edroga.pl - Przebudowy w Poznaniu

Menu

Pn22122014

Ostatnia aktualizacja15:56:30

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Wiadomości drogowe Przebudowy w Poznaniu

Przebudowy w Poznaniu

Do 13 lutego można zgłaszać uwagi, wnioski i opinie do projektu przebudowa i remont fragmentów ulic: Kraszewskiego, Zwierzynieckiej, Sienkiewicza w Poznaniu.

Inwestycja polega na przebudowie układu komunikacyjnego obejmującego ul. Kraszewskiego (od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego), ul. Zwierzyniecką (od skrzyżowania z ul. Nową Prusa do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego) i ul. Sienkiewicza (w rejonie skrzyżowania z ul. Kraszewskiego.

Projekt zakłada:
- budowę, przebudowę lub remont jezdni, chodników, ciągów rowerowych i miejsc postojowych,
- budowę lub przebudowę wszystkich skrzyżowań zlokalizowanych na obszarze objętym przebudową,
- budowę skoordynowanej sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach: Kraszewskiego – Zwierzyniecka, Kraszewskiego – Jackowskiego, Kraszewskiego – Szamarzewskiego – Sienkiewicza,
- budowę lub przebudowę układu torowego i trakcji tramwajowej wraz z jej zasilaniem,
- odtworzenie zieleni,
- budowę nowych uzbrojeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania inwestycji drogowej oraz przebudowę istniejących w celu usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, które wystąpią w związku z przebudową układu drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja w całości zostanie sfinansowana przez REF Eastern Opportunities sp. z o.o, który jest inwestorem zespołu budynków mieszkaniowych z usługami i parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianych do realizacji na terenie ograniczonym ulicami: Kraszewskiego, Zwierzyniecka, Gajowa i Sienkiewicza w Poznaniu oraz ulicy Nowej Prusa (drogi publicznej), zlokalizowanej na przedłużeniu ul. Prusa na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej.
Szacunkowy koszt inwestycji drogowej wynosi 6,37 mln zł.

Źródło: ZDM Poznań

Dodaj komentarz

Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.

Kod antyspamowy
Odśwież

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.