edroga.pl - Ze świata

Menu

Wt29072014

Ostatnia aktualizacja10:25:54

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Ze świata Wiadomości

Wiadomości

PKD w sprawie należności za budowę autostrad

W dniu rozpatrywania przez Sejm rządowego projektu ustawy, mającej zapewnić zapłacenie należności podwykonawcom kontraktów autostradowych PKD przesłał na ręce Marszałek Ewy Kopacz list postulujący systemowe uregulowanie warunków dla prowadzenia inwestycji drogowych. „Jeśli jest poważny stan zapalny w organizmie, to trzeba go zwalczyć, a nie sięgać po środki chwilowo uśmierzające ból” - czytamy w dokumencie.

Zdaniem PKD, udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy bez swojej winy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, z powodu niepłacenia należności przez generalnych wykonawców kontraktów na budowę dróg krajowych, jest celowe i uzasadnione względami ekonomicznymi i społecznymi. Ustawa może uratować wiele miejsc pracy i pomoże zachować potencjał branży drogowej. Jednakże takie doraźne działanie, na które wpłynęły protesty i groźba dalszych opóźnień w budowie dróg, nie likwiduje przyczyn problemów, co oznacza, że one wkrótce powrócą. Konieczna jest systemowa zmiana warunków prowadzenia inwestycji drogowych. Bo to właśnie niewłaściwie funkcjonujący system zamawiania robót i zawierania umów z wykonawcami ma wmontowany mechanizm wpędzania w problemy firm wykonawczych, podwykonawców, usługodawców i dostawców. To ten właśnie mechanizm stanowi fundament perturbacji na rynku budowlanym i zagrożenia istnienia dla wielu firm i co najmniej kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.

Czytaj więcej...

Nasypy pod kontrolą

Południowa Obwodnica Gdańska w ciągu drogi ekspresowej S7 ma prawidłową nośność konstrukcji nawierzchni, więc może być normalnie eksploatowana przez kierowców - wynika z badań przeprowadzonych przy wsparciu ekspertów Politechniki Gdańskiej, prowadzących wieloletni naukowy nadzór geotechniczny nad budową nasypów na tej trasie. W związku z tym w miejscu, w którym wystąpiło osiadanie odbywa się normalny ruch pojazdów, bez ograniczeń prędkości.

Wprowadzony specjalnie na Południowej Obwodnicy Gdańska nowatorski system monitoringu osiadania nasypów zadziałał w sposób zgodny z założeniami. Taka metoda kontroli jakości nasypów została założona już na etapie wyboru wykonawcy, ze względu na specyficzne warunki geologiczne panujące na terenie Żuław Wiślanych - tj. bardzo miękkie torfowe podłoże i możliwości osiadania wykonanych nasypów. W połowie czerwca w miejscu wystąpienia osiadania zostały wykonane badania trwałości konstrukcji drogi, które wykazały, że jest ona prawidłowa.

Czytaj więcej...

Remonty w Toruniu

Wakacje nie oznaczają czasu wolnego dla drogowców w Toruniu. Miasto zaplanowało kilka koniecznych do wykonania remontów.

Trwa już remont ul. Raszei. Prace są prowadzone na odcinku od ul. Bolta do Wyszyńskiego. W ramach remontu zostanie wykonany również dojazd do ul. Bolta. Drogowcy z firmy Eurovia mają do wyremontowania ponad 400-metrowy odcinek ulicy. Na całej długości ułożą nową bitumiczna nawierzchnię i wyremontują parkingi. Nowy wygląd zyskają również chodniki, których remont przewidziano po obu stronach. Prace kosztują 596 tysięcy złotych i potrwają do końca sierpnia.

W lipcu ruszy remont ul. Dziewulskiego. Drogowcy zajmą się odcinkiem od ul. Przybyłów do wjazdu do policji. Wykonawcą robót jest firma Strabag, która złożyła w przetargu najtańsza ofertę o wartości 868 tysięcy złotych. W ramach prac zostanie wyremontowany odcinek o długości 570 metrów. Na całym fragmencie zostanie ułożona nowa nawierzchnia wraz z siatką, która wzmocni jej konstrukcję. Wyremontowane zostaną także zatoki parkingowe. Prace potrwają do połowy października.

Czytaj więcej...

Organizacja ruchu na świętokrzyskich drogach

Na świętokrzyskich drogach krajowych trwają remonty, a związane z nimi zmiany w organizacji ruchu nie ułatwią kierowcom wakacyjnych podróży.

