edroga.pl - Ze świata

Menu

Pn20102014

Ostatnia aktualizacja11:29:52

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Ze świata Wiadomości

Wiadomości

ZRID dla obwodnicy Bargłowa Kościelnego

Wojewoda Podlaski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - budowę obwodnicy Bargłowa Kościelnego, w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn - Augustów. Zezwolenie dotyczy budowy około 12-km odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Brak obwodnicy Bargłowa Kościelnego powoduje, iż cały ruch, w tym również pojazdów ciężkich, odbywa się ulicami tej miejscowości, a to zdecydowanie pogarsza komfort życia mieszkańców oraz wprowadza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia. Z dokonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku analiz wynika, iż w latach 2005-2011 w miejscowości Barszcze, w ciągu projektowanej obwodnicy, w wypadkach drogowych zginęło 8 osób, w tym 4 pieszych, a 24 osoby zostały ranne.

Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia przepustowości drogi, co bezpośrednio przełoży się na koszty związane z wykonywaniem transportu drogowego. Transport będzie tańszy, czas przejazdu krótszy, a trasa - bezpieczna i wygodna.

Źródło: Podlaski Urząd wojewódzki

Rozpoczął się remont drogi nr 935

Rozpoczęła się przebudowa kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 na terenie gminy Suszec. Do 30 listopada br. firma Drogopol-ZW Sp. z o. o. przebuduje drogę na długości niemal 3 km, od skrzyżowania z ul. Kościelną i Jana Pawła II w Kobielicach do przyszłego skrzyżowania z budowaną właśnie północną obwodnicą Pszczyny w Radostowicach.

Wymienione zostaną wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, a w miejscach zbyt słabej nośności gruntu, zostanie on wzmocniony. Zbudowane zostaną także nowe chodniki i system odwodnienia drogi. Przebudowa kosztować będzie prawie 13 mln złotych.

W ciągu dwóch poprzednich lat DW 935 przebudowana została na odcinku od Rudziczki (granica gminy Suszec z Żorami) do Kobielic, miejsca rozpoczęcia obecnej przebudowy. Roboty wykonane w latach 2010 i 2011 kosztowały łącznie ponad 29 mln złotych. Przebudowano całkowicie drogę na długości ponad 12 km. Powstały nowe skrzyżowania, wysepki, chodniki, sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach i system odwodnienia.

Czytaj więcej...

Tarnobrzeg: umowa na kolejne miliony

Tarnobrzeg otrzyma ponad 5 mln zł na remont ulic Litewskiej i Bema na osiedlu Sobów. Prezydent miasta podpisał umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie.

Na realizację tej inwestycji samorząd tarnobrzeski otrzymał dokładnie 5 375 248,77 zł dofinansowania. Cała wartość projektu wynosi 5 808 597,73 zł. W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwie ulice na osiedlu Sobów, Litewska i Bema, na odcinku trzech kilometrów.

Jeszcze w tym roku zostaną załatwione wszelkie formalności związane z realizacją inwestycji. Wykonawca prac zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Roboty drogowe powinny rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończyć początkiem listopada 2013 roku.

Czytaj więcej...

Kompleksowo znaczy skutecznie

Kompleksowo znaczy skutecznieLetnie słońce stanowi największą zachętę do pozostawienia samochodu przed domem i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Europejskie miasta prześcigają się w zachęcaniu mieszkańców do pieszych lub rowerowych wypraw oraz korzystania z transportu miejskiego. Lato wydaje się do tego idealne, gdy dzień jest długi i ciepły, a ruch na drogach mniejszy. Jednak wiele osób odczuwa obawy przed pozostawieniem samochodu w garażu. Dotyczą one głównie korzystania z transportu zbiorowego po zmroku lub jazdy rowerem po drogach o niedostatecznej infrastrukturze.

Czytaj więcej...

Rondo w Tarnowie otwarte

W Tarnowie kierowcy mogą już korzystać z ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ulicy Błonie wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 73 w nowym przebiegu. Nowe skrzyżowanie to część kluczowej dla miasta inwestycji, czyli połączenia z węzłem autostrady A4 Tarnów-Północ.

Rondo ma 55 metrów średnicy zewnętrznej i 37 metrów wewnętrznej i składa się z dwupasowej jezdni o szerokości 9 metrów. Budowa całego połączenia była dla miasta ogromnym wysiłkiem finansowym. Cała inwestycja (włącznie z rondem) kosztowała ponad 90 mln zł. - Nie bylibyśmy w stanie jej udźwignąć bez wsparcia z zewnątrz. Na pozostałe odcinki otrzymaliśmy w sumie ponad 50 mln zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Samo rondo zostało wybudowane kosztem prawie sześciu mln złotych. Kiedy tylko zakończy się jego odbiór, Tarnów i południe regionu uzyskają dogodny dojazd do powstającej autostrady - powiedział dyrektor Centrum Rozwoju Krzysztof Madej.

Czytaj więcej...

