Inauguracja roku akademickiego na UJ. Utrudnienia komunikacyjne. W dniu 01.10.13 r. w godz. 10.00 - 10.50 w związku z przemarszem z okazji inauguracji roku akademickiego wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie:

Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, ul. św. Anny, Planty, ul. Marszałka J.Piłsudskiego, ul. Wenecja, ul. Krupnicza, Audytorium Maximum.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.