Prawo

WP 20170919 10 13 11 ProW dniach 19-20 września w Krakowie odbędzie się Narodowy Kongres Nauki, który zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

biznesEuler Hermes opublikował ostatnią analizę na temat niewypłacalności. W sierpniu br. opublikowano informacje o niewypłacalności 80 polskich przedsiębiorstw wobec 68 niewypłacalności w sierpniu 2016 roku (+18%).

edroga168Środowisko przedsiębiorców wystąpiło z apelem do premiera Morawieckiego, a także ministra Kowalczyka o przyspieszenie prac nad projektem ustawy Konstytucja Biznesu. To długo oczekiwany akt, ze względu na złe doświadczenia spowodowane dotychczasową formą współpracy z administracją publiczną. Przyjęcie przez Sejm Konstytucji Biznesu ma poprawić relacje i funkcjonowanie przedsiębiorców. Stabilne otoczenie prawne i poprawa praktycznego stosowania przepisów jest istotnym elementem dla zwiększenia inwestycji, zwłaszcza wśród mikro- i małych przedsiębiorców.

doodle 1388117 960 720Urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska wezwały Volkswagena do zakończenia naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem emisyjnym.

way 1694101 960 720Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie wynika wprost z Konstytucji RP. Regulacje doprecyzowuje zapis zawarty w Kodeksie Pracy – wskazuje on podmioty odpowiedzialne za zapewnienie prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy.

umowaEksperci z branży budownictwa drogowego, przedstawiciele firm i stowarzyszeń dyskutowali podczas konferencji „Zatory płatnicze zmorą budownictwa”, która odbyła się 12 września 2017 r. w Warszawie. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków zrzeszających pracodawców i producentów budownictwa.