Prawo

edroga151W lutym br. opublikowano informacje o niewypłacalności, czyli niezdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców, 77 polskich przedsiębiorstw wobec 54 w lutym 2016 roku. Nastąpił zatem wzrost ich liczby o 43%.

budowa 10Po ubiegłorocznej zapaści w budownictwie następuje odbicie. Potwierdzają to dane GUS, z których wynika, że w styczniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,1 proc. GDDKiA ogłasza stopniowo kolejne przetargi infrastrukturalne z wykorzystaniem środków z UE, a polski rynek budowlany w Europie wciąż jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny. To przyciąga zagraniczne firmy, ale i potęguje konkurencję. Problemem dla rodzimych przedsiębiorstw są też wysokie ceny surowców i niska dostępność pracowników.

paper 1328856 960 720Plany dotyczące budowy infrastruktury muszą być oparte na zapotrzebowaniu i możliwościach finansowych inwestora. Żeby jednak mogło dojść do ich realizacji, potrzebne jest także uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

umowaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących ostatnich zmian w podatku VAT.

waga prawoPrezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił, podczas debaty o potrzebie zwiększenia przejrzystości i ograniczenia nadużyć w zamówieniach publicznych, 10 propozycji zmian w prawie.

edroga512Coface przeprowadził badanie płatności wśród polskich przedsiębiorstw. Na jego podstawie uzyskano potwierdzenie, że tzw. kredyt kupiecki jest powszechnie stosowany przez polski biznes. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności jest praktykowana przez firmy ze wszystkich branż, a średni termin płatności oferowany przez polskie przedsiębiorstwa wynosi 44 dni. Dłuższe terminy płatności są oferowane przez sektor budowlany i  transportowy.