Prawo

edroga139Kapsch Telematic Services, dotychczasowy operator elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL, oraz konsorcjum Skyways odwołały się od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zaprosiła wszystkie 9 zainteresowanych konsorcjów do udziału w kolejnym etapie postępowania. Do końca roku GDDKiA chce wyłonić w nim nowego zarządcę sytemu poboru opłat od kierowców. Zarówno Kapsch, jak i Skyways dowodzą, że pozostałe firmy nie spełniają wszystkich wymaganych warunków.

edroga102Pod koniec 2016 roku okazało się, że przepisy dotyczące VAT-u od samochodów osobowych będą obowiązywać aż do końca 2019 roku. Ta informacja jest dobra dla rynku motoryzacyjnego, który lubi stabilizację.

edroga115Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 był największym programem realizowanym z funduszy unijnych. Aż 70 proc. dostępnych środków (prawie 20 mld euro) przeznaczonych zostało na działania związane z transportem. Dlatego to Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadziło badanie ewaluacyjne ex-post tego programu.

edroga989Uchwalona w dniu 23 marca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych unormowań, które mają doprowadzić do surowszego i przede wszystkim bardziej skutecznego ścigania i karania kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego.

BIM 1Uporządkowanie przepisów budowlanych i urbanistycznych oraz prace nad wdrożeniem metodyki BIM (Building Information Modeling) w budownictwie to ważne elementy usprawniające warunki prowadzenia inwestycji, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

waga prawoPo rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm ostatecznie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, która ma ułatwić dochodzenie należnych roszczeń. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na poziom wypłacalności przedsiębiorców oraz pewność obrotu gospodarczego. Ustawa nowelizująca art. 6471 Kodeksu cywilnego wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r.