zmorą budownictwa”, która odbyła się 12 września 2017 r. w Warszawie. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków zrzeszających pracodawców i producentów budownictwa.

waga prawoPozytywne zmiany zachodzące na rynku zamówień publicznych w sektorze administracji rządowej to wzór dla innych zamawiających. Jak wynika z raportu Urzędu Zamówień Publicznych, w 2016 roku liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła o 323%. Najczęściej występującym zapisem tego typu w SIWZ był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje.

edroga170Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych. Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych.