edroga.pl - Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

Menu

Pt19122014

Ostatnia aktualizacja12:05:18

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Wiadomości drogowe Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

Poznańska Elektroniczna Karta AglomeracyjnaPoznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA) ma podnieść jakość usług w komunikacji publicznej na terenie aglomeracji poznańskiej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli dostosować komunikację publiczną do wysokiego poziomu zintegrowanego transportu zbiorowego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego. PEKA ma za zadanie ujednolicenie systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego. Ma to na celu ułatwienie korzystania z transportu komunalnego oraz zwiększenie jego dostępności. Dodatkowym elementem, realizowanemu dzięki systemowi PEKA to wprowadzenie jednolitego w całej aglomeracji biletu parkingowego, co powinno przełożyć się na rozpowszechnienie korzystania z systemu park&ride.

Cały projekt PEKA w znacznym stopniu determinuje wspólne działania gmin tworzących aglomerację poznańską, pozwala na koordynowanie projektów i ujednolicenie wielu różnych niezależnych systemów działających na tym obszarze.

Projekt PEKA jest skorelowany z innymi projektami rozwoju w zakresie społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim z projektem e-Poznań. Władze samorządowe Poznania dzięki projektowi PEKA udostępnią mieszkańcom dostęp do usług e-administracji poprzez realizację funkcji: nośnika podpisu elektronicznego na karcie PEKA, płatności za usługi świadczone przez urzędy miejskie i ich jednostki organizacyjne (opłaty skarbowe, płatności za usługi miejskich jednostek organizacyjnych, płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania) czy nawet możliwość głosowania w wyborach do samorządów pomocniczych.

System Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej będzie zapewniał użytkownikom aglomeracji następujące funkcje:
- biletu okresowego komunikacji zbiorowej zarówno na terenie Poznania, jak i aglomeracji w jednej karcie,
- płatność kartą za bilety jednorazowe poprzez wyposażenie pojazdów w odpowiednie terminale i kasowniki,
- rozszerzenie systemu park&ride i bike&ride (parkowanie i przejazd komunikacją, przejazd komunikacją i wypożyczenie roweru),
- nośnika podpisu elektronicznego dającego dostęp do usług e-administracji,
- płatność za usługi świadczone przez urzędy miejskie i gminne oraz ich jednostki organizacyjne,
- stworzenie systemu bezgotówkowych płatności w miejskich instytucjach: opłaty skarbowe, płatności za usługi miejskich jednostek organizacyjnych,
- płatność kartą za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach buforowych, poprzez wyposażenie parkomatów w odpowiednie terminale i kasowniki,
- karty płatniczej umożliwiającej dokonywania również płatności za drobne zakupy, np. gazety, kawę czy bilety jednorazowe,
- możliwość głosowania w wyborach do samorządów pomocniczych np. wybory do rad osiedlowych.

Istotnym założeniem jest możliwość wykorzystania kart PEKA jako identyfikatorów podczas imprez masowych (koncerty, imprezy sportowe i kulturalne), co w sposób znaczny powinno podnieść poziom bezpieczeństwa takich imprez.

Źródło: Urząd Miasta Poznania

Dodaj komentarz

Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.

Kod antyspamowy
Odśwież

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.