Obwodnicą przez Bytom

Obwodnicą przez BytomW nocy z 24 na 25 sierpnia otwarty został trzeci bytomski odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Śląskiej.

Trzeci odcinek bytomskiej obwodnicy pierwotnie miał mieć długość 2,2 km i kończyć się na skrzyżowaniu al. Jeziorańskiego z ul. Frenzla i ul. Miechowicką. Jednak w 2010 roku w miejskiej kasie znalazło się więcej pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje drogowe. Mimo że zmniejszyła się wartość kosztów kwalifikowanych budowy tego odcinka obwodnicy, Urząd Marszałkowski utrzymał finansowanie w deklarowanej w 2008 roku kwocie. Koszt prac oszacowano wówczas na 110 mln zł, a dotacja unijna miała wynieść 59% wartości kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 65,5 mln. Po przetargach okazało się jednak, że koszt inwestycji to około 85 mln zł. Gdyby utrzymano dofinansowanie na poziomie procentowym, dotacja unijna byłaby zdecydowanie mniejsza. Jednak dzięki temu, że Urząd Marszałkowski sfinansował budowę tą samą kwotą, którą zadeklarował w 2008 roku, można było rozpocząć prace nad przedłużeniem drogi. Wydłużono ją o 1,8 km, aż do granicy z Zabrzem.

Czytaj więcej...

Przebudowy w Gliwicach

W Gliwicach rozpoczął się remont wiaduktu w ciągu ul. Szymanowskiego nad drogą krajową nr 88 oraz przebudowa ul. Nowy Świat (od skrzyżowania z ul. Rybnicką i Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pszczyńską, Wrocławską i Mikołowską). Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa zniszczonego wiaduktu na drodze nr 88.

Wiadukt w ciągu ul. Szymanowskiego został zamknięty i będzie nieprzejezdny przez cały czas prowadzenia robót, które mają potrwać do końca listopada. Jednak w przypadku nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń  na przykład złych warunków pogodowych  termin ten może ulec zmianie. Dla kierowców wytyczono objazdy: od strony ul. Chorzowskiej w kierunku Zabrza  ulicami: Chorzowską, DK 88, Tarnogórską, Elsnera; od strony ul. Chorzowskiej w kierunku centrum  ulicami: Chorzowską, Okrzei, Poniatowskiego, Skowrońskiego, Tarnogórską, Elsnera, od strony ul. Elsnera  ulicami Elsnera, Tarnogórską, DK 88, Chorzowską.

Czytaj więcej...

Kolejne wezwania dla wykonawcy A1

Wciąż nie zakończyły się wewnętrzne uzgodnienia pomiędzy firmami tworzącymi konsorcjum budujące odcinki autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim, po ogłoszeniu upadłości przez dotychczasowego lidera - firmę PBG. Konsorcjum nie doszło też wciąż do porozumienia z syndykiem masy upadłościowej oraz z kredytującymi konsorcjum bankami.

Chęć przejęcia kontraktów przez współkonsorcjanta - irlandzką firmę SRB, blokuje brak zamknięcia wewnętrznych rozliczeń między współkonsorcjantami. To wszystko powoduje, że prace na budowie A1 toczą się wolniej niż przewidywano. Jednakże, ze w względu na wykazaną w ostatnim tygodniu mobilizację współkonsorcjanta - firmę SRB, GDDKiA zdecydowała się - na wniosek wykonawcy - o kolejne 7 dni przedłużyć czas na naprawę sytuacji na kontraktach realizowanych na autostradzie A1. To czas potrzebny wykonawcy przede wszystkim na dojście do ostatecznego porozumienia z syndykiem i bankami.

Czytaj więcej...

Wrocław: Podwale do remontu

25 sierpnia we Wrocławiu rozpoczął się remont ul. Podwale. Ulica będzie modernizowana od Renomy do pl. Orląt Lwowskich. Zmienione zostały trasy linii autobusowych, a od września czeka to linie tramwajowe.

Remont, który przeprowadzi firma Heilit+Woerner, kosztuje ponad 3,5 mln zł. Prace na Podwalu zmienią układ komunikacyjny na tej ulicy. Po remoncie odcinek od Świdnickiej do Krupniczej będzie jednokierunkowy w stronę Krupniczej. Pomiędzy pl. Orląt Lwowskich a Krupniczą będzie można nadal jeździć w dwóch kierunkach. Na tym drugim odcinku będzie wymieniona nawierzchnia oraz zmodernizowane torowisko tramwajowe.

Na czas remontu zmieniona została organizacja ruchu w tym rejonie. Przejazd jest możliwy tylko w jednym kierunku od ul. Świdnickiej do pl. Orląt Lwowskich. Obowiązuje zakaz skrętu w lewo z Krupniczej i zakaz skrętu w prawo z Sądowej. Także jadący Podwalem od Świdnickiej nie mogą skręcić w lewo w ul. Muzealną - dojazd do Muzealnej będzie możliwy przez ul. Łąkową. Po południowej stronie Podwala i fragmencie Muzealnej zostały wprowadzone zakazy parkowania.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.