edroga.pl - Ze świata

Menu

Wt30092014

Ostatnia aktualizacja11:19:29

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Ze świata Wiadomości

Wiadomości

Pieniądze na budowę przejścia w Legnicy

Prezydent Legnicy, na wniosek Zarządu Dróg Miejskich, postanowił zwiększyć o 187 tys. złotych pulę budżetowych środków przeznaczonych na budowę przejścia dla pieszych w ciągu Alei Piłsudskiego. Uznał to za konieczne, ponieważ najkorzystniejsza cenowo oferta, jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszony przez ZDM przetarg, przekracza wielkość kwoty pierwotnie zaplanowanej na ten cel w budżecie.

Przedsięwzięcie, polegające głównie na budowie przy nadziemnej kładce dla pieszych (na wysokości ul. Galaktycznej) dwóch wind obsługujących osoby niepełnosprawne i ułatwiających im przedostanie się na drugą stronę ruchliwej arterii, powinno być wykonane jeszcze w tym roku. Podejmując decyzję umożliwiającą realizację tej inwestycji, prezydent Tadeusz Krzakowski kierował się potrzebą zaspokojenia społecznych potrzeb i oczekiwań mieszkańców tego rejonu miasta.

Czytaj więcej...

Do Aleksandrowa objazdem

W związku z kolejnymi pracami przy autostradzie A1 konieczne było tymczasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 266 pomiędzy drogą krajową nr 1 a Aleksandrowem Kujawskim. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu.

Droga zamknięta będzie do 20 sierpnia. W tym czasie wykonawca chce przeprowadzić kolejne prace na powstającym wiadukcie nad drogą nr 266 i linią kolejową do Ciechocinka. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu przez drogę powiatową biegnącą przez Turzno, Ośno i Starą Wieś.

Źródło: ZDW Bydgoszcz

Czytaj więcej...

Modernizacja mostu w Krośnie Odrzańskim

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim. Jest on konieczny ze względu na zły stan dylatacji. Dylatacja jest szczeliną w konstrukcji niezbędną do prawidłowej pracy obiektu przy zmianach długości elementów konstrukcji na skutek zmian temperatury. Istniejące dylatacje są już zużyte i nieszczelne, co powoduje degradację betonu konstrukcji mostu. Zaniechanie wykonania prac remontowych może doprowadzić w konsekwencji do awarii i zamknięcia mostu.

Z uwagi na duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi i świadomość idących za tym uciążliwości, harmonogram robót, wybór technologii i materiałów przygotowano biorąc pod uwagę konieczność maksymalnego skrócenia czasu prac.
Gdyby istniała możliwość objazdu, most można byłoby zamknąć i w ciągu dwóch tygodni przeprowadzić wymianę wszystkich dylatacji. Z uwagi na to, że takiej alternatywy nie ma, ruch na moście musi odbywać się połową jezdni i utrudnienia potrwają cztery tygodnie.

Czytaj więcej...

UE dofinansuje infrastrukturę transportową w Kenii

UE dofinansuje infrastrukturę transportową w KeniiUnia Europejska zatwierdziła projekt, który ma pomóc kenijskiemu rządowi w budowie i modernizacji lokalnych dróg, przyczyniając się tym samym do powstawania nowych miejsc pracy. Uzupełnia go drugi projekt, który ma zwiększyć konkurencyjność kenijskich produktów.

Unijny komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs stwierdził, że dzięki tym funduszom UE może przyłączyć się do kenijskiego rządu w dążeniu do celu jakim jest gospodarcze przekształcenie kraju. Projekty będą mieć natychmiastowy wpływ na życie i sytuację materialną wielu Kenijczyków. Funkcjonalny system transportowy oraz odpowiednie warunki do rozwoju handlu są podstawowymi elementami dla zrównoważonego rozwoju, które będą korzystne dla wszystkich grup społecznych.

Czytaj więcej...

Objazd na drodze nr 39

Do końca listopada br. zamknięty będzie dla ruchu odcinek drogi krajowej nr 39 od Pisarzowic do Namysłowa.

Objazd spowodowany jest przebudową drogi pomiędzy Nowymi Smarchowicami a Smarchowicami Wielkimi. Do końca listopada kierowcy pojadą 70-kilometrowym objazdem, co oznacza, że nadłożyć będą musieli około 40 km (zamknięty odcinek ma około 30 km).

Od Pisarzowic należy kierować się droga wojewódzką nr 457 do Dobrzenia Wielkiego, a następnie drogą wojewódzką nr 454 do Namysłowa. Roboty między Nowymi Smarchowicami a Smarchowicami Wielkimi ruszyły już pod koniec czerwca i ruch odbywał się wahadłowo, lecz w sierpniu prace weszły w taki etap, że konieczne jest całkowite wyłączenie ruchu przez plac budowy. Oprócz wymogów technologicznych istotne jest także bezpieczeństwo zarówno użytkowników drogi, jak i drogowców wykonujących przebudowę. Przez zamknięty odcinek przejeżdżać będą mogli tylko okoliczni mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji oraz pojazdy służb ratowniczych. Zamknięcie fragmentu drogi nr 39 pozwoli także na sprawniejsze prace związane z trwającą przebudową tej drogi na innym jej odcinku, a mianowicie Lubsza - Rogalice.

