edroga.pl - Świętokrzyskie inwestycje drogowe

Menu

So20122014

Ostatnia aktualizacja12:05:18

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Wiadomości drogowe Świętokrzyskie inwestycje drogowe

Świętokrzyskie inwestycje drogowe

Świętokrzyskie inwestycje drogoweAktualnie kielecki oddział GDDKiA realizuje inwestycje za blisko 1,2 miliarda złotych. Okres letni w realizacji trzech największych inwestycji drogowych regionu świętokrzyskiego został podsumowany podczas rad budowy z udziałem przedstawicieli kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców oraz przedstawicieli nadzoru inwestycyjnego.

Wylot Wschodni S74 – czas na finisz

W ostatniej dekadzie listopada planowane jest zakończenie prac budowlanych przy wylocie wschodnim z Kielc drogi ekspresowej S74. Do ułożenia zostały jeszcze warstwy nawierzchni m.in. na niektórych obiektach mostowych, w tunelu pod aleją Solidarności oraz na drogach dojazdowych. Kontynuowane będą prace przy  montażu ekranów dźwiękochłonnych, układaniu chodników, krawężników, montażu oświetlenia, kanalizacji, odwodnieniach, nasadzeniach, barierach, dylatacjach, oznakowaniu poziomym i pionowym oraz inne prace wykończeniowe. Montowane będą między innymi windy przy kładce dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską. Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace pod koniec listopada. Wtedy złożony zostanie wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o dopuszczenie nowej drogi do użytkowania. Po uzyskaniu takiej decyzji trasa zostanie udostępniona kierowcom.

Wschodni wylot drogi ekspresowej S74 z Kielc do Cedzyny  w kierunku Lublina i Rzeszowa będzie miał blisko 7 kilometrów (w granicach miasta - 2,7 km, poza granicami Kielc – 4,2 km). Przedsięwzięcie zakładało budowę dwupoziomowego węzła z tunelem biegnącym w ciągu kieleckiej ulicy Świętokrzyskiej, czyli w ciągu drogi 74 pod Aleją Solidarności, pod drogą krajową nr 73. W ramach inwestycji powstała nowa dwujezdniowa droga będąca przedłużeniem ulicy Świętokrzyskiej w  kierunku Cedzyny oraz szereg dróg lokalnych stanowiących połączenie nowej trasy ekspresowej z istniejącym układem komunikacyjnym  Kielc i  gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja. Cały wylot wschodni ma parametry drogi ekspresowej, dlatego nie ma na tym odcinku jednopoziomowych skrzyżowań. W ramach inwestycji powstała kładka dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską na wysokości osiedla Bocianek, wiadukt nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól nad drogą 74, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie w miejscu włączenia nowego wylotu do istniejącej drogi 74. Inwestycja GDDKiA kosztuje 285 milionów złotych. Jej realizacja zaczęła się w 2009 roku.

Obwodnica Kielc S7 – widać drugą jezdnię

W  listopadzie planowane są pierwsze przełożenia ruchu na fragmenty nowej zachodniej jezdni kieleckiej obwodnicy. Wykonawca planuje ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni na odcinkach o łącznej długości ponad 10 kilometrów do końca tego roku. Po przełożeniu ruchu przystąpi do frezowania i wzmacniania jezdni wschodniej. Na fragmentach nowej zachodniej jezdni widać już czarne warstwy podbudowy. Na pozostałych odcinkach trwają prace ziemne oraz prace przy wzmocnieniach nasypów. W ramach obwodnicy powstaną 34 obiekty inżynierskie. Aktualnie widać konstrukcje 31 obiektów.  Kilka obiektów jest już zabetonowanych. Przy realizacji największej inwestycji drogowej w historii regionu świętokrzyskiego pracuje ponad 700 osób. Najwięcej w obrębie węzła Kostomłoty, gdzie powstaje aż 12 obiektów inżynierskich.

Budowa obwodnicy Kielc na pełnych parametrach dwujezdniowej drogi ekspresowej to największa do tej pory inwestycja drogowa regionu świętokrzyskiego. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km. Przebudowane zostaną również węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach (Niewachlowie). Ten ostatni, największy,  tzw. zespolony będzie pierwszym, jedynym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych 7 i 74. W ramach inwestycji powstanie między innymi 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 4 przejścia dla pieszych i 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych.

Roboty budowlane kosztują 642 mln złotych. Inwestycja która rozpoczęła się w 2010 roku,  ma potrwać do jesieni 2012 roku.

Północna obwodnica Jędrzejowa – półmetek zgodnie z harmonogramem

Widać zarys północnej obwodnicy Jędrzejowa i konstrukcje wszystkich 9 obiektów inżynierskich budowanych w ramach tej inwestycji. Na całym odcinku nowej drogi prowadzone są prace przy stabilizacji i podbudowie nawierzchni. Zabetonowane zostały płyty trzech wiaduktów. Gotowe są dwa przejazdy gospodarcze. Widać już oryginalny kształt i pomarańczowo-popielaty kolor konstrukcji kładki dla pieszych, którą tworzy zarówno łuk pionowy, jak i poziomy. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a w przypadku obiektów mostowych odnotowywane jest wyprzedzenie.

Północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej 78 Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik będzie miała dwie jezdnie i parametry GP (drogi głównej o ruchu przyspieszonym). Trasa o długości blisko 8 kilometrów połączy  miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S7. W ramach inwestycji przewidziano obiekty zapewniające bezkolizyjny ruch, między innymi: wiadukt nad drogą powiatową Prząsław – Tyniec, wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Jędrzejów – Lasków,  kładkę dla pieszych nad obwodnicą w miejscowości Wilanów, węzeł na skrzyżowaniu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 728, wiadukt w ciągu obwodnicy nad istniejącą drogą wojewódzką 728 Jędrzejów – Grójec, wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Warszawa – Kraków, wiadukt nad obwodnicą w ciągu ulicy Kieleckiej jako część węzła zespolonego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 78.

Lata realizacji inwestycji to 2010-2012, a koszt tych robót budowlanych wyniesie 186 mln złotych.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz

Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.

Kod antyspamowy
Odśwież

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.