W czasie wakacji zmieniać się będzie organizacja ruchu na budowanej kieleckiej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S7. Na całym 23-kilometrowym odcinku obwodnicy obowiązują ograniczenia prędkości, a organizacja ruchu zmieniać się będzie w zależności od etapu prowadzonych robót, dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę na nowe tymczasowe oznakowanie. Prace wymagające wprowadzenia ruchu wahadłowego wykonywane będą głównie nocą.

Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje także w Jędrzejowie w związku z objazdem wprowadzonym ze względu na budowę północnej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 78 i węzła na włączeniu nowej drogi w obwodnicę Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 7. Na tymczasowe oznakowanie powinni uważać kierowcy podróżujący drogami nr 7 i 78 w Jędrzejowie i w okolicach miasta.

Czytaj więcej...

Ograniczenia w ruchu podczas wakacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) od piątku (29 czerwca) obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego:
- od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątki,
- od godziny 8:00 do godziny 14:00 w soboty,
- od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedziele.

Wciąż obowiązują także ograniczenia w ruchu wynikające z organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej regulowane przez rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 4 czerwca 2012 roku.

Czytaj więcej...

Bez korków nad morze

Szczecińska GDDKiA, Policja, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz zarządcy dróg powiatowych i gminnych opracowali wspólnie mapę tras alternatywnego dojazdu nad morze w roku 2012.

Umożliwiają one dojazd do miejscowości nadmorskich mniej uczęszczanymi drogami, na których jest znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia korków. Trasy będą promowane poprzez specjalne ulotki z mapą, będą dostępne między innymi na stacjach paliw Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze S3 prowadzących w kierunku wybrzeża. Ulotki będą również rozprowadzane przez Policję.

Czytaj więcej...

Bezpieczniej na motocyklu

W nadchodzącym sezonie wakacyjnym zostaną przeprowadzone szkolenia na torze kartingowym w Szczecinie, doskonalące technikę jazdy, które obejmą ponad 200 osób. Poza szkoleniami praktycznymi realizowany będzie projekt „Motocyklowe Lato”, który uzyskał dofinansowanie z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Koszt projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie kierowca.pl to 70 tys zł.

W ramach „Motocyklowego Lata” wydrukowane zostaną plakaty, ulotki i naklejki na pojazdy, przeprowadzone będą szkolenia dla funkcjonariuszy nadzorujących ruch drogowy i instruktorów nauki jazdy (łącznie około 70 osób). Projekt zakłada również organizację stoisk informacyjno-edukacyjnych na czterech zlotach motocyklowych i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej...

Legnickie priorytety inwestycyjne

W Legnicy przygotowywana jest modernizacja układu komunikacyjnego. W najbliższych latach wiele ulic poddanych zostanie gruntownym przebudowom i rozbudowom. Będzie to ulica Jaworzyńska (od Skarbka do Obwodnicy Zachodniej), Zbiorcza Droga Południowa (od Wojska Polskiego do Alei Rzeczypospolitej z mostem na Kaczawie) oraz ulice Boiskowa, Myśliwska i Handlowa jako trakty komunikacyjne dla terenów inwestycyjnych (około 20 ha przeznaczonych na potrzeby Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Wszystkie te inwestycje podzielone zostaną na etapy, co pozwoli ustrzec się przed zbyt niedogodnymi dla kierowców zmianami w organizacji ruchu. Etapowanie ułatwi również ich finansowanie z budżetu miasta i źródeł zewnętrznych, z których środki miasto stara się pozyskiwać.

Czytaj więcej...

Budowa mostów w Roztoce Wielkiej

Dwa nowe mosty budowane w miejscowości Roztoka Wielka (powiat nowosądecki) na drodze krajowej nr 75 mają już przyczółki. Zakończono betonowanie korpusu przyczółków i na obydwu obiektach ustawiane są podpory technologiczne pod ustroje nośne. Wykonawca zadeklarował, że zrobi te ustroje nośne do połowy lipca tego roku. Prace przygotowawcze na tych budowach rozpoczęły się pod koniec lutego br., a zgodnie z umową mosty mają powstać w ciągu 9 miesięcy.

Inwestycja obejmuje rozbiórkę starych i budowę nowych mostów wraz z dojazdami, ułożenie nawierzchni jezdni, budowę chodników, przepustu, poboczy, kanalizacji deszczowej, schodów skarpowych, przebudową rowów, zjazdu indywidualnego z drogi nr 75 i zmianę profilu skarpy. Umocnione zostaną stożki, skarpy i dno rzeki Kamienica Nawojowska, a także zamontowane bariery energochłonne. Przebudowana będzie również sieć gazowa.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.