Czytaj więcej...

Pieniądze z gwarancji na A4

Ponad 22 mln złotych wpłynęły w ubiegłym tygodniu na rzecz Skarbu Państwa, po uruchomieniu przez GDDKiA gwarancji należytego wykonania kontraktu na budowę autostrady A4 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny wraz z drogą ekspresową S19 węzeł Świlcza - węzeł Rzeszów Zachodni zerwanego przez GDDKiA z winy Wykonawcy.

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk, które ubezpieczało kontrakt dotychczasowemu wykonawcy - firmie Radko, pozytywnie odniosło się do wniosku inwestora o wypłatę gwarancji z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej przez stronę publiczną z firmą Radko.

Gwarancja należytego wykonania jest formą ochrony prawnej stosowaną przez GDDKiA na wypadek nie wywiązywania się przez wykonawcę z zapisów kontraktowych. Ma na celu ochronę obywateli przez ponoszeniem dodatkowych kosztów realizacji inwestycji wynikających z przyczyn pozostających po stronie wykonawcy, jak np. nieudolne zarządzanie projektem. Gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa) stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest uruchamiana w momencie wadliwego wykonania kontraktu przez wykonawcę i konieczności wykonania określonych prac naprawczych na koszt wykonawcy lub w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od kontraktu z winy wykonawcy.

Czytaj więcej...

Remonty ulic w Bydgoszczy

Na ulicach Żwirki i Wigury, Śniadeckich, Nowotoruńskiej i Smukalskiej prowadzone są jedne z najważniejszych inwestycji drogowych w Bydgoszczy. Dwie pierwsze przechodzą generalne remonty, na dwóch kolejnych trwają prace budowlane.

Na ul. Żwirki i Wigury wymieniana jest podbudowa oraz wylewane są nowe nakładki wiążąca i ścieralna. Prace rozpoczęto pod koniec czerwca i wkrótce ulica zostanie oddana do użytku. Koszt remontu wynosi 926 tys. zł.

Nowej nakładki ścieralnej doczekała się również ul. Śniadeckich. Ponadto, w ramach remontu tej ulicy wykonana zostanie regulacja studni i krawężników. Prace rozpoczęły się 16 lipca i za kilka dni ulica będzie już przejezdna. Remont pochłonął 517 tys. zł.

Prace na ul. Nowotoruńskiej rozpoczęły się 11 kwietnia i potrwać mają do 11 września. Zaplanowano tam usunięcie starej nawierzchni, korytowanie, wykonanie nowej podbudowy pod drogę i nowe nakładki. Koszt inwestycji to 7,81 mln zł.

Czytaj więcej...

Czas remontów w Jastrzębiu Zdroju

W Jastrzębiu Zdroju drogowcy przystąpili do budowy ronda w ciągu Drogi Głównej Południowej (DGP) i ul. Rybnickiej. W związku z tym kierowcy jadący ul. Rybnicką muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku od ul. Ruchu Oporu do ul. Gagarina.

Ruch odbywa się tymczasową drogą montażową. Obecnie realizowany jest pierwszy etap DGP o długości ponad 3 km. Najbardziej zaawansowane są roboty drogowe, które zostały już wykonane w około 75%. Na długości 1800 mb ułożono nawierzchnię z asfaltu, a na pozostałym odcinku prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy oraz budową ekranów akustycznych. Wykonano też 3 obiekty mostowe wraz z nawierzchnią torową i kontynuowane są roboty na pozostałych 3 obiektach. Ponadto trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy drugiego - liczącego ponad 5 km - etapu DGP.

Czytaj więcej...

Remonty i przebudowy na legnickich ulicach

Dziś (13 sierpnia br.) rozpocznie się remont nawierzchni odcinka ulicy Wrocławskiej - od ul. Wielkiej Niedźwiedzicy do Pawiej oraz przebudowa usytuowanych tam dwóch zatok autobusowych. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca prac oszacował ich wartość na ponad 312 tys. zł.

Ekipy budowlane zerwą zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz jej podbudowę do głębokości około 25 cm. Położą nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, uregulują urządzenia sieci wodnych i kanalizacyjnych, wymienią część krawężników. Przebudowane zostaną również dwie zatoki autobusowe, których kostkową nawierzchnię zastąpi bardziej trwała - betonowa.

Na czas trwania remontu, czyli do końca września, przystanki autobusowe MPK przesunięte zostaną w kierunku centrum miasta. Podczas robót zmieniona zostanie na tym odcinku ul. Wrocławskiej organizacja ruchu. Już od 13 sierpnia pojazdy będą przemieszczać się w obu kierunkach jednym pasem ruchu.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.