edroga.pl - Ze świata

Menu

Pt19092014

Ostatnia aktualizacja11:55:06

Wstecz Jesteś tutaj: Strona główna Ze świata Wiadomości

Wiadomości

Po pierwszym etapie przebudowy ul. Gościnnej

6 sierpnia br. w Bielsku-Białej oficjalnie oddano do ruchu zmodernizowany odcinek ulicy Gościnnej, od ronda w ciągu ul. Kolistej do ul. Armii Krajowej. Roboty były prowadzone od września 2011 roku. Zakres przebudowy obejmował wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. W trakcie prowadzonych robót przebudowano wloty dróg bocznych, kanalizację deszczową i wodociągową, sieć teletechniczną. Powstały specjalne przepusty dostosowane do migracji małych zwierząt.

W wyniku przebudowy uzyskano także poprawę warunków widoczności i tym samym znaczącą poprawę bezpieczeństwa. Ulica zwiększyła dostępność terenów mieszkaniowych i rekreacyjnych zlokalizowanych w tej części Bielska-Białej. Obecnie realizowany jest drugi etap przebudowy ul. Gościnnej. Roboty trwają na odcinku od ronda przy ul. Kolistej do ul. Karpackiej. Ich zakończenie planowane jest na przełom października i listopada 2012 roku.

Czytaj więcej...

Rusza remont ul. Szpitalnej w Toruniu

Ulica Szpitalna w Toruniu po remoncie odzyska nie tylko historyczny blask, ale stanie się również ciągiem komunikacyjnym łączącym plac św. Katarzyny z resztą Starówki.

W ramach prac zostanie wymieniona i wzmocniona podbudowa. Na niej zostanie ułożona kamienna nawierzchnia. - Będzie to ta sama kostka kamienna, która obecnie leży na ul. Szpitalnej. Zostanie ona oczyszczona i ułożona na nowej, równej podbudowie - wyjaśnia Andrzej Glonek, dyrektor MZD.

Po remoncie ulica Szpitalna z tzw. ślepej ulicy zmieni się w ulicę jednokierunkową. Będzie można przejechać nią ze Starówki w kierunku placu św. Katarzyny. Dużym wyzwaniem dla drogowców okazał się mur kościoła św. Jakuba, który przylega bezpośrednio do ulic. Istniało zagrożenie, że podczas wykonywanych prac drogowych konstrukcja muru mogłaby ulec przewróceniu, stąd konieczność jego rozebrania i ponownej odbudowy.

Czytaj więcej...

Przebudowa ul. Nowogrodzkiej w Radomiu

Od wtorku (7 sierpnia) w związku z przebudową będzie zamknięty odcinek ulicy Nowogrodzkiej od Dzierzkowskiej do Słowackiego w Radomiu. Natomiast już od 4 sierpnia zamknięty jest łącznik ulic Czachowskiego i Nowogrodzkiej, biegnący wzdłuż wiaduktu na ulicy Słowackiego.

Ulice Dzierzkowska oraz Nowogrodzka zostały wybudowane jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i od tamtej pory były objęte naprawami tylko w ramach bieżącego utrzymania. Zgodnie z dokumentacją projektową, ulice zostaną przebudowane na odcinku 460 metrów. Dokonana zostanie wymiana całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Obie ulice będą miały nową nawierzchnię i chodniki, powstaną miejsca postojowe i zostanie zamontowane nowe oświetlenie. U zbiegu Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej, w pobliżu wyjścia z budynku ZUS, powstanie wyniesione skrzyżowanie. Przebudowa ulic potrwa do połowy listopada.

Czytaj więcej...

Inwestycje na kujawsko-pomorskich drogach

Z informacji przekazanych przez GDDKiA kujawsko-pomorskim samorządowcom wynika, że postępują przygotowania do budowy S5 na odcinku między Bydgoszczą a węzłem autostradowym A1 w Nowych Marzach. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do budowy etapu Nowe Marzy – Świecie, dla którego opracowano już program funkcjonalno-użytkowy, co oznacza, że po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej można już będzie przystąpić do realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tej sprawie marszałek Całbecki spotka się 4 września w marszałkiem wielkopolskim Markiem Woźniakiem, budowa S5 jest bowiem ważna także dla Wielkopolski. Ustalenia z tego spotkania obaj gospodarze województw będą chcieli zaprezentować ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi.

Na pułapie rządowym rozważana jest natomiast wstępna koncepcja wytyczenia nowego korytarza dla drogi ekspresowej S10 łączącej Szczecin z aglomeracją warszawską. Dla regionu istotny jest przede wszystkim odcinek Bydgoszcz-Toruń, łączący Bydgoszcz z węzłem autostrady A1 w Czerniewicach. Realizacja tej inwestycji będzie jednak możliwa dopiero w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Czytaj więcej...

Podwieszany most w Bydgoszczy

W Bydgoszczy powstaje pierwszy podwieszany most, w którym pylon będzie miał wygląd dwóch przenikających się podków.

