edroga.pl - Ze świata

Menu

N23112014

Ostatnia aktualizacja13:37:14

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Ze świata Wiadomości

Wiadomości

Gliwice: skrzyżowania w sieci

W tym miesiącu powinna rozpocząć się modernizacja skrzyżowania ulic Dworcowej, Marcina Strzody i Prymasa Wyszyńskiego w Gliwicach.

Prace potrwają dwa miesiące, a koszt inwestycji jest szacowany na mniej więcej 900 tysięcy złotych. W trakcie remontu zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna. - Sygnalizatory wymienimy na ledowe, podłączymy je do „inteligentnego” systemu zarządzania ruchem. Dzięki temu będzie można ustawić światła tak, aby przejazd samochodów przez kilka sąsiednich ulic był bardziej płynny. W tym celu planujemy modernizację sygnalizacji świetlnej na kolejnych pobliskich skrzyżowaniach. W najbliższym czasie prace rozpoczną się u zbiegu ulic Zwycięstwa i Prymasa Wyszyńskiego - informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Połączenie skrzyżowań w sieci pozwoli także na zdalne sterowanie ruchem w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń drogowych oraz - w razie konieczności - umożliwi szybki przejazd pojazdów służb ratunkowych.

Czytaj więcej...

Projekt zmian w Pzp w zakresie podwykonawstwa

Projekt zmian w Pzp w zakresie podwykonawstwaPrezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji podwykonawstwa pokazują głęboką potrzebę położenia większego niż dziś nacisku na zasady realizacji podwykonawstwa. W związku z powyższym konieczne jest zaproponowanie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych regulujących kwestie podwykonawstwa.

Czytaj więcej...

Inwestycyjna jesień w Skierniewicach

Przełom sierpnia i września w Skierniewicach upływa pod znakiem wielu inwestycji drogowych. W różnych częściach miasta prowadzone są remonty i modernizacje dróg i chodników.

Od kilku tygodni trwa remont ul. Kopernika na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Rawskiej. Dotychczas ustawiono krawężniki, wyregulowano część wjazdów do posesji, wybudowano chodniki oraz część kanalizacji sanitarnej. Kolejny etap prac obejmie sfrezowanie starej jezdni oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Prace z tym związane potrwają najprawdopodobniej do końca września tego roku. Koszt przedsięwzięcia to blisko 668 tys. zł. Za prace odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Czytaj więcej...

Nagroda za Plany Mobilności w miastach

Nagroda za Plany Mobilności w miastachKomisja Europejska po raz pierwszy ufundowała nagrodę dla władz lokalnych, która ma zachęcać do tworzenia i przyjmowania w miastach planów mobilności, a następnie ich zgłaszania na stronie dotherightmix.eu. Za SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej można otrzymać nawet 10 tys. euro nagrody.

Czytaj więcej...

Przyszłość transportu w Krakowie

18 września w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Czy przyszłość mobilności w Krakowie będzie elektryczna?". Wydarzenie jest elementem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz projektu Kraków Mobilny.

Wiesław Starowicz, Doradca Prezydenta Krakowa ds. gospodarki miejskiej zaznaczył, że Kraków rozważa różne metody wsparcia dla elektrycznej mobilności, choćby preferencje przy korzystaniu z buspasów. - Na dziś to są jedynie rozważania, które chcemy poddać pod dyskusję. W wielu przypadkach hamulcem przy wprowadzaniu ułatwień dla osób korzystających z samochodów elektrycznych czy hybrydowych są nieprecyzyjne ustawy lub ich brak. Dlatego będziemy zabiegać o zmiany w prawie, które ułatwią wdrażanie e-mobilności" - mówił Wiesław Starowicz.

O zaletach pojazdów na prąd przekonywał Rafał Serafin, Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Stwierdził, że e-pojazdy mają same zalety, z wyjątkiem ceny.

Czytaj więcej...

Pierwsze wypłaty dla podwykonawców

Sześciu pierwszych podwykonawców otrzymało dziś potwierdzenie spełnienia warunków określonych w Ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności. GDDKiA przekazała do Krajowego Funduszu Drogowego dyspozycje realizacji przelewów uznanych zaliczek. Pieniądze na kontach pokrzywdzonych przedsiębiorców powinny znaleźć się w ciągu najbliższego tygodnia.

Przedsiębiorcy, którzy jako pierwsi otrzymają zaliczki, złożyli wnioski do oddziału GDDKiA w Krakowie. W związku ze spełnieniem przez nich wszystkich warunków określonych w ustawie, zostały uznane zaliczki w wysokości do 50% zweryfikowanej kwoty. Łącznie wszystkim sześciu przedsiębiorcom zostanie wypłacona zaliczka w wysokości prawie 285 tys. zł.

Tylko do oddziału GDDKiA w Krakowie wpłynęło 61 wniosków od poszkodowanych przedsiębiorców, natomiast do całej GDDKiA do 17 września 2012 roku wpłynęło 549 wniosków na łączną kwotę ponad 232 mln zł.

Czytaj więcej...

Wznowienie prac na drodze nr 503 w Elblągu

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na kontynuowanie wstrzymanych robót przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 503 w Elblągu. Prace zostały wstrzymane w lipcu, po tym jak drogowcy natrafili na kilkusetletnie fortyfikacje. Zgodnie z prawem, na teren musieli wejść archeolodzy, by dokładnie zbadać i określić wiek murów.

Archeolodzy zakończyli już prace przy odkrytych fortyfikacjach nowożytnych w rejonie Placu Słowiańskiego i ulicy Pocztowej, więc wykonawca przebudowy może wznowić prace na drodze nr 503.

Przebudowa drogi jest możliwa dzięki realizacji projektu pn. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

Zmiana organizacji ruchu na drodze nr 74

Dziś (19 września) planowana jest zmiana organizacji ruchu w obrębie kieleckiego skrzyżowania drogi krajowej nr 74 (ulica Łódzka) z ulicą Zakładową. Zmiana związana jest z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych robót przy budowie węzła w Kostomłotach w ramach budowy kieleckiej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S7.

Ulica Zakładowa zostanie zamknięta od strony ulicy Łódzkiej, tak by można było wykonać niezbędne prace na włączeniu nowego odcinka drogi ekspresowej S74 budowanego w obrębie węzła w Kostomłotach do istniejącej ulicy Łódzkiej. Dojazd do ulicy Zakładowej możliwy będzie od ulicy Transportowców i Batalionów Chłopskich.

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu planowane jest najwcześniej w godzinach popołudniowych. Po zakończeniu inwestycji i skomunikowaniu ulicy Zakładowej z ulicą Łódzką, służyć będą przede wszystkim nowe ronda po obu stronach drogi nr 74 i wiadukt wybudowany nad drogą nr 74.

Czytaj więcej...

Drzewa zamiast miejsc parkingowych?

Drzewa zamiast miejsc parkingowych?W ramach ubiegłorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22 września 2011 roku) Węgrzy uruchomili nową kampanię społeczną w celu zmniejszenia liczby parkujących samochodów w centrum Budapesztu. W ramach tej akcji przejmowane są parkingi, w miejsce których powstają zielone skwery. Jednocześnie promowana jest alternatywna lokalizacja parkingów.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.