Łódzki oddział GDDKiA zakończył I etap przetargu na budowę obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8. Oferty złożyło 10 firm i konsorcjów z Polski, Hiszpanii, Austrii i Portugalii.

Nowa trasa (klasy GP - główna ruchu przyśpieszonego) będzie miala 11 kilometrów długości i zostanie wybudowana w systemie 2+1, czyli będzie miała 3 pasy ruchu (po 3,5 metra szerokości każdy), dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, naprzemiennie. Ten sprawdzony w krajach skandynawskich system ma przede wszystkim ułatwić wyprzedzanie samochodów ciężarowych.

Wzdłuż nowej drogi powstaną cztery węzły drogowe, umożliwiające komunikację z innymi drogami (np. wojewódzkimi nr 484 i 485), a także kilka wiaduktów.

Zamawiający przystąpi teraz do szczegółowego badania i oceny ofert. Głównymi kryteriami będą: cena, warunki gwarancji i termin wykonania. Najtańszą ofertę, o wartości ponad 145,6 mln zł, złożyła firma Budimex.

Ostateczna decyzja zapadnie za około dwa miesiące.

Źródło: GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.