70-metrowy pylon wraz z mostem jest głównym elementem powstającej trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, która połączy ze sobą dzielnice Wzgórze Wolności i Skrzetusko. Większość trasy przebiega estakadą. W sierpniu ruszyła budowa jej kolejnych części nad ulicą Jagiellońską. To wymusza wprowadzenie wielu zmian. Z ulicy Jagiellońskiej nie mogą korzystać samochody wyższe niż 3,6 metra. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca roku. Od 13 sierpnia do końca miesiąca zawieszony zostanie też ruchu tramwajowy na Jagiellońskiej.

Czytaj więcej...

Obwodnica Bytomia jeszcze w tym miesiącu

W wakacje zostanie otwarta obwodnica w Bytomiu. Potrzeba tylko niezbędnych pozwoleń, aby droga została dopuszczona do ruchu. Dzięki nowej drodze zyskają mieszkańcy i kierowcy - w centrum miasta będzie mniej samochodów.

Budowany za ponad 118 mln zł III etap bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej (z czego 66,7 mln zł dołożyła Unia Europejska) rozpoczyna się na końcu drugiego etapu obwodnicy na wysokości ul. Celnej, a kończy się na skrzyżowaniu Al. Jaka Nowaka- Jeziorańskiego - Frenzla - Miechowickiej. Dzięki zaoszczędzonym w przetargu pieniądzom i utrzymaniu przez Urząd Marszałkowski kwoty dofinansowania z Unii Europejskiej miasto miało środki na rozszerzenie prac związanych z przebudową Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego do granicy z Zabrzem.

Dzięki budowie obwodnicy północnej centrum Bytomia będzie bardziej przyjazne mieszkańcom, ponieważ ruch tranzytowy w dużej części zostanie wyprowadzony poza śródmieście. Nowa trasa umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla kierowców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 88 (łączącą województwo opolskie ze śląskim) i 94, ułatwiając połączenie z drogami krajowymi nr 11 (kierunek Poznań) i 79 (Katowice, Kraków).

Czytaj więcej...

Odnowa w Golubiu-Dobrzyniu

6 sierpnia rozpoczął się remont ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Prace zakończą się w ciągu 4 tygodni i w tym czasie kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym.

- W ramach odnowy ul. Piłsudskiego przede wszystkim ułożymy nową nawierzchnię - mówi zastępca dyrektora ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. -  Nie planujemy przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego. Po zakończeniu prac na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 534 wymalowane zostanie też trwałe, grubowarstwowe oznakowanie poziome.

Roboty rozpoczną się od sfrezowania starej nawierzchni. Podobnie jak w przypadku innych odnów będą się one odbywały w systemie połówkowym. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy, które wygrało przetarg. Odnowa kosztuje 256 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Obwodnica Lublina bez skargi

Wojewódzki Sąd Administracyjny 2 sierpnia oddalił skargę dotyczącą budowy zachodniej obwodnicy Lublina.

W marcu br. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez GDDKiA od wyroku WSA z 14 lipca 2011 roku w sprawie decyzji środowiskowej dla odcinka obwodnicy pomiędzy węzłami Dąbrowica i Konopnica. NSA przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA, a ten skargę oddalił.

W uzasadnieniu wyroku podano, iż zarzuty stawiane w skardze są nieuzasadnione. Tym samym sędziowie WSA uwzględnili stanowisko NSA mówiące o tym, że przeprowadzone postępowanie środowiskowe było zgodne z obowiązującym prawem i nie było potrzeby oceny dodatkowych wariantów o co wnosiły sprzeciwiające się budowie drogi strony.

Czytaj więcej...

Drogi niezgodne z kontraktem

Badania laboratoryjne wykonane przez GDDKiA na budowach drogi S2 oraz DK nr 10 wykazały, że wykonano je niezgodnie ze specyfikacją. W obu przypadkach nieprawidłowości muszą zostać usunięte na koszt wykonawcy.

Po analizie badań nasypów drogowych na Południowej Obwodnicy Warszawy S2 GDDKiA nakazała usunięcie materiałów niezgodnych ze specyfikacją, wydłużenie gwarancji oraz obniżenie wynagrodzenia wykonawcy. Badania laboratoryjne potwierdziły użycie przez wykonawcę nieprawidłowych materiałów przy budowie nasypów. Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnych zawartości części organicznych. W kilku przypadkach stwierdzono grunty, które zgodnie z wymogami normy, nie nadają się do budowy nasypów (np. gliny pylaste zwięzłe, gliny piaszczyste z częściami organicznymi). GDDKiA poleciła wykonawcy bezzwłocznie usunięcie nieprawidłowych materiałów z nasypów, tj. około 60 tys. m3 gruntów. W konsekwencji GDDKiA potrąci wykonawcy z wynagrodzenia ponad 12 mln złotych i zażądała również wydłużenia gwarancji na pełen zakres robót drogowych o 100%, czyli o dodatkowe 5 lat.

Czytaj więcej...

Sklep edroga.pl - poleca książkę

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.