Prawo

umowaNowe zasady rozliczania VAT za usługi budowlane, które weszły w życie z początkiem stycznia, mają uszczelnić system podatkowy oraz ograniczyć oszustwa i nadużycia. Nowe przepisy budzą jednak wątpliwości interpretacyjne. Sam podatnik musi sklasyfikować usługi. Brakuje też definicji podwykonawcy i na tej płaszczyźnie można się spodziewać sporów z organami podatkowymi. Nowe przepisy mogą też oznaczać zmniejszenie płynności finansowej w branży.

Wrak 1 2Co zrobić, gdy od miesięcy na naszej ulicy stoi nieużywany przez nikogo samochód, zajmujący cenne miejsce parkingowe? W takiej sytuacji problem należy zgłosić straży miejskiej, policji lub zarządcy drogi.

park zimaZimą rośnie liczba wypadków. Za upadek na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, zranienie spadającym soplem czy zalanie mieszkania przez zalegający na dachu śnieg można się domagać odszkodowania. Jeśli dojdzie do wypadku z urazem ciała, oprócz pogotowia ratunkowego należy wezwać straż miejską, spisać dane świadków i zachować dokumentację medyczną.

budowa 05Decyzją sądu dwie firmy wykonawcze miały wypłacić Miastu Tarnów 32 miliony złotych odszkodowania za zmowę przetargową przy budowie łącznika w Krzyżu w 2010 roku. Termin zapłaty upłynął 6 stycznia 2017 roku.

kasaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa poinformowała, że 1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące m.in. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na niektóre usługi budowlane świadczone przez podwykonawców, sposobu rozliczeń podatku VAT, postępowań weryfikacyjnych, terminów zwrotu podatku, przesłanek odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT, odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, rozliczania podatku za okresy kwartalne, sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

lopata1 stycznia